Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 10 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2021-02-24)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 10 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 TCD 14.4 0.9 6.7% 224,000 12,530 17.9 26,80018,40013,70014,1002,700
2 DGT 30.1 0.1 0.3% 132,400 12,450 10.6 35,30032,70038,1009,4004,300
3 HSL 6.1 0.4 6.9% 835,000 80,530 10.4 270,20098,90048,20018,00066,800
4 EVS 10.4 0.9 9.5% 319,500 35,020 9.1 57,20023,80031,80034,20021,300
5 UNI 19.5 1.7 9.6% 141,172 17,040 8.3 36,40077,3007,50028,000100
6 QTP 13.6 0.4 3% 2,517,500 340,605 7.4 363,80094,800190,500447,750608,300
7 MST 7.5 0.6 8.7% 2,126,383 295,134 7.2 352,300293,344475,500251,811191,300
8 CEN 8.6 1.1 14.7% 107,900 19,454 5.5 16,00017,70017,50014,40014,200
9 HUT 4.9 0.4 8.9% 16,821,225 3,121,609 5.4 2,246,8273,422,0011,791,6002,432,3783,277,550
10 TVD 7.5 0.1 1.4% 196,334 46,462 4.2 21,60048,00032,40036,50013,800
11 DBD 48.6 -0.2 -0.4% 114,100 28,930 3.9 39,90048,50020,70015,6006,600
12 MBS 22.0 1.6 7.8% 4,573,199 1,264,771 3.6 1,669,578794,5231,037,1001,077,6741,233,062
13 TDC 18.6 1.2 6.9% 4,232,900 1,185,540 3.6 811,3001,020,700888,4001,345,1001,220,300
14 NTL 27.3 1.1 4.2% 3,124,400 909,890 3.4 709,000951,000978,2001,631,7001,166,900
15 VHE 5.7 0.3 5.6% 630,410 189,750 3.3 132,000204,100536,300337,50096,200
16 TLG 38.5 -0.3 -0.9% 127,800 39,370 3.2 32,10039,50026,20011,90022,600
17 S99 27.0 2.4 9.8% 3,722,616 1,217,453 3.1 1,367,4771,623,8001,504,3001,871,900977,226
18 PWA 12.0 -0.4 -3.2% 338,800 112,200 3.0 124,800102,200104,300132,10058,400
19 DST 3.4 0.1 3% 2,946,200 980,211 3.0 2,128,6691,093,603418,300666,980748,900
20 TIG 8.4 0.4 5% 5,008,744 1,697,553 3.0 3,351,6002,399,6002,218,1002,137,8001,352,406
21 SVN 2.6 0.2 8.3% 162,500 55,230 2.9 36,40021,50090,90064,60062,600
22 SAV 24.0 1.5 6.9% 122,500 41,920 2.9 36,10030,40045,20045,20045,600
23 LIG 7.5 0.6 8.7% 1,452,778 503,075 2.9 570,020808,400243,000477,600424,532
24 CHPG2024 8.2 0.1 1.2% 130,400 45,730 2.9 39,00069,20063,20084,60066,900
25 VNP 10.2 0.6 6.2% 391,400 140,420 2.8 298,90099,40072,600218,20089,100
26 KSQ 2.1 -0.1 -4.6% 343,500 124,730 2.8 350,80041,5008,5008,60067,000
27 DAH 4.2 0.1 2.4% 1,352,700 501,680 2.7 1,271,500446,400283,600479,900486,400
28 ETHUSD-X 1544.9 0 0% 51,421,806,592 20,724,391,908 2.5 41,901,899,77623,119,077,37627,843,758,08036,235,292,67233,963,163,648
29 SD6 3.7 0.1 2.8% 479,800 194,135 2.5 444,800169,100131,800148,400216,000
30 CVN 10.2 0.2 2% 511,950 207,439 2.5 644,216184,615114,600158,378164,296
31 CSTB2016 2.8 -0.2 -5% 337,200 138,480 2.4 306,600306,400184,800100,500164,700
32 BTCUSD-X 48081.6 0 0% 105,864,921,088 44,289,112,637 2.4 90,547,625,98451,416,444,92851,502,252,03280,856,465,40876,758,491,136
33 TTH 2.2 0.1 4.8% 838,600 355,382 2.4 675,100389,70094,900322,000397,760
34 TCL 29.5 0.6 1.9% 346,100 149,210 2.3 156,800239,500120,300179,400100,600
35 LIX 54.0 0.2 0.4% 136,000 58,660 2.3 70,50039,10067,10044,60036,900
36 FTS 16.6 0.1 0.3% 1,096,100 475,990 2.3 375,800564,200510,400533,700563,900
37 CHPG2015 26.6 0 0% 168,600 74,080 2.3 4,200363,00015,600199,60013,600
38 HVN 28.8 0.2 0.7% 1,925,300 846,280 2.3 1,423,3001,278,8001,482,400837,900680,200
39 TTZ 2.9 0.2 7.4% 128,200 56,850 2.3 63,900104,700220,20031,4009,700
40 TDT 12.8 0 0% 866,629 388,482 2.2 1,190,700748,500201,800236,800244,200
41 CMSN2013 1.2 -0.4 -26.9% 334,500 151,450 2.2 264,500162,200146,400276,300129,000
42 AAS 8.1 0.5 6.6% 2,616,558 1,192,087 2.2 896,5831,208,2001,146,4001,200,9001,009,754
43 VNE 6.4 -0.1 -0.8% 500,600 231,290 2.2 438,500608,900135,40081,600196,500
44 BCE 12.0 0.1 0.8% 351,100 164,570 2.1 95,600204,900406,50099,700170,700
45 CSTB2011 4.3 -0.3 -5.7% 481,900 226,700 2.1 278,000105,400273,000108,600208,300
46 MSR 21.2 0.4 1.9% 1,897,200 926,693 2.0 870,900984,3171,154,8001,446,773709,712
47 HOM 4.0 0.1 2.6% 111,114 54,302 2.0 57,61828,73066,90034,55870,100
48 ART 5.1 0.1 2% 7,541,255 3,687,916 2.0 3,567,4472,578,6632,521,3004,080,0093,770,445
49 VNA 4.6 0.2 4.5% 238,100 118,921 2.0 180,10077,000104,10077,40092,300
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357