Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 10 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2021-12-10)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 10 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 V11 2.6 0.3 13% 846,800 1,520 557.1 00001,500
2 V15 2.4 0.1 4.3% 1,296,000 38,030 34.1 0000250,700
3 ALV 8.1 0.4 5.2% 275,900 8,943 30.9 000063,332
4 VMI 3.5 0.2 6.1% 1,922,800 65,373 29.4 0000294,030
5 PVA 3.1 0.2 6.9% 1,509,200 57,556 26.2 0000377,962
6 PXM 2.7 0.1 3.8% 1,004,200 40,850 24.6 000068,100
7 AVF 2.3 -0.3 -11.5% 12,332,625 549,909 22.4 00001,975,390
8 RCD 4.6 -0.6 -11.5% 168,100 9,230 18.2 000058,500
9 PSG 3.9 0.2 5.4% 867,400 58,595 14.8 0000139,748
10 NTB 2.3 -0.3 -11.5% 3,684,400 272,439 13.5 0000853,194
11 GTT 2.0 -0.3 -13% 8,496,200 681,792 12.5 00003,802,319
12 S96 2.9 0.3 11.5% 868,500 71,250 12.2 0000687,100
13 SD1 3.7 -0.5 -11.9% 150,200 12,360 12.2 000088,100
14 SJF 11.9 -0.9 -6.7% 23,716,700 2,031,090 11.7 263,000114,40086,200109,400362,000
15 HLA 2.3 -0.3 -11.5% 3,592,400 311,190 11.5 00001,195,200
16 PVR 3.7 0.4 12.1% 2,181,800 194,346 11.2 00001,256,760
17 PPI 2.9 0.3 11.5% 6,809,200 672,999 10.1 00002,145,394
18 KSK 2.9 0.3 11.5% 5,874,900 608,353 9.7 00002,201,930
19 ICF 3.6 0.1 2.9% 201,000 24,425 8.2 0000151,653
20 VPD 18.4 0.9 5.1% 187,400 24,150 7.8 9,50017,60028,40052,30017,200
21 CLG 3.2 -0.5 -13.5% 1,817,085 243,434 7.5 0000764,136
22 SPP 2.3 -0.3 -11.5% 2,977,500 403,450 7.4 00001,895,500
23 LO5 2.8 -0.1 -3.4% 130,500 17,756 7.3 000085,660
24 L44 2.5 -0.4 -13.8% 321,100 43,950 7.3 0000232,400
25 PVX 6.6 0.2 3.1% 21,208,700 3,250,480 6.5 00009,439,200
26 TV1 9.3 -0.3 -3.1% 110,100 17,300 6.4 0000103,900
27 BWE 45.9 0.6 1.3% 1,650,700 265,190 6.2 394,100325,200594,800151,200240,000
28 DPS 3.0 0.2 7.1% 7,364,900 1,212,058 6.1 00004,401,176
29 IDI 15.1 0.7 4.9% 23,152,500 3,995,130 5.8 359,800318,800242,4005,144,7005,038,600
30 AAS 26.9 -2.8 -9.4% 3,347,086 601,868 5.6 235,000220,700323,200635,8001,095,505
31 ATG 3.0 -0.4 -11.8% 941,781 181,230 5.2 0000738,500
32 B82 2.4 0 0% 596,281 118,658 5.0 0000490,484
33 HDO 2.3 -0.2 -8% 489,100 97,495 5.0 0000483,050
34 LIC 58.3 0 0% 294,600 60,153 4.9 4,0656,1003645,6008,991
35 PIV 2.4 -0.3 -11.1% 988,900 204,581 4.8 00001,143,606
36 HTT 3.2 0.1 3.2% 654,500 136,140 4.8 0000702,699
37 ACM 3.1 -0.2 -6.1% 4,772,497 1,041,160 4.6 00004,946,696
38 ASA 9.2 -0.5 -5.2% 209,500 45,850 4.6 0000164,600
39 SGO 2.1 -0.3 -12.5% 2,265,800 496,350 4.6 00001,652,400
40 PVH 4.0 0 0% 153,400 33,820 4.5 0000237,100
41 G20 2.2 -0.2 -8.3% 719,900 163,696 4.4 0000670,463
42 SDH 3.2 -0.1 -3% 137,400 33,020 4.2 0000140,200
43 S12 3.3 0.4 13.8% 121,300 29,410 4.1 000097,000
44 PVE 4.5 0.1 2.3% 185,900 46,109 4.0 0000216,185
45 MPT 2.7 -0.2 -6.9% 1,283,000 321,754 4.0 00001,864,343
46 DCS 3.4 -0.1 -2.9% 4,265,400 1,089,936 3.9 00007,029,956
47 KHL 2.1 -0.3 -12.5% 663,600 169,611 3.9 0000734,410
48 CFPT2103 1.1 -0.2 -12.5% 470,200 120,320 3.9 139,10038,000140,100201,400145,800
49 STL 4.0 0.5 14.3% 219,400 57,320 3.8 0000189,600
50 ELC 26.9 1.8 7% 1,156,700 303,880 3.8 155,000269,900245,900313,100339,400
51 PXL 15.2 -2.6 -14.6% 1,823,800 482,540 3.8 00004,285,100
52 VC5 2.6 -0.2 -7.1% 122,400 32,500 3.8 0000202,400
53 VLF 3.4 -0.3 -8.1% 406,900 110,830 3.7 0000556,500
54 VRC 21.0 -0.7 -3.2% 1,181,600 325,160 3.6 328,900171,200312,600517,600462,400
55 PC1 40.0 2.4 6.4% 5,809,000 1,605,510 3.6 1,189,500875,3001,039,9001,360,2001,940,500
56 CMI 3.2 -0.5 -13.5% 265,200 73,670 3.6 0000257,400
57 ATB 2.4 -0.4 -14.3% 703,276 196,474 3.6 0000911,744
58 SJC 4.4 -0.6 -12% 117,200 34,230 3.4 0000136,100
59 FIC 27.3 3.5 14.7% 132,400 39,474 3.4 130,21526,90024,21039,80037,600
60 HKB 2.6 0 0% 1,029,700 307,370 3.4 00001,359,400
61 HVG 4.0 -0.6 -13% 7,091,200 2,117,089 3.3 000012,424,193
62 MTA 16.4 1.6 10.8% 336,400 103,180 3.3 173,60067,30065,60082,60090,300
63 NT2 24.4 0.4 1.7% 2,549,500 803,330 3.2 3,329,600474,000390,200721,300415,200
64 HSI 3.2 0 0% 100,600 32,221 3.1 0000231,414
65 FDG 2.3 -0.4 -14.8% 1,233,600 400,760 3.1 00002,015,800
66 VIP 11.6 0.8 6.9% 1,709,300 561,880 3.0 420,100339,500430,400763,600629,100
67 HNG 10.2 0.4 4% 29,791,000 9,807,890 3.0 19,465,00015,606,4006,943,0007,187,5007,792,000
68 CTR 84.5 3.1 3.8% 1,361,500 453,979 3.0 291,500349,500381,289565,133552,474
69 SZC 63.2 3.5 5.9% 3,754,400 1,313,660 2.9 830,0001,237,000630,6002,180,0001,408,000
70 TS4 4.0 -0.1 -2.4% 108,200 38,110 2.8 0000200,200
71 DIC 6.6 0.8 13.8% 788,500 280,729 2.8 00001,489,792
72 SJM 9.0 -0.2 -2.2% 128,200 46,564 2.8 59,10093,20063,10034,10049,600
73 LCS 5.0 0 0% 136,950 49,890 2.7 0000304,700
74 SDA 31.2 -3 -8.8% 644,007 235,157 2.7 6,255122,365176,866196,670573,225
75 ATA 4.8 -0.1 -2% 650,756 240,580 2.7 00001,065,000
76 NHP 3.1 -0.5 -13.9% 949,400 377,510 2.5 00001,905,900
77 SKG 17.8 1.1 6.9% 489,700 204,640 2.4 72,40081,30050,700235,200426,900
78 TDM 35.1 0 0% 797,500 334,070 2.4 346,800465,500180,600274,100308,300
79 PVB 18.3 -0.2 -1.1% 399,466 167,888 2.4 751,974101,402131,300122,00084,551
80 TNG 32.8 2 6.5% 3,912,946 1,651,810 2.4 1,116,0951,069,4001,485,1892,379,5541,582,684
81 VGC 54.4 3.5 6.9% 5,070,500 2,161,660 2.3 1,036,6001,837,6001,300,9003,553,2003,577,100
82 NDF 2.7 -0.1 -3.6% 485,900 207,279 2.3 00001,418,190
83 AMD 7.0 0.2 3.6% 12,869,100 5,635,590 2.3 6,342,0007,334,4003,522,6006,624,3006,263,300
84 VCB 100.0 0.8 0.8% 1,881,200 834,370 2.3 805,400507,500820,0001,008,600795,900
85 VST 3.5 -0.2 -5.4% 294,600 135,190 2.2 0000613,500
86 CAD 2.4 0 0% 196,991 90,515 2.2 0000450,845
87 CEN 19.8 2.5 14.4% 1,722,630 802,605 2.1 648,000278,500324,600879,447756,900
88 ACG 111.0 0.8 0.7% 147,900 71,310 2.1 63,60097,50061,20043,50070,800
89 ^CAOSU 473.7 11 2.4% 38,865,600 18,826,400 2.1 24,359,70021,104,90013,783,60017,418,50019,623,400
90 CLX 29.5 1.2 4.2% 348,200 170,538 2.0 121,90063,800138,500136,010144,054
91 PVL 15.3 -1.7 -10% 5,940,892 2,937,834 2.0 3,171,927981,2352,610,2282,992,4261,806,178
92 LAS 24.5 0.8 3.4% 2,276,493 1,137,198 2.0 489,7761,081,519535,811910,8073,571,622
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357