Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên - TLH


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 1,258,334 1,298,519 1,370,483 1,524,370 1,590,464
Giá Vốn Hàng Bán 1,202,258 1,184,565 1,372,543 1,435,752 1,471,831
Lợi Nhuận Gộp 56,076 113,954 -2,060 88,618 118,633
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 20,144 16,139 23,209 25,054 34,337
     Trong đó: Chi phí lãi vay 19,516 15,930 21,637 23,797 30,605
Chi phí bán hàng 15,585 8,607 19,776 13,431 13,671
Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,138 42,586 59,097 14,437 22,729
Tổng Chi phí hoạt động 47,867 67,332 102,082 52,922 70,737
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 2,539 1,572 1,675 3,334 29,907
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11,174 49,807 -99,681 40,924 51,792
Lợi nhuận khác 270 -10,369 -153 191 -200
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 11,443 39,437 -99,833 41,116 51,592
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,851 8,508 -16,395 9,021 11,211
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 541 1,177 -2,286 634 359
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,392 9,685 -18,681 9,655 11,570
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8,592
(8,051)
30,929
(29,752)
-83,439
(-81,152)
32,095
(31,461)
40,381
(40,022)
Khối Lượng 100,650,621 100,650,621 100,650,621 100,650,621 91,502,313
Giá Cuối Kỳ 5.0 5.3 5.6 7.6 8.7
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-118
(-118)
200
(200)
911
(911)
2,632
(2,632)
3,036.4
(3,340)
PE -42.3 26.5 6.1 2.9 2.6
Giá Sổ Sách 16.4 16.3 16 16.9 16.6

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357