Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt - BVG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
LC Tiền tệ - Trực tiếp Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
31,103 114,506 49,061 104,238 64,282
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-30,868 -85,716 -33,329 -84,459 -47,083
3 Tiền chi trả cho người lao động
-5,982 -7,063 -4,440 -5,928 -6,611
4 Tiền chi trả lãi vay
-3,306 -4,528 -3,285 -4,090 -2,006
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
6 Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
25,481 -4,534 24,540 12,203 7,613
8 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-15,468 -9,462 -34,577 -19,345 -17,054
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
960 3,203 -2,030 2,619 -859
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-83 -66 -91 -14 -21
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
40 500
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác
-2,800 2,800
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khá
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
13 -6 -4 1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,883 2,747 -58 -17 480
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
77 -77 116 -39
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
16,233 49,796 19,674 48,754 25,852
4 Tiền chi trả nợ gốc vay
-17,195 -52,461 -17,475 -51,642 -26,817
5 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6 Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8 Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-885 -2,742 2,315 -2,927 -965
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,807 3,207 228 -326 -1,345
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,911 2,104 5,385 5,540 5,213
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
73 -73
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,104 5,385 5,540 5,214 3,868

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357