CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (glt)

19
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
19
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
16.3
6.5k
2.9 lần
20%
40%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.3
175 tỷ
9 triệu
6,548
26.2 - 17.4
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
45 tỷ
155 tỷ
29.3%
77.3%
37 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Công nghệ và thông tin
(Ngành nghề)
#Công nghệ và thông tin - ^CNTT     (30 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
FPT 92.40 (0.50) 82.2%
CTR 90.70 (-1.30) 8.5%
CMG 48.80 (-0.10) 6.0%
ELC 25.75 (-0.35) 1.2%
ICT 11.35 (0.10) 0.3%
EID 20.50 (0.00) 0.3%
ITD 9.88 (0.00) 0.2%
SED 18.80 (-0.20) 0.2%
GLT 19.00 (0.00) 0.1%
EBS 12.50 (0.00) 0.1%
DST 3.90 (0.00) 0.1%
STC 19.40 (0.00) 0.1%
BED 34.90 (0.00) 0.1%
DAD 20.40 (0.00) 0.1%
PIA 26.20 (0.00) 0.1%
SGD 19.20 (0.00) 0.1%
KST 12.30 (0.00) 0.1%
ADC 18.40 (0.40) 0.1%
SMN 12.80 (0.00) 0.0%
QST 16.00 (0.00) 0.0%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
17.50 300 19.00 3,300
17.20 200 20.70 300
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (0.24) 0% 23.20 (0.04) 0%
2018 0 (0.16) 0% 24.40 (0.02) 0%
2019 0 (0.12) 0% 17.92 (0.01) 0%
2020 196.50 (0.12) 0% 0 (0.02) 0%
2021 221 (0.15) 0% 0 (0.02) 0%
2022 645 (0.66) 0% 0 (0.06) 0%
2023 292 (0) 0% 0 (0) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc