Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco - VES


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012
Doanh Thu Thuần 894 1,506 627 4,119 588
Giá Vốn Hàng Bán 345 460 840 3,589 201
Lợi Nhuận Gộp 549 1,046 -212 530 387
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 2,098 2,147 2,150 4,097 669
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,098 2,147 2,150 4,384 669
Chi phí bán hàng N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí quản lý doanh nghiệp 348 530 308 6,887 611
Tổng Chi phí hoạt động 2,446 2,677 2,458 10,984 1,280
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 46 53 37 68 4
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,851 -1,578 -2,633 -10,386 -889
Lợi nhuận khác N/A 2 -2 -1 -81
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -1,851 -1,577 -2,635 -10,387 -970
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 0 0 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -1,851
(-1,851)
-1,577
(-1,577)
-2,635
(-2,635)
-10,387
(-10,387)
-970
(-970)
Khối Lượng 9,007,500 9,007,500 9,007,500 9,007,500 9,007,500
Giá Cuối Kỳ 1 0.7 1.8 1.9 2.7
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-1,826
(-1,826)
-1,728
(-1,728)
-1,634
(-1,634)
-1,479
(-1,479)
-364
(-364)
PE -0.6 -0.4 -1.1 -1.3 -7.4
Giá Sổ Sách 8.5 8.9 8.9 9.2 10.5

 

Đầu tư xây dựng:    LGC    CII    VCP    ASM    PXL    RGC    THG    CTX    CEE    HUT    CSC    VNE    C32    ICN    CCL    LHC    HTI    VSI    BCE    DND






Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357