Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - TIS


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 2,810,209 2,703,413 2,429,299 3,153,399 2,648,627
Giá Vốn Hàng Bán 2,686,022 2,601,035 2,292,790 2,993,759 2,514,003
Lợi Nhuận Gộp 124,187 102,378 136,509 159,641 134,624
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 56,251 62,709 65,656 60,991 59,167
     Trong đó: Chi phí lãi vay 38,875 58,669 62,275 60,699 58,681
Chi phí bán hàng 11,516 12,088 10,387 13,580 13,689
Chi phí quản lý doanh nghiệp 47,721 62,514 53,399 51,915 48,624
Tổng Chi phí hoạt động 115,488 137,311 129,442 126,486 121,480
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 235 10,461 483 1,872 509
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,936 -24,471 7,550 35,027 13,652
Lợi nhuận khác 1,292 3,132 -3,011 2,509 1,027
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 10,227 -21,338 4,539 37,536 14,679
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,026 -3,041 N/A 7,445 2,874
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 99 788 -1,022 310 310
Tổng Chi phí lợi nhuận 2,125 -2,253 -1,022 7,755 3,184
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8,301
(8,202)
-17,510
(-18,298)
3,517
(4,539)
30,400
(30,090)
12,115
(11,805)
Khối Lượng 184,000,000 184,000,000 184,000,000 184,000,000 184,000,000
Giá Cuối Kỳ 10.2 10 13.2 12.4 12.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
133
(133)
153
(153)
351
(351)
356
(356)
312
(312)
PE 76.7 65.4 37.6 34.8 40.4
Giá Sổ Sách 10.2 10.2 10.4 10.4 10.3

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    VIS    TIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    HMC    TTS    DNS    VCA    TDS    DNY    TNB    TNS    KMT


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357