Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt - BVG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Q4 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014
Tài Sản
Tài sản ngắn hạn          
Tiền và các khoản tương đương tiền 16,120 9,776 3,868 5,214 5,540
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn N/A N/A N/A N/A N/A
Các khoản phải thu ngắn hạn 99,571 104,998 109,445 112,780 112,963
Hàng tồn kho 114,883 135,031 131,029 127,516 124,228
Tài sản ngắn hạn khác 1,799 10,628 10,688 10,223 8,451
TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN 232,373 260,433 255,029 255,733 251,181
Các khoản phải thu dài hạn N/A N/A N/A N/A N/A
Tài sản cố định 141,217 162,971 151,194 154,790 158,318
     (Giá trị hao mòn lũy kế) -92,639 -88,501 -84,779 -81,881 -78,077
Bất động sản đầu tư N/A N/A N/A N/A N/A
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 11,535 11,995 13,047 13,761 14,701
Tổng tài sản dài hạn khác 9,924 9,668 8,795 8,780 8,163
Lợi thế thương mại 3,323 N/A 3,757 3,901 4,045
TỔNG TÀI SẢN 414,451 448,678 446,454 451,270 449,818
Nợ Phải Trả
Nợ ngắn hạn 140,704 191,821 187,794 185,623 181,720
Nợ dài hạn 217,552 202,501 201,549 199,500 199,322
Tổng Nợ 358,256 394,322 389,343 385,123 381,042
Nguồn Vốn
Vốn chủ sở hữu 56,195 49,011 57,112 66,147 68,775
Nguồn kinh phí và quỹ khác N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Nguồn Vốn 56,195 49,011 57,112 66,147 68,775
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A 5,346 5,346 5,732 5,289
TỔNG NGUỒN VỐN 414,451 448,678 446,454 451,270 449,818

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357