Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP - TVN


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 6,386,785 6,316,878 6,173,933 6,992,462 5,164,340
Giá Vốn Hàng Bán 6,089,100 6,041,567 5,911,173 6,661,897 4,789,521
Lợi Nhuận Gộp 297,685 275,312 262,760 330,565 374,819
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 134,849 64,273 64,662 54,890 54,414
     Trong đó: Chi phí lãi vay 52,093 53,766 41,720 46,640 49,681
Chi phí bán hàng 77,457 84,445 95,712 60,642 72,831
Chi phí quản lý doanh nghiệp 82,658 102,032 111,009 84,786 98,400
Tổng Chi phí hoạt động 294,964 250,750 271,383 200,318 225,645
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 17,482 21,697 -126,137 183,141 17,228
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 85,700 -96,488 140,276 288,594 413,293
Lợi nhuận khác 154 10,846 15,895 3,651 4,763
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 85,854 -85,642 156,171 292,245 418,056
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 19,754 32,223 10,221 41,829 34,722
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -3,301 N/A 282 -111 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 22,680 29,456 35,782 20,634 22,326
Tổng Chi phí lợi nhuận 39,133 61,679 46,285 62,352 57,048
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 92,082
(69,402)
-88,410
(-117,866)
181,451
(145,669)
271,161
(250,527)
405,660
(383,334)
Khối Lượng 678,000,000 678,000,000 678,000,000 678,000,000 678,000,000
Giá Cuối Kỳ 9 9 9.5 10 10.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
513
(513)
976
(976)
1,595
(1,595)
1,877
(1,877)
1,528
(1,528)
PE 17.5 9.2 6.0 5.3 6.7
Giá Sổ Sách 13 13.2 13.3 13.1 12.4

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    VIS    TIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    HMC    TTS    DNS    VCA    TDS    DNY    TNB    TNS    KMT


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357