Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

VNINDEX - HNX - AND INDICATORS VNINDEX

VNINDEX     995.15 ( -1.59  -0.16% )    KL:191,036,390     Open: 995.75    Hi: 998.40    Lo: 993.94 Rate the impact
HNX             102.29 ( 0.06  0.06% )    KL:25,408,239     Open: 101.97    Hi: 102.89    Lo: 101.90 Rate the impact

^LARGECAP     872.63 ( -0.11  -0.01% )    KL:29,907,590     Open: 871.58    Hi: 881.07    Lo: 866.79 Rate the impact
Top 20 mã chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn nhất

Chỉ số được tính bắt đầu từ VNINDEX ngày 02/01/2009 (315.6 điểm)

Mã tính INDEX: BVH, VIC, MSN, VNM, HAG, EIB, DPM, STB, VPL, PVF, HPG, PVD, FPT, CTG, KBC, SSI, KDC, SJS, VCB, OGC


^MIDCAP     555.76 ( -0.93  -0.17% )    KL:27,169,600     Open: 558.02    Hi: 563.52    Lo: 550.47 Rate the impact
Top 30 mã chứng khoán có vốn hóa từ 1.000 đến 5.000 tỷ và hệ số thanh khoản cao nhất.

Chỉ số được tính bắt đầu từ VNINDEX ngày 02/01/2009 (315.6 điểm)

Mã tính Index: KLS, PVX, HBB, ITA, ITC, REE, BVS, QCG, GMD, SHB, SCR, PVS, HSG, HQC, VSH, CII, PPC, VOS, DIG, PVI, PVT, PGD, VFMVF1, AGR, OCH, HCM, NLT, PHR, LSS, MPC


^SMALLCAP     369.04 ( -0.65  -0.18% )    KL:5,111,000     Open: 369.44    Hi: 372.25    Lo: 365.96 Rate the impact
Top 40 mã chứng khoán có vốn hóa từ 100 đến 1.000 tỷ và hệ số thanh khoản cao nhất.

Chỉ số được tính bắt đầu từ VNINDEX ngày 02/01/2009 (315.6 điểm)

Mã tính vnindex: SHN, NTB, KSS, AAA, IDJ, VE9, PGS, TNG, SBT, PVA, STP, VMD, MCG, VNE, PVC, PVL, VNF, GTT, HBS, SDH, DIC, TCM, NVT, DZM, S96, VGS, WSS, ICG, VHG, LAF, TS4, KSA, VIS, DCS, MCV, TDC, DQC, SRC, IJC, HLA


^VN50     1,018.03 ( -0.03  -0.00% )    KL:40,673,840     Open: 1,016.80    Hi: 1,027.87    Lo: 1,010.84 Rate the impact
Top 50 mã chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn nhất

Chỉ số được tính bắt đầu từ VNINDEX ngày 02/01/2009 (315.6 điểm)

bvh, msn, vic, vnm, hag, eib, vpl, dpm, hpg, stb, pvf, pvd, fpt, ctg, ssi, kbc, vcb, kdc, ogc, ita, sjs, pom, pdr, dhg, phr, gmd, dpr, ppc, qcg, agr, ijc, ree, cii, vsh, dig, kdh, vcf, pnj, pgd, mpc, bci, trc, vhc, ctd, bmp, ht2, sbs, ht1, pvt, hsg


^VNINDEX2     0 ( 0  0.10% )    KL:598,978,150     Open: 0    Hi: 0    Lo: 0 Rate the impact
Chỉ số VNINDEX2 loại bỏ sự ảnh hưởng của các mã chứng khoán chiếm tỉ lệ >5% toàn thị trường ( những mã chứng khoán bị loại bỏ có thể bị thay đổi theo ngày )

Chỉ số được tính bắt đầu từ VNINDEX ngày 01/01/2009 (316.30 điểm)

Mã tính INDEX: Tất cả mã chứng khoán trên HOSE ngoại trừ BVH, VIC, MSN
Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357