Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 10 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2021-08-04)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 10 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 PTV 5.0 0 0% 200,600 160 1,253.8 200090000
2 PV2 2.9 -0.1 -3.3% 1,306,700 31,780 41.1 69,40016,60029,20037,80016,600
3 STG 21.6 1.4 6.9% 397,000 29,550 13.4 133,40079,80021,60018,900300
4 VLG 6.3 0.8 14.5% 113,500 9,750 11.6 58,8007,0002,6001,7001,400
5 VNL 21.0 -0.2 -1.2% 220,900 33,910 6.5 130,800190,6005,6001,900100
6 DCL 43.1 2.8 6.9% 1,109,500 191,160 5.8 40,60062,50080,700141,300112,100
7 WSS 8.1 0.7 9.5% 460,900 81,680 5.6 106,90066,700169,20057,60081,200
8 TVB 16.1 1.4 9.5% 2,644,000 480,265 5.5 726,300904,400363,800441,000382,600
9 IPA 44.0 0.4 0.9% 107,800 20,210 5.3 44,90075,20025,5003,9002,600
10 CHPG2105 11.2 0.2 1.7% 755,500 145,420 5.2 377,700196,800171,500154,10097,500
11 KHB 2.2 0.2 10% 1,027,900 209,030 4.9 197,60098,400103,600117,200354,600
12 DST 3.9 0.2 5.4% 1,863,000 401,707 4.6 509,300437,900330,700565,900390,900
13 VHG 2.4 0.2 9.1% 3,630,000 811,570 4.5 629,8001,390,300893,100613,100612,100
14 TCO 20.8 0.4 2% 2,347,600 527,230 4.5 2,317,200214,500346,700351,900330,600
15 PTL 10.1 0.7 7% 665,700 151,110 4.4 350,000246,500106,800199,100208,800
16 TIG 14.5 1.3 9.8% 2,378,900 566,199 4.2 1,079,7001,316,900750,800456,400173,055
17 FMC 38.8 1.8 4.9% 1,348,800 354,360 3.8 397,300354,300455,400325,800338,700
18 NDN 20.2 0.8 4.1% 3,485,000 918,313 3.8 615,900773,9001,069,000972,700628,900
19 IVS 8.6 0.3 3.6% 119,300 31,670 3.8 57,50029,80042,30032,30018,300
20 CTCB2104 5.8 -0.4 -6% 135,500 36,850 3.7 50,50037,30026,50022,30018,000
21 CVHM2104 1.2 0 -2.5% 1,105,000 301,230 3.7 602,900628,600299,900243,700327,200
22 VIG 4.1 0.3 7.9% 1,488,700 406,114 3.7 498,400435,300385,600438,800118,200
23 BMS 12.3 0.7 6% 187,900 52,450 3.6 61,30042,60062,70022,10059,100
24 PSI 9.1 0.7 8.3% 194,000 54,841 3.5 50,00075,20050,00065,80083,000
25 CNVL2102 2.6 0 0% 191,500 54,570 3.5 29,40069,000110,00053,10018,500
26 IDJ 15.3 0.6 4.1% 1,665,500 491,430 3.4 455,9001,221,000631,3001,119,300388,196
27 DIG 27.2 1.4 5.2% 19,655,200 6,439,790 3.1 7,361,0005,303,9008,428,6005,504,4007,046,200
28 KSH 2.3 0.2 9.5% 2,413,700 798,841 3.0 855,600954,700935,300470,0001,044,300
29 PFL 2.9 0.2 7.4% 169,300 56,357 3.0 32,70034,00051,0005,2726,200
30 VNP 15.2 0.6 4.1% 421,300 142,670 3.0 132,600497,700154,40066,80098,300
31 CRC 9.8 0.5 5.7% 554,300 192,690 2.9 442,80086,000132,600239,100152,800
32 BNA 55.6 1.2 2.2% 575,200 200,160 2.9 168,400153,100139,900199,900104,600
33 EVF 10.9 0.5 4.8% 743,500 259,059 2.9 399,800327,900187,800210,200234,985
34 BKG 10.8 0.7 6.9% 568,200 199,920 2.8 130,700136,60097,60082,400388,200
35 VNH 4.0 0.1 2.6% 201,600 72,900 2.8 81,50090,60091,40051,40046,200
36 HBS 7.9 0.7 9.7% 155,900 57,123 2.7 55,00055,40065,00087,40028,607
37 CNVL2101 5.2 0.1 2% 118,800 43,540 2.7 24,20044,40094,60010,80060,800
38 CTCB2103 8.0 0 0.4% 756,000 277,840 2.7 632,800296,500483,200195,900242,700
39 CSTB2103 6.0 0.2 4.3% 911,300 340,300 2.7 441,300470,500531,500194,600323,100
40 HOM 4.2 0.1 2.4% 134,200 50,576 2.7 138,00035,10031,10030,70016,660
41 TSC 11.6 0.8 6.9% 5,211,000 1,975,010 2.6 3,133,9006,873,3001,315,300657,6001,027,400
42 C69 10.3 0.7 7.3% 105,300 40,550 2.6 25,10016,70070,20040,10028,000
43 PXS 5.7 0.1 1.4% 239,900 92,490 2.6 78,300165,80059,50062,90068,000
44 ANV 27.9 1.1 4.3% 1,264,400 493,240 2.6 476,900469,700499,200381,600302,200
45 ART 9.3 0.5 5.7% 5,331,200 2,111,261 2.5 3,146,5002,065,9002,299,5001,517,3001,273,200
46 LCG 12.6 0.2 2% 4,284,800 1,721,820 2.5 1,576,1001,773,2003,501,5001,114,8001,408,800
47 CVIC2103 1.4 0 2.9% 231,000 93,490 2.5 324,300166,700107,20058,10039,800
48 NVL 107.5 2 1.9% 5,758,700 2,369,850 2.4 2,249,7002,468,4001,770,5001,230,1001,440,900
49 L14 77.6 3.9 5.3% 137,100 56,734 2.4 86,90034,20054,80048,40017,523
50 SBS 13.3 0.9 7.3% 6,245,700 2,602,479 2.4 4,400,3002,526,0004,833,6002,287,5921,507,500
51 TDC 18.5 0.6 3.4% 573,700 239,260 2.4 315,400444,900287,400130,20065,100
52 PVL 3.4 0.1 3% 292,800 123,641 2.4 59,000148,100171,000150,600125,373
53 PVC 9.2 0.4 4.5% 1,215,600 517,509 2.3 352,200765,500508,900432,800238,237
54 TMS 53.3 -3.7 -6.5% 233,700 101,310 2.3 172,400180,800167,00028,70049,800
55 KDM 7.0 0.6 9.4% 122,100 54,010 2.3 78,90035,50026,60020,50060,100
56 CSTB2104 8.6 0.3 3.6% 119,800 53,410 2.2 25,20059,00070,20016,50023,600
57 DAH 10.7 0.7 7% 1,269,700 566,310 2.2 1,899,400286,100194,5001,288,700853,700
58 HSV 17.3 0.1 0.6% 105,400 47,200 2.2 101,100104,20047,30054,10059,300
59 LIX 59.2 0 0% 127,900 58,440 2.2 147,60061,00087,10059,80015,700
60 TCD 15.5 0.6 4.4% 318,900 146,420 2.2 202,200444,80094,90018,90057,100
61 MIG 18.9 0.1 0.3% 867,800 398,880 2.2 431,800786,100362,900205,900162,400
62 TCI 13.8 0.4 3% 233,000 107,440 2.2 128,600121,400187,10056,50032,200
63 HAX 21.3 1.3 6.5% 876,900 410,770 2.1 413,500517,400365,500302,600831,600
64 NSH 6.4 0.1 1.6% 113,600 53,702 2.1 51,30060,20077,70078,20053,400
65 CKDH2102 6.8 -0.3 -3.7% 292,500 138,330 2.1 98,80090,300246,40045,30048,800
66 CVIC2101 1.7 0 1.8% 116,400 55,160 2.1 209,50034,30077,20019,70070,300
67 PGB 20.3 0.1 0.5% 200,500 95,439 2.1 133,000160,500128,900176,04036,600
68 ITA 6.4 0.2 2.9% 11,134,000 5,408,500 2.1 4,106,2005,040,4006,778,3005,286,3006,858,900
69 PVD 18.9 0.6 3.6% 9,394,900 4,566,190 2.1 6,011,2005,426,5004,802,9005,156,6002,444,200
70 CCL 12.4 0.2 2.1% 740,700 360,130 2.1 371,400322,300280,200225,300429,900
71 CSC 77.0 6 8.5% 208,000 101,321 2.1 68,900101,30091,100129,500139,671
72 NAB 20.5 -0.2 -1% 407,700 198,700 2.1 234,800552,400158,000231,10091,800
73 HAR 4.5 0.2 4.2% 487,100 238,560 2.0 280,300334,100246,100215,200180,900
74 AGR 14.2 0.2 1.4% 4,201,700 2,063,680 2.0 4,032,5002,190,6002,347,2004,652,900812,700
75 VCI 53.4 1.9 3.7% 8,764,000 4,321,800 2.0 7,266,2005,223,1005,362,3003,394,9001,751,200
76 FTM 2.8 0 1.4% 463,900 229,530 2.0 270,400286,100359,600249,400172,600
77 FUEVFVND 25.7 -0.3 -1.2% 656,300 326,950 2.0 234,500266,400297,100410,100696,500
78 MHC 8.9 0.3 3.8% 1,748,800 874,290 2.0 1,173,800814,700564,700805,600246,400
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357