Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 10 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày )

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 10 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 ATG 2.7 0.3 12.5% 1,534,181 25,428 60.3 000079,080
2 S96 0.9 0.1 12.5% 258,600 5,305 48.7 000053,050
3 VST 3.5 0.4 12.9% 1,329,959 29,820 44.6 000096,200
4 VLF 4.8 0.6 14.3% 1,767,320 51,669 34.2 000086,386
5 BHT 13.6 0 0% 105,000 3,250 32.3 000012,000
6 SPP 0.9 0.1 12.5% 1,751,298 55,453 31.6 0000554,527
7 PVE 2.8 0.3 12% 765,362 30,690 24.9 0000245,904
8 PSG 1.3 0.1 8.3% 345,800 22,328 15.5 000055,979
9 GTT 0.8 0.1 14.3% 5,183,565 361,610 14.3 00003,616,100
10 VMI 1.1 0.1 10% 615,800 43,180 14.3 0000431,800
11 AVF 0.9 0.1 12.5% 8,640,307 676,790 12.8 00006,767,903
12 PVR 2.3 0.3 15% 144,983 13,420 10.8 0000130,600
13 MEC 4.2 0.5 13.5% 304,000 28,329 10.7 0000223,794
14 HTT 1.8 0.2 12.5% 996,300 95,728 10.4 0000692,383
15 SSN 6.2 0.8 14.8% 884,500 89,180 9.9 0000579,100
16 G20 1.1 0.1 10% 581,500 63,379 9.2 0000584,487
17 HDO 1.6 0.2 14.3% 128,000 14,402 8.9 000034,220
18 HVG 2.8 0.2 7.7% 6,634,900 766,793 8.7 00002,390,627
19 GMX 21.7 1.3 6.4% 183,062 22,333 8.2 42,80765,31917,4004,10010,600
20 HSI 2.3 0.2 9.5% 167,800 20,661 8.1 0000154,509
21 PXA 1.8 0 0% 144,100 19,011 7.6 0000163,709
22 PVA 1.0 0.1 11.1% 343,401 48,974 7.0 0000489,744
23 PXM 0.9 0.1 12.5% 331,707 48,014 6.9 0000480,138
24 DIC 1.8 0.1 5.9% 1,225,106 182,948 6.7 00001,128,078
25 HNM 12.9 1.6 14.2% 307,000 46,570 6.6 0000320,600
26 KLB 24.3 0.5 2.1% 2,714,200 439,267 6.2 2,242,300140,100277,800602,110456,820
27 NDF 1.4 0.1 7.7% 610,100 105,670 5.8 0000698,700
28 HKB 1.8 0.2 12.5% 1,726,600 310,547 5.6 00001,327,670
29 PVX 2.8 0.2 7.7% 11,103,166 2,162,009 5.1 000012,154,888
30 DPS 1.0 0.1 11.1% 2,299,963 476,062 4.8 00004,760,616
31 PIV 1.6 0 0% 238,250 51,124 4.7 0000392,143
32 DCS 2.0 0.2 11.1% 2,327,241 501,478 4.6 00003,250,882
33 SGO 1.0 0.1 11.1% 556,710 120,808 4.6 00001,208,080
34 ATB 1.6 0.2 14.3% 273,330 59,638 4.6 0000277,483
35 PVV 1.9 0.2 11.8% 1,571,958 360,635 4.4 00001,152,653
36 V15 0.8 0 0% 333,760 77,370 4.3 0000773,700
37 STL 1.2 0.1 9.1% 113,000 26,283 4.3 000097,930
38 PRT 18.0 -0.3 -1.6% 242,100 57,390 4.2 336,30020,00057,00085,90019,500
39 TTN 16.3 1.1 7.2% 336,800 82,481 4.1 91,00081,00074,000123,700114,610
40 KSD 5.3 0.1 1.9% 195,300 50,677 3.9 156,05043,73635,60030,25029,600
41 CLG 1.2 0.1 9.1% 609,142 164,682 3.7 0000686,120
42 MCG 4.3 -0.3 -6.8% 1,104,200 301,680 3.7 975,400160,400771,400197,00077,900
43 PPS 12.5 0.1 0.8% 102,400 27,980 3.7 50,80020,00057,40016,80040,500
44 PPC 23.5 0.6 2.8% 2,315,100 634,820 3.6 368,500686,6001,769,900489,300452,200
45 MSB 30.0 1 3.4% 14,502,400 4,227,520 3.4 3,077,0002,806,7003,332,8006,379,5005,662,800
46 VAB 18.0 0.2 1.1% 1,925,957 582,937 3.3 1,284,600575,900414,0641,033,8461,138,927
47 MPT 2.0 0.2 11.1% 868,300 263,543 3.3 00001,013,130
48 DCT 1.9 0.1 5.6% 157,971 49,648 3.2 0000163,080
49 PXL 9.5 0.5 5.6% 438,347 139,092 3.2 00001,035,721
50 ABS 23.0 1.5 7% 2,431,500 785,830 3.1 1,732,100761,3001,050,800847,600464,600
51 TOP 1.6 0.2 14.3% 557,000 184,121 3.0 0000485,710
52 SJD 18.3 0.4 2.2% 480,000 180,560 2.7 140,900155,800161,100234,100152,000
53 MBB 28.7 0.8 2.9% 29,129,100 11,049,630 2.6 11,792,1009,303,3009,451,00016,664,5009,716,700
54 KOS 31.8 0 0% 632,900 245,780 2.6 187,200260,900245,100249,700289,400
55 ASA 5.2 0.6 13% 115,707 45,081 2.6 0000211,307
56 CAD 1.3 0.1 8.3% 136,601 53,462 2.6 0000228,719
57 CHS 13.8 -2 -12.7% 179,300 74,152 2.4 84,610289,800284,40013,50520,000
58 HAH 61.1 -4.3 -6.6% 4,143,000 1,746,380 2.4 1,831,500852,9002,257,0002,729,7001,319,700
59 TRC 44.2 2.8 6.9% 120,500 50,920 2.4 273,900165,3005,10016,20017,000
60 OCB 24.6 0.3 1.4% 5,176,600 2,255,820 2.3 3,260,7001,981,2005,205,0005,161,0001,396,400
61 MVC 15.4 0.2 1.3% 1,098,900 482,950 2.3 1,972,400532,7001,094,000388,10079,900
62 ABB 22.0 0.4 1.9% 4,323,552 1,909,303 2.3 4,084,5141,265,3002,124,7663,371,5422,199,215
63 PPI 0.9 0.1 12.5% 245,111 110,465 2.2 00001,104,649
64 CVJC2101 3.2 0.2 4.9% 169,700 77,110 2.2 85,00088,80044,000158,400150,200
65 NAB 21.1 0.3 1.4% 432,800 203,619 2.1 393,372236,700260,911393,861178,042
66 TNA 15.2 0.2 1.3% 1,273,300 605,700 2.1 734,1001,092,800539,6001,838,600888,800
67 CHPG2109 5.7 0.1 1.8% 162,900 78,280 2.1 87,600587,10016,50015,0006,500
68 VC7 17.1 0.5 3% 275,400 135,048 2.0 336,700288,550123,319306,10055,206
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357