Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 10 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2020-07-24)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 10 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 HAC 5.0 0 0% 204,000 1,020 200 1,5007,00001000
2 HVA 2.7 0.3 12.5% 360,000 12,690 28.4 0000110,700
3 PVE 1.2 -0.2 -14.3% 188,700 16,250 11.6 000092,100
4 CNVL2002 3.0 0 -1.3% 148,000 13,761 10.8 1,1007,0005,000041,440
5 SIC 9.0 0 0% 124,100 18,220 6.8 4,600100176,5007000
6 CREE2003 1.0 0 0% 274,180 40,361 6.8 163,20000025,900
7 LHG 20.8 0.5 2.5% 2,005,180 312,175 6.4 786,110353,160600,600516,590103,130
8 SNZ 25.1 0.2 0.8% 110,900 18,744 5.9 10,90012,00015,70068,00043,243
9 OIL 7.3 -0.6 -7.6% 1,594,900 277,050 5.8 156,800208,400269,700392,400287,600
10 CTS 6.7 -0.5 -6.9% 401,530 73,362 5.5 35,660121,76055,70071,78038,050
11 MCH 71.7 0 0% 130,400 24,005 5.4 11,54928,00012,70013,40015,700
12 MLS 23.0 -1 -4.2% 354,900 65,920 5.4 170,60098,90057,100123,40069,100
13 FUEVFVND 11.6 -0.3 -2.8% 536,530 104,569 5.1 122,070100,15085,180176,38079,540
14 DHA 32.8 -0.7 -2.1% 152,790 30,841 5.0 72,16021,24036,29052,21046,540
15 HHG 1.2 -0.1 -7.7% 107,000 21,660 4.9 11,6007,5005,30032,80045,100
16 MST 2.6 -0.2 -7.1% 1,811,700 366,820 4.9 572,100328,200631,400174,600357,000
17 FCM 6.4 -0.1 -0.8% 164,680 33,742 4.9 99,86027,96029,79013,3108,750
18 VSH 17.2 0 0% 116,550 23,986 4.9 56,96011,1706,92049,41010,470
19 SKG 8.5 -0.6 -6.8% 684,960 141,148 4.9 82,31095,90099,390236,650153,420
20 DNM 41.4 1.7 4.3% 111,400 23,336 4.8 17,46090,20071,8004,00018,300
21 TIG 6.4 -0.7 -9.9% 2,730,300 606,210 4.5 647,600473,600514,300499,400582,700
22 PGC 13.4 0 0% 348,550 77,474 4.5 57,74013,71032,570102,22033,530
23 MBS 9.3 -0.4 -4.1% 214,100 48,220 4.4 46,80044,8002,60088,00054,900
24 VIX 8.9 0.5 5.9% 1,185,700 272,340 4.4 1,261,500379,100147,70083,80055,800
25 CMBB2006 1.0 0 0% 303,120 69,842 4.3 146,380151,19022,76039,44043,360
26 ART 2.2 -0.2 -8.3% 3,461,700 822,594 4.2 1,128,500674,9001,903,200564,3001,147,113
27 CLG 1.2 -0.1 -6.9% 106,280 26,868 4.0 10,1801,98029,87011,4207,070
28 NKG 6.6 -0.5 -7% 2,646,840 684,653 3.9 587,850365,490862,8701,068,300672,910
29 CVNM2003 2.1 -0.3 -12.8% 459,710 119,376 3.9 95,22098,700122,79021,100140,700
30 MWG 79.2 -3.8 -4.6% 1,796,300 471,070 3.8 420,560363,710413,460253,640379,820
31 VPH 4.2 0 -0.2% 131,800 35,690 3.7 100,22016,47011,43015,74023,480
32 VCS 58.8 -3.1 -5% 344,600 93,490 3.7 55,500119,700106,60076,70079,400
33 HAR 2.8 -0.2 -6.9% 582,160 158,658 3.7 182,70096,470197,120198,200152,950
34 SCR 5.4 0 0% 3,958,630 1,079,541 3.7 1,092,2001,272,6901,376,4801,441,910879,840
35 QCG 6.2 -0.5 -6.9% 612,900 169,780 3.6 157,330112,17082,380186,890120,450
36 CVNM2002 1.0 0 0% 349,260 96,978 3.6 25,240110,510162,75051,670221,070
37 TVB 7.8 -0.6 -6.6% 513,600 142,954 3.6 136,260192,060136,730232,060119,680
38 HVN 24.4 -1.5 -5.6% 898,830 254,601 3.5 203,920162,030225,820257,240241,890
39 POW 9.3 -0.3 -3.5% 8,622,390 2,457,503 3.5 2,756,0702,040,3902,969,6902,396,2302,046,110
40 NLG 25.7 0.2 1% 2,479,900 739,161 3.4 901,520510,260749,500498,990328,420
41 JVC 3.4 -0.2 -6.8% 1,018,910 305,557 3.3 244,430357,710310,790421,740205,960
42 VCR 9.0 -0.7 -7.2% 210,300 63,625 3.3 69,600117,80020,900133,200106,300
43 PWA 7.9 -0.7 -8.1% 150,800 45,822 3.3 43,40030,20034,50039,00051,620
44 HTN 19.8 -0.8 -3.7% 293,670 89,239 3.3 261,02041,67094,99046,75056,400
45 DPG 21.5 -1.5 -6.7% 558,420 172,088 3.2 142,780117,910196,530509,130131,180
46 CMBB2003 1.1 -0.3 -19.7% 120,500 37,480 3.2 20,12029,72039,61051,55070,330
47 DLG 1.4 -0.1 -4.7% 8,941,890 2,784,855 3.2 2,959,2702,225,2402,571,3202,541,0601,813,940
48 NDN 18.0 -1.1 -5.8% 756,500 238,543 3.2 162,000194,000331,400296,100153,100
49 BMP 50.5 -2 -3.8% 250,690 80,577 3.1 34,38076,36085,00064,20078,260
50 DXG 9.4 -0.7 -7% 11,411,250 3,668,756 3.1 1,871,4304,087,3108,196,6605,272,0104,123,490
51 SAM 10.6 0 0% 261,130 84,633 3.1 96,57081,06073,64069,650101,900
52 VGT 7.2 -0.7 -8.9% 125,500 40,684 3.1 60,60057,1009,60072,30021,300
53 CEO 7.2 -0.4 -5.3% 3,809,620 1,249,401 3.0 751,1001,171,5001,081,0001,638,5001,045,620
54 FMC 25.9 -1.2 -4.4% 339,640 111,457 3.0 262,52045,58094,72099,400180,810
55 VRC 5.5 -0.4 -6.9% 304,830 100,357 3.0 197,930101,36075,880115,210113,360
56 VGC 19.4 -0.8 -3.7% 1,148,350 385,644 3.0 383,110282,680516,770494,460449,190
57 HUT 2.1 -0.2 -8.7% 8,016,500 2,726,220 2.9 4,728,3002,058,0002,934,7005,499,6001,929,800
58 GIL 17.7 -0.3 -1.9% 197,190 67,612 2.9 89,700154,44057,46055,33055,120
59 HID 2.3 -0.2 -7% 540,650 185,955 2.9 220,140285,890153,74098,02070,950
60 TYA 15.4 0.1 0.6% 243,720 84,269 2.9 92,28060,430142,860148,530141,560
61 AMD 2.7 -0.2 -7% 5,966,630 2,088,069 2.9 3,108,1901,604,1301,260,7602,870,6502,493,820
62 DTD 14.7 0.2 1.4% 379,300 135,199 2.8 104,640114,400136,800315,70083,050
63 LGL 4.8 -0.4 -6.9% 141,150 50,486 2.8 16,32020,09067,010112,40043,460
64 SHS 10.4 -1.1 -9.6% 6,144,900 2,207,410 2.8 1,857,2002,040,5002,311,4003,083,7001,942,600
65 HDC 15.6 -0.8 -4.9% 1,724,450 619,676 2.8 557,430546,920675,280907,430802,570
66 PHR 52.7 -1.8 -3.3% 3,233,330 1,162,080 2.8 814,1401,561,6501,907,6601,395,4102,220,270
67 STB 10.9 -0.3 -3.1% 20,162,440 7,297,304 2.8 8,264,4408,504,9607,047,3208,089,5609,198,320
68 CVHM2003 1.2 -0.2 -15.7% 480,030 174,035 2.8 142,310189,950318,890170,350156,200
69 KLF 1.7 -0.1 -5.6% 3,815,000 1,395,430 2.7 3,563,3001,301,2001,322,400966,0003,011,700
70 TDT 10.4 0.2 2% 329,200 120,990 2.7 235,500272,700251,000189,200123,800
71 GVR 11.0 -0.5 -4.3% 2,730,370 1,006,528 2.7 1,064,300730,770755,8301,427,490900,470
72 KVC 1.0 -0.1 -9.1% 760,500 280,700 2.7 776,800749,000303,50040,800127,700
73 AMV 15.5 -1.3 -7.7% 998,731 368,914 2.7 285,400275,300281,100393,600399,351
74 PNJ 56.0 -3 -5.1% 921,350 340,767 2.7 327,350456,500212,580353,660308,760
75 HT1 13.0 -0.9 -6.1% 644,590 238,527 2.7 102,970149,370425,910497,680255,150
76 MBB 16.5 -0.6 -3.2% 8,288,120 3,076,614 2.7 3,208,6202,724,6803,066,9003,056,3103,957,050
77 SBS 1.1 0 0% 301,800 113,331 2.7 449,40013,10023,50059,90096,010
78 HAI 2.6 -0.2 -6.9% 6,002,330 2,256,746 2.7 3,218,2901,703,3401,954,9303,820,4002,313,200
79 ROS 2.4 -0.2 -6.9% 23,380,580 8,894,097 2.6 15,836,90015,888,1807,348,78012,724,1108,182,670
80 HBC 9.6 -0.7 -7% 8,265,050 3,183,941 2.6 2,694,4701,639,6502,268,0606,189,6302,084,690
81 PVT 9.6 -0.7 -6.8% 2,381,060 918,202 2.6 754,320701,5601,071,250703,320448,870
82 HHS 3.9 -0.3 -6.9% 4,326,540 1,676,616 2.6 2,030,2301,958,5602,377,9302,974,570868,070
83 VNM 111.1 -3.1 -2.7% 2,313,270 897,447 2.6 766,5001,051,3201,618,780474,700583,510
84 VIC 88.0 -2 -2.2% 674,430 263,780 2.6 181,680202,110220,660222,400214,530
85 VPB 21.2 -1.3 -5.8% 6,808,310 2,683,717 2.5 2,381,7702,218,2601,824,0202,940,6605,084,760
86 DBC 49.3 -3.3 -6.3% 6,371,270 2,517,250 2.5 2,689,0403,909,7802,683,7302,836,6503,029,760
87 AGR 3.3 -0.2 -6.5% 560,550 221,569 2.5 234,130164,020432,940521,500148,560
88 PVP 6.6 -0.6 -8.3% 100,700 39,830 2.5 11,20027,30030,70049,80044,500
89 HSG 10.4 -0.6 -5% 18,170,280 7,200,119 2.5 7,887,4003,555,3007,859,70010,655,4506,206,290
90 TPB 20.7 -0.7 -3.3% 155,090 61,647 2.5 67,29059,36071,65030,75063,130
91 PXS 4.7 -0.3 -7% 191,690 76,629 2.5 52,060110,70089,840192,59037,060
92 SRA 11.9 -1.3 -9.9% 363,400 146,430 2.5 59,300107,60088,400148,700194,900
93 HDG 18.8 -1.4 -6.9% 1,383,970 558,992 2.5 431,760527,510401,160456,880524,540
94 CKG 10.1 -0.3 -2.9% 759,290 308,235 2.5 231,470172,130332,500356,100325,310
95 PVS 11.8 -0.7 -5.6% 6,070,300 2,466,610 2.5 3,229,0002,445,6002,499,9001,842,5001,641,700
96 BMI 21.0 -0.6 -3% 267,390 109,203 2.4 91,68085,84093,090129,980133,820
97 PVD 9.7 -0.7 -6.7% 6,046,130 2,473,624 2.4 2,425,0002,185,4001,941,4002,583,9001,950,220
98 VSC 28.8 -0.8 -2.7% 458,270 187,531 2.4 77,090170,180336,070256,240192,260
99 VIB 19.3 -1 -4.9% 3,266,500 1,344,002 2.4 1,272,0001,765,8001,560,2001,785,100959,100
100 GAS 68.3 -2.8 -3.9% 1,173,440 484,092 2.4 629,750343,540264,440492,500382,400
101 TTF 2.9 -0.2 -6.8% 3,409,120 1,410,254 2.4 663,650878,3101,096,6601,596,9101,071,120
102 TIP 19.9 -0.7 -3.4% 495,700 206,033 2.4 185,720265,060236,760360,620343,960
103 IDI 3.7 -0.3 -6.8% 1,231,380 512,915 2.4 744,150623,580518,290548,980453,930
104 CVPB2007 1.2 0 0% 251,480 105,775 2.4 177,300191,28026,31047,780108,920
105 PTL 4.7 0 -0.6% 100,710 42,448 2.4 23,31039,900107,12025,62036,360
106 BSR 6.4 -0.4 -5.9% 4,780,800 2,020,276 2.4 1,446,2001,522,1005,247,1001,732,600957,910
107 SPI 1.0 0.1 11.1% 511,200 217,190 2.4 114,200196,00086,800299,600824,500
108 NTL 15.3 -0.6 -4.1% 443,120 188,297 2.4 124,480124,340129,580115,040361,660
109 CTG 22.2 -1.1 -4.7% 8,461,420 3,601,713 2.3 2,989,9602,698,5002,745,1802,923,9703,452,100
110 SZC 22.8 -0.8 -3.4% 3,074,120 1,316,069 2.3 1,711,4101,423,9902,148,0003,357,9801,633,730
111 ANV 16.0 -0.9 -5.6% 302,080 129,478 2.3 132,850160,88098,130220,010146,450
112 FTS 12.9 -0.4 -3% 1,037,840 450,054 2.3 780,110134,790695,840345,210390,090
113 CHPG2002 1.4 -0.3 -19.9% 415,180 182,500 2.3 100,85056,270230,870172,420176,880
114 ACB 23.2 -1 -4.1% 5,529,700 2,438,654 2.3 1,954,7001,724,9002,192,9002,620,9007,890,281
115 FPT 45.9 -1.9 -3.9% 3,170,540 1,399,294 2.3 918,630817,890940,2302,049,6801,313,100
116 TNG 11.5 -0.8 -6.5% 1,275,300 566,890 2.2 588,800392,200403,000635,800447,400
117 VNE 4.6 -0.2 -3.2% 225,360 100,803 2.2 223,02069,05019,65076,96026,440
118 VRE 28.0 -0.3 -1.2% 4,730,110 2,115,830 2.2 7,249,8502,251,4201,725,6301,258,900720,820
119 HAX 12.8 -0.8 -5.5% 432,900 193,763 2.2 355,50056,56089,930198,260128,000
120 CCTD2001 1.4 -0.4 -20.9% 167,550 75,020 2.2 128,18097,04038,67024,65061,070
121 PC1 17.7 -0.8 -4.3% 1,615,380 725,353 2.2 430,850375,030754,9601,082,800386,160
122 MBG 4.6 -0.5 -9.8% 2,202,800 994,790 2.2 584,700822,8001,070,600672,300968,900
123 HVH 8.2 -0.6 -6.6% 196,000 88,620 2.2 78,93066,05029,14063,110137,070
124 MSN 52.0 -1.9 -3.5% 2,045,780 925,176 2.2 762,030833,7601,670,960944,440759,610
125 KDF 29.9 -1.8 -5.7% 103,600 46,990 2.2 49,90058,90035,20020,20023,700
126 VND 12.0 -0.6 -4.4% 819,470 374,433 2.2 433,550422,740405,240417,590352,990
127 TNT 1.5 0 -1.3% 102,770 47,081 2.2 67,23029,72017,97044,53015,320
128 BID 38.2 -1.6 -4.1% 1,807,770 829,029 2.2 764,300750,600374,580832,3701,343,600
129 VCI 21.5 -1 -4.4% 1,533,360 703,462 2.2 672,430604,490481,600599,990318,800
130 TCB 19.5 -0.8 -3.9% 2,951,240 1,354,153 2.2 861,1401,224,170818,2101,164,5601,180,670
131 BFC 11.5 -0.6 -5% 662,630 305,644 2.2 184,560394,350226,670469,650927,160
132 GTN 23.2 -1.7 -6.8% 4,486,480 2,077,240 2.2 2,229,1602,464,1001,426,4503,054,1301,657,570
133 SZL 42.7 -1.5 -3.4% 164,520 76,814 2.1 44,60075,550138,75098,15032,970
134 VCG 25.6 -0.6 -2.3% 168,300 78,860 2.1 49,900107,90028,900220,500145,200
135 VEA 42.7 -1.3 -3% 209,400 98,403 2.1 83,80069,500100,400157,700106,700
136 VHC 35.8 -2.4 -6.3% 1,150,140 541,722 2.1 652,380382,430365,410584,510409,250
137 HCM 17.2 -1.1 -6% 3,541,100 1,669,622 2.1 1,125,4801,223,1202,501,8001,847,3101,658,460
138 CSV 21.1 -0.8 -3.4% 264,600 125,535 2.1 166,550119,14045,21084,400176,180
139 DCM 8.4 -0.4 -4.4% 2,870,260 1,367,728 2.1 562,5201,148,2601,385,8101,723,1701,324,580
140 IJC 10.9 -0.3 -2.7% 462,750 221,324 2.1 249,660128,290142,160185,850266,540
141 FTM 1.3 -0.1 -6.9% 381,050 182,427 2.1 211,180230,35077,740235,250125,570
142 CTI 13.6 0 0% 899,570 431,182 2.1 507,850230,340477,890565,110334,890
143 PVB 15.4 -1.5 -8.9% 515,100 248,600 2.1 187,200163,300172,200266,000830,400
144 HLD 19.9 -0.8 -3.9% 101,400 49,110 2.1 14,80072,10053,30033,20058,000
145 LPB 8.6 -0.4 -4.4% 7,880,000 3,840,040 2.1 3,482,70013,590,5002,485,6001,875,6007,162,500
146 CTCB2004 1.4 -0.4 -21.7% 317,080 157,351 2.0 209,240101,910217,820230,74068,440
147 CTR 46.2 -1.6 -3.3% 548,700 272,415 2.0 445,700177,100142,305398,400522,000
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357