Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương - PPI


GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN, GIAO DỊCH NỘI BỘ - PPI


Tìm kiếm Tên tổ chức, tên cổ đông lớn:

(ví dụ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI)

STT Ngày Tên Cổ Đông Chức Vụ Loại Giao Dịch Khối Lượng
1 06/08/2012 Nhan Tuấn Phong --- Mua 25,500
2 30/07/2012 Đặng Văn Phúc Thành viên HĐQT Đăng ký bán 120,000
3 17/07/2012 Phạm Đức Trung Thành viên HĐQT Mua 50,000
4 17/07/2012 Đặng Văn Phúc Thành viên HĐQT Mua 4,000
5 17/07/2012 Đặng Văn Phúc Thành viên HĐQT Bán 104,480
6 20/06/2012 Đặng Xuân Hùng Phó Tổng giám đốc Bán 24,690
7 15/06/2012 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Bán 549,810
8 12/06/2012 Đặng Xuân Hùng Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 25,000
9 12/06/2012 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Bán 289,600
10 31/05/2012 Đặng Xuân Hùng Phó Tổng giám đốc Bán 42,220
11 29/05/2012 Đặng Xuân Hùng Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 40,000
12 17/05/2012 Phạm Đức Trung Thành viên HĐQT Đăng ký mua 150,000
13 23/04/2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Bán 12,500
14 18/04/2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Đăng ký mua 150,000
15 18/04/2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Đăng ký bán 12,500
16 18/04/2012 Đoàn Đức Vịnh Thành viên HĐQT Đăng ký mua 100,000
17 18/04/2012 Đoàn Đức Vịnh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 35,660
18 21/03/2012 Phạm Đức Tấn Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 300,000
19 21/03/2012 Phạm Thị Thủy ( Em ông ông Phạm Đức Tấn - CTHĐQT) --- Mua 50,000
20 20/03/2012 CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Thành Việt --- Bán 850,000
21 16/03/2012 Phạm Đức Tấn Chủ tịch HĐQT Mua 240,000
22 02/03/2012 Phạm Thị Thủy ( Em ông ông Phạm Đức Tấn - CTHĐQT) --- Đăng ký mua 50,000
23 28/02/2012 CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Thành Việt --- Đăng ký bán 850,000
24 17/01/2012 Phạm Đức Tấn Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 500,000
25 04/11/2011 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Đăng ký mua 1,000,000
26 04/11/2011 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Đăng ký bán 1,000,000
27 11/08/2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Mua 12,500
28 23/06/2011 CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức --- Đăng ký bán 343,200
29 15/06/2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Đăng ký mua 200,000
30 16/05/2011 Công ty TNHH một thành viên Tài chính Cao su (Đại diện Vương Đáng) --- Mua 80,000
31 16/05/2011 Công ty TNHH một thành viên Tài chính Cao su (Đại diện Vương Đáng) --- Bán 80,000
32 28/04/2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Bán 70,640
33 18/04/2011 CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức --- Đăng ký bán 343,200
34 30/03/2011 Phạm Đức Tấn Chủ tịch HĐQT Mua 200,000
35 24/03/2011 Phạm Đức Tấn Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 200,000
36 17/03/2011 Đoàn Đức Vịnh Thành viên HĐQT Bán 29,000
37 16/03/2011 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Đăng ký mua 1,000,000
38 16/03/2011 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Đăng ký bán 1,000,000
39 10/03/2011 Phạm Đức Tấn Chủ tịch HĐQT Mua 100,000
40 03/03/2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Đăng ký mua 200,000
41 09/12/2010 Phạm Đức Tấn Chủ tịch HĐQT Mua 20,000
42 09/12/2010 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Mua 206,000
43 09/12/2010 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Bán 30,000
44 01/12/2010 Nguyễn Thị Hải --- Bán 180,000
45 29/11/2010 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Mua 116,000
46 29/11/2010 Nguyễn Thị Hải --- Đăng ký bán 180,000
47 25/11/2010 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Mua 184,890
48 20/11/2010 CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Thành Việt --- Mua 850,000
49 19/11/2010 Đặng Văn Phúc Thành viên HĐQT Mua 24,985
50 17/11/2010 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Đăng ký mua 600,000
51 17/11/2010 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Đăng ký bán 600,000
52 15/11/2010 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Mua 66,996
53 10/11/2010 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Mua 480,000
54 10/11/2010 Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam --- Bán 78,740
55 09/11/2010 Phạm Đức Tấn Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 100,000
56 04/11/2010 Phạm Đức Tấn Chủ tịch HĐQT Mua 130,000
57 01/11/2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Đăng ký mua 630,320
58 01/11/2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Đăng ký bán 200,000
59 27/10/2010 Nguyễn Vũ Bảo Hoàng Thành viên HĐQT Đăng ký bán 33,000
60 25/10/2010 Trần Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 15,000
61 31/05/2010 Trần Thị Đoan Trang --- Bán 39,840
62 28/05/2010 Trần Thị Đoan Trang --- Mua 97,500
63 28/05/2010 Trần Văn Kỳ --- Mua 168,610
64 24/05/2010 Nguyễn Đức Chung --- Bán 19,000
65 21/05/2010 Nguyễn Đức Chung --- Mua 17,860
66 20/05/2010 Nguyễn Thị Loan --- Bán 176,000
67 19/05/2010 Nguyễn Thị Loan --- Mua 79,000
68 18/05/2010 Nguyễn Thị Liên --- Bán 101,000
69 17/05/2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Bán 193,000
70 13/05/2010 Nguyễn Thị Liên --- Mua 297,270
71 10/05/2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Đăng ký bán 193,000
72 10/05/2010 Phạm Thị Lan Hương ( Con ông Phạm Đức Tấn - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 14,392
73 07/05/2010 Nguyễn Thị Hải --- Mua 182,000
74 04/05/2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Bán 300,000
75 29/04/2010 Công ty Cp Âu Việt ( Đại diện ông Đoàn Đức Vịnh - TV HĐQT)) --- Đăng ký bán 300,000
76 22/04/2010 Công ty Cp Âu Việt ( Đại diện Nguyễn Thanh Hải) --- Đăng ký bán 300,000
77 19/04/2010 Công ty Cp Chứng khoán Sài Gòn (Đại diện Nguyễn Hồng Nam) --- Bán 50,000
78 16/04/2010 Công ty Cp Âu Việt ( Đại diện Nguyễn Thanh Hải) --- Đăng ký bán 300,000
79 15/04/2010 Công ty Cp Chứng khoán Sài Gòn (Đại diện Nguyễn Hồng Nam) --- Đăng ký bán 50,000


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357