Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - TIS


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 2,682,227 2,810,209 2,703,413 2,429,299 3,153,399
Giá Vốn Hàng Bán 2,518,744 2,686,022 2,601,035 2,292,790 2,993,759
Lợi Nhuận Gộp 163,483 124,187 102,378 136,509 159,641
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 61,957 56,251 62,709 65,656 60,991
     Trong đó: Chi phí lãi vay 76,596 38,875 58,669 62,275 60,699
Chi phí bán hàng 11,266 11,516 12,088 10,387 13,580
Chi phí quản lý doanh nghiệp 55,028 47,721 62,514 53,399 51,915
Tổng Chi phí hoạt động 128,251 115,488 137,311 129,442 126,486
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,633 235 10,461 483 1,872
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 36,865 8,936 -24,471 7,550 35,027
Lợi nhuận khác -233 1,292 3,132 -3,011 2,509
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 36,632 10,227 -21,338 4,539 37,536
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,312 2,026 -3,041 N/A 7,445
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 70 99 788 -1,022 310
Tổng Chi phí lợi nhuận 7,382 2,125 -2,253 -1,022 7,755
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 29,320
(29,250)
8,202
(8,103)
-18,298
(-19,086)
4,539
(5,561)
30,090
(29,781)
Khối Lượng 184,000,000 184,000,000 184,000,000 184,000,000 184,000,000
Giá Cuối Kỳ 10.1 10.2 10 13.2 12.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
130
(130)
132
(132)
153
(153)
355
(355)
354
(354)
PE 77.7 77.3 65.4 37.2 35.0
Giá Sổ Sách 10.3 10.2 10.2 10.4 10.4

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357