Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 10 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2019-02-12)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 10 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 LTG 22.7 -0.1 -0.4% 204,700 10,763 19.0 23,00016,3005,9007,30012,800
2 HAH 13.2 0.2 1.5% 429,380 29,559 14.5 70,45040,54027,30040,75011,340
3 TCI 5.6 0.7 14.3% 220,800 15,520 14.2 100040000
4 DIC 3.2 0.1 3.2% 217,330 24,760 8.8 1,77012,0802,26010,02034,680
5 HAG 5.3 0.3 6.8% 11,270,510 1,680,004 6.7 974,3801,740,0102,181,8201,410,0601,758,180
6 CEN 15.0 0.2 1.4% 110,500 18,100 6.1 23,00019,9007,4009,60032,700
7 PVB 16.1 0.4 2.5% 427,700 75,303 5.7 65,60170,300103,60082,60556,900
8 HBC 18.0 0.8 4.7% 4,499,750 854,653 5.3 2,464,290705,2201,332,580488,820505,490
9 CSV 29.1 -0.1 -0.3% 155,210 30,022 5.2 83,64019,45030,59021,29011,500
10 TDG 3.2 0.1 3.2% 719,430 157,863 4.6 275,300211,370136,250100,450146,600
11 VKC 5.3 0.1 1.9% 147,300 33,241 4.4 83,20059,70014,00015,10039,100
12 LIX 45.0 -0.9 -2% 103,210 23,383 4.4 4,22032034,89015,60067,570
13 FCN 14.8 0.6 4.6% 855,070 193,864 4.4 242,710104,46095,550115,310236,020
14 QNS 43.5 1.2 2.8% 605,400 140,844 4.3 132,00061,10081,60068,00070,000
15 VEA 50.2 -1.6 -3.1% 1,260,900 314,737 4.0 215,600290,700514,500252,600167,100
16 DIG 16.8 0.7 4.4% 2,117,750 529,564 4.0 342,800312,360741,520395,990467,750
17 AGR 3.5 0 0.3% 216,400 54,557 4.0 63,98031,02053,91075,35042,640
18 VGS 10.2 0.1 1% 160,100 40,888 3.9 234,60038,8006,40041,7006,400
19 LDG 15.0 -0.1 -0.7% 1,525,110 404,107 3.8 768,170271,370262,780385,950453,930
20 TGG 2.9 -0.1 -1.7% 496,510 134,546 3.7 247,90020,140516,710243,59024,160
21 GEG 16.2 0.8 5.2% 587,500 164,892 3.6 326,144190,000198,000112,100123,500
22 KSB 26.3 1.2 5% 517,370 145,371 3.6 102,05072,38098,180113,590118,370
23 DGW 24.2 0.2 0.8% 1,151,470 346,070 3.3 333,150824,070655,360309,580139,680
24 VND 17.2 0.4 2.4% 1,553,340 498,149 3.1 832,890298,420465,140336,200337,170
25 MBG 4.2 0.1 2.4% 117,200 37,740 3.1 262,8007,10012,30066,20010,100
26 LHG 19.1 0.4 2.4% 549,980 180,369 3.0 227,97083,38080,010120,050297,640
27 VGT 12.1 0.4 3.4% 1,768,400 586,253 3.0 711,500335,100949,7001,977,300344,300
28 DPR 37.8 0.6 1.6% 278,760 94,425 3.0 205,96060,38052,800108,270118,290
29 VRE 29.7 0.3 1% 2,751,810 934,314 2.9 844,7001,869,6401,650,390666,6401,013,990
30 HDG 37.4 0.5 1.4% 575,880 195,823 2.9 114,17082,050148,320374,500153,350
31 DRC 22.2 0.6 2.5% 305,080 104,446 2.9 127,80068,76094,31046,15046,570
32 KLF 1.8 0.1 5.9% 2,188,200 774,472 2.8 872,092825,100295,200858,496641,600
33 PHR 37.6 1.1 3.2% 655,160 232,119 2.8 229,310132,030117,050155,750192,150
34 HCM 50.8 2.8 5.8% 715,100 254,096 2.8 501,21093,960295,510212,660246,630
35 BTP 12.6 0.6 5% 114,470 42,491 2.7 64,11030,36013,51063,89016,530
36 CTS 9.1 0.3 3.6% 148,980 55,766 2.7 46,85012,23024,86039,530107,520
37 KDH 30.4 0.2 0.7% 252,350 95,636 2.6 131,44055,40067,81087,400122,630
38 VCI 36.8 1.5 4.1% 287,340 111,526 2.6 172,080184,39086,30055,18051,240
39 SSI 27.1 0.2 0.9% 3,517,680 1,374,234 2.6 1,946,520985,3101,569,170971,7101,011,500
40 SDD 1.7 0 0% 148,300 58,335 2.5 348,53038,600137,80020010,000
41 VTP 168.0 -1.9 -1.1% 142,600 57,301 2.5 20,3009,400120,20030,90016,300
42 FIT 2.7 0.1 2.3% 355,540 143,151 2.5 195,72099,33073,770105,330403,300
43 BID 32.5 0.5 1.6% 1,395,780 562,960 2.5 631,710537,050678,130429,410635,890
44 LPB 9.1 0.3 3.4% 1,137,500 461,556 2.5 266,000413,500646,100230,500301,000
45 HAI 2.0 0.1 6.8% 4,335,730 1,761,393 2.5 3,226,960987,130874,5902,910,8103,810,100
46 CMG 28.4 1.9 7% 143,220 58,774 2.4 72,94030,07028,46013,81045,180
47 GEX 22.6 0.4 2% 1,693,030 717,587 2.4 983,160869,620510,730663,300602,220
48 DDG 19.5 -0.3 -1.5% 106,200 45,900 2.3 22,80018,40049,60044,50098,400
49 SHS 11.2 0.2 1.8% 613,300 267,491 2.3 496,061151,800211,700460,951272,700
50 MPC 48.6 1.9 4.1% 579,900 253,001 2.3 186,20087,000229,300361,800382,400
51 PET 8.7 0.1 0.7% 119,300 52,092 2.3 72,67021,94094,62022,15081,710
52 TSC 1.2 0 0.8% 107,950 47,433 2.3 50,38041,58042,76027,40019,590
53 CEO 13.3 0.2 1.5% 779,900 349,871 2.2 306,558234,6001,157,500238,030274,100
54 VGC 20.4 0.1 0.5% 3,435,600 1,542,674 2.2 2,415,900725,6001,408,4001,192,0002,763,100
55 DXG 24.7 0 0% 1,758,010 795,224 2.2 1,866,950445,580375,770475,810844,480
56 FLC 5.4 0.1 2.7% 9,794,880 4,441,325 2.2 3,846,2704,116,3102,219,8003,647,8203,847,280
57 SHB 7.7 0.1 1.3% 7,179,400 3,287,193 2.2 9,468,7261,494,9003,127,3003,354,7881,784,300
58 PVT 17.4 -0.1 -0.3% 779,470 358,508 2.2 510,890112,400371,300410,630300,970
59 VPH 5.2 0 0.4% 105,910 48,929 2.2 13,81013,13070,58046,350154,750
60 HPG 29.5 0.6 2.1% 7,952,400 3,685,095 2.2 2,836,4707,100,1807,171,6406,765,6401,814,550
61 LCG 8.9 -0.2 -2.5% 457,310 215,421 2.1 527,290128,770620,660142,53051,680
62 HSG 7.0 0.4 6.9% 3,176,750 1,498,301 2.1 1,709,0402,412,8201,545,1301,225,210913,440
63 HCD 5.8 0.2 3.8% 295,280 139,590 2.1 135,890177,900397,18074,600122,410
64 PVD 16.4 -0.2 -1.5% 3,419,290 1,636,887 2.1 1,945,7301,090,9401,736,6901,250,1701,084,650
65 GAS 91.0 0.5 0.6% 623,510 299,114 2.1 513,260329,360327,020216,190309,890
66 VCB 58.6 0.5 0.9% 1,683,680 821,837 2.0 1,395,030827,0401,147,7601,152,720973,050
67 NTL 18.5 0.4 2.5% 391,160 191,308 2.0 299,430115,590160,620198,580235,650
68 HUT 3.5 0.1 2.9% 2,215,600 1,086,629 2.0 2,496,356541,7001,582,700648,836388,000
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357