Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC - DIC


GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN, GIAO DỊCH NỘI BỘ - DIC


Tìm kiếm Tên tổ chức, tên cổ đông lớn:

(ví dụ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI)

STT Ngày Tên Cổ Đông Chức Vụ Loại Giao Dịch Khối Lượng
1 13/07/2012 Nguyễn Thu Hà Thành viên HĐQT Bán 7,550
2 19/06/2012 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Bán 22,000
3 15/06/2012 Nguyễn Thu Hà Thành viên HĐQT Đăng ký bán 23,310
4 24/04/2012 Công ty Cổ phần Sắt Thép Cửu Long --- Bán 3,600
5 23/04/2012 Nguyễn Thu Hà Thành viên HĐQT Bán 20,000
6 20/04/2012 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 50,000
7 20/04/2012 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 22,000
8 19/04/2012 Nguyễn Thu Hà Thành viên HĐQT Đăng ký bán 20,000
9 17/04/2012 Công ty Cổ phần Sắt Thép Cửa Long --- Đăng ký bán 3,600
10 12/03/2012 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Bán 43,000
11 24/02/2012 Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC (cổ phiếu quỹ) --- Mua 534,940
12 12/01/2012 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 50,000
13 12/01/2012 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 65,000
14 16/12/2011 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Mua 10,000
15 24/11/2011 Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC (cổ phiếu quỹ) --- Đăng ký mua 1,440,000
16 18/11/2011 Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC (cổ phiếu quỹ) --- Đăng ký mua 1,440,000
17 09/11/2011 Vũ Thị Hoa Thành viên HĐQT Đăng ký bán 200,000
18 21/10/2011 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 15,000
19 21/10/2011 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 55,000
20 19/07/2011 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Mua 55,000
21 01/07/2011 Nguyễn Thu Hà Thành viên HĐQT Đăng ký bán 18,000
22 30/05/2011 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 300,000
23 21/04/2011 Nguyễn Đức Hải Chủ tịch HĐQT Mua 30,000
24 14/03/2011 Nguyễn Đức Hải Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 30,000
25 22/01/2011 Lê Thị Thúy Nga Giám đốc tài chính Mua 20,000
26 22/01/2011 Khuất Tùng Phong Trưởng ban kiểm soát Mua 1,000
27 16/01/2011 Nguyễn Đức Hải Chủ tịch HĐQT Mua 50,440
28 28/12/2010 Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC (cổ phiếu quỹ) --- Bán 384
29 22/12/2010 Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC --- Đăng ký bán 384
30 22/11/2010 Lê Thị Thúy Nga Giám đốc tài chính Đăng ký mua 60,000
31 20/11/2010 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Bán 15,000
32 09/11/2010 Nguyễn Đức Hải Chủ tịch HĐQT Mua 74,000
33 09/11/2010 Nguyễn Đức Hải Chủ tịch HĐQT Bán 40,000
34 05/10/2010 Dương Đình Thái Giám đốc tài chính Đăng ký bán 20,000
35 23/09/2010 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 15,000
36 22/08/2010 Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng --- Mua 1,400,000
37 22/08/2010 Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng --- Bán 836,300
38 09/08/2010 Nguyễn Đức Hải Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 375,850
39 09/08/2010 Nguyễn Đức Hải Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 300,000
40 04/08/2010 Nguyễn Đức Hải Chủ tịch HĐQT Mua 100,000
41 27/07/2010 Dương Đình Thái Giám đốc tài chính Đăng ký mua 20,000
42 15/07/2010 Nguyễn Đức Hải Thành viên HĐQT Đăng ký mua 100,000
43 12/07/2010 Lê Thái Sâm Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 80,000
44 25/06/2010 Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng --- Đăng ký mua 1,400,000
45 25/06/2010 Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng --- Đăng ký bán 836,300
46 16/06/2010 Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng --- Bán 770,000
47 10/06/2010 Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng --- Đăng ký bán 770,000
48 06/06/2010 Nguyễn Thu Hà Thành viên HĐQT Bán 20,000
49 03/06/2010 Nguyễn Thu Hà Thành viên HĐQT Đăng ký bán 20,000
50 12/05/2010 Nguyễn Văn Quyến Thành viên HĐQT Đăng ký bán 10,000
51 12/05/2010 Lê Thái Sâm Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 100,000
52 29/04/2010 Nguyễn Văn Quyến Thành viên HĐQT Đăng ký bán quyền mua 10,000
53 22/04/2010 Nguyễn Thu Hà Thành viên HĐQT Đăng ký bán quyền mua 45,770
54 09/11/2009 Phạm Hồng Minh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 50,000
55 04/09/2009 Lê Thành Hưng Thành viên Ban kiểm soát Bán 1,530
56 03/09/2009 Lê Thành Hưng Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 1,530
57 18/05/2009 Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (đại diện bởi bà Phạm Thị Minh Hiền) --- Bán 100,400
58 19/04/2009 Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng --- Mua 420,936
59 17/04/2009 Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (đại diện bởi bà Phạm Thị Minh Hiền) --- Bán 119,000
60 13/04/2009 Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (đại diện bởi bà Phạm Thị Minh Hiền) --- Bán 100,500
61 12/04/2009 Đinh Thị Hiền Thành viên Ban kiểm soát Mua 1,000
62 25/03/2009 Đinh Ngọc Ninh Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 570,936
63 25/03/2009 Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng --- Đăng ký mua 420,936
64 12/03/2009 Đinh Thị Hiền Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 2,500
65 16/09/2008 Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (đại diện bởi bà Phạm Thị Minh Hiền) --- Đăng ký bán 456,250
66 14/08/2008 Nguyễn Thu Hà Thành viên HĐQT Bán 20,000
67 08/06/2007 Phạm Hồng Minh Thành viên HĐQT Bán 5,000
68 21/03/2007 Dương Đình Thái Giám đốc tài chính Bán 10,000
69 14/03/2007 Phạm Hồng Minh Thành viên HĐQT Bán 20,000
70 15/02/2007 PVFC --- Bán 25,000
71 09/02/2007 Cao Duy Đông Thành viên HĐQT Bán 25,000


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357