Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 10 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2020-07-27)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 10 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 HNE 7.2 -0.7 -8.9% 1,230,000 20,490 60.0 2,00002,400200,5000
2 BII 0.7 0 0% 942,600 28,991 32.5 00000
3 BVG 1.2 0 0% 149,300 10,560 14.1 12,50050030021,10071,000
4 SBS 1.0 -0.1 -9.1% 1,125,100 123,371 9.1 301,800449,40013,10023,50059,900
5 NNG 9.3 -0.5 -5.1% 115,000 13,490 8.5 10039,60083,9001005,200
6 GDT 28.4 -1.6 -5.5% 117,720 18,461 6.4 48,9004,70037,16040,4302,370
7 VCR 8.0 -1.2 -13% 526,200 82,850 6.4 210,30069,600117,80020,900133,200
8 GIL 18.9 1.2 6.8% 501,230 82,895 6.0 197,19089,700154,44057,46055,330
9 NTC 194.0 -2.6 -1.3% 105,000 17,390 6.0 50,90027,80029,50010,2004,200
10 CSM 14.5 0.4 2.8% 161,470 26,987 6.0 51,77019,4306,91018,49043,980
11 CFPT2006 1.2 0 -2.5% 166,980 28,616 5.8 12,41049,60015,76010,55057,400
12 PTB 44.0 -3.3 -7% 517,220 97,769 5.3 178,66071,31079,930210,53066,820
13 TVN 4.9 -0.6 -10.9% 108,800 20,730 5.2 53,80034,80026,5008,50015,500
14 VNA 2.3 0 0% 140,400 27,160 5.2 34,30012,10017,7002,20025,500
15 MWG 73.7 -5.5 -6.9% 2,981,180 594,234 5.0 1,796,300420,560363,710413,460253,640
16 AST 43.2 -3.2 -7% 241,860 49,679 4.9 97,54045,88044,04027,59024,540
17 GMD 17.4 -1.2 -6.7% 926,780 193,382 4.8 339,740124,260167,17068,740259,790
18 VEA 40.0 -2.7 -6.3% 501,500 109,560 4.6 209,40083,80069,500100,400157,700
19 NTL 14.2 -1 -6.9% 923,170 212,760 4.3 443,120124,480124,340129,580115,040
20 SRA 10.8 -1.1 -9.2% 638,900 162,500 3.9 363,40059,300107,60088,400148,700
21 DNM 45.5 4.1 9.9% 129,619 34,126 3.8 111,40017,46090,20071,8004,000
22 VGT 7.0 -0.5 -6.7% 178,900 48,200 3.7 125,50060,60057,1009,60072,300
23 CHPG2008 2.0 -0.7 -24.4% 322,280 87,542 3.7 173,88026,75079,440105,720145,500
24 FUEVFVND 10.9 -0.6 -5.5% 534,110 149,432 3.6 536,530122,070100,15085,180176,380
25 VND 11.2 -0.8 -6.7% 1,469,170 414,227 3.5 819,470433,550422,740405,240417,590
26 DIG 12.3 0 0% 4,211,890 1,215,870 3.5 1,752,990870,080703,2801,101,9401,066,200
27 DMC 46.0 -3.5 -7% 134,100 39,237 3.4 72,90013,40036,84057,90047,560
28 ACM 0.6 -0.1 -14.3% 1,859,330 550,824 3.4 00000
29 LPB 7.8 -0.9 -10.3% 14,601,528 4,331,410 3.4 7,880,0003,482,70013,590,5002,485,6001,875,600
30 CMG 27.3 -1.2 -4.2% 114,660 34,318 3.3 33,06016,16033,90016,15096,810
31 VCS 53.1 -5.7 -9.7% 370,700 112,150 3.3 344,60055,500119,700106,60076,700
32 BCC 6.5 -0.3 -4.4% 145,820 44,783 3.3 68,40050,40014,70018,60043,600
33 JVC 3.2 -0.2 -6.8% 1,241,620 384,407 3.2 1,018,910244,430357,710310,790421,740
34 AMV 14.0 -1.5 -9.7% 1,305,474 406,061 3.2 998,731285,400275,300281,100393,600
35 MSR 14.9 0 0% 113,200 35,310 3.2 39,60035,70020,2008,60061,600
36 BMP 47.0 -3.5 -6.9% 296,010 94,165 3.1 250,69034,38076,36085,00064,200
37 DLG 1.3 -0.1 -6.3% 10,409,570 3,334,839 3.1 8,941,8902,959,2702,225,2402,571,3202,541,060
38 TTN 7.4 -0.5 -6.3% 104,700 33,860 3.1 73,20018,90089,00051,80012,700
39 STB 10.1 -0.8 -6.9% 26,014,460 8,475,275 3.1 20,162,4408,264,4408,504,9607,047,3208,089,560
40 HSL 4.4 -0.3 -6.8% 111,740 36,415 3.1 81,86052,9306,43017,50030,520
41 HLD 18.3 -1.6 -8% 154,400 50,390 3.1 101,40014,80072,10053,30033,200
42 EVF 5.7 -0.5 -8.1% 197,061 64,330 3.1 129,20050,90034,10059,90027,500
43 BSR 5.7 -0.8 -12.3% 6,828,638 2,257,146 3.0 4,780,8001,446,2001,522,1005,247,1001,732,600
44 TDM 22.4 -1.6 -6.9% 297,850 100,356 3.0 129,67059,180227,29091,67081,160
45 KVC 0.9 -0.1 -10% 998,100 339,820 2.9 760,500776,800749,000303,50040,800
46 QNS 29.0 -1.5 -4.9% 723,200 248,628 2.9 372,000205,600378,800334,900284,400
47 FMC 24.1 -1.8 -6.9% 375,520 129,656 2.9 339,640262,52045,58094,72099,400
48 MPT 1.1 -0.1 -8.3% 166,900 57,890 2.9 67,10098,50018,40031,30067,000
49 TTH 1.6 -0.1 -5.9% 419,700 145,980 2.9 154,700238,60012,20016,000156,500
50 TDT 10.0 -0.4 -3.8% 429,300 151,830 2.8 329,200235,500272,700251,000189,200
51 ACV 51.6 -4 -7.2% 563,500 201,031 2.8 335,900117,200254,900244,900154,000
52 HDG 17.5 -1.3 -6.9% 1,705,620 611,795 2.8 1,383,970431,760527,510401,160456,880
53 VGI 24.1 -3.1 -11.4% 956,500 344,605 2.8 596,600402,300378,200163,000289,449
54 CTR 42.6 -4.2 -9% 831,100 299,545 2.8 548,700445,700177,100142,305398,400
55 HVN 22.6 -1.7 -7% 844,630 305,553 2.8 898,830203,920162,030225,820257,240
56 LGL 4.6 -0.3 -5.6% 159,440 57,931 2.8 141,15016,32020,09067,010112,400
57 MBB 15.4 -1.1 -7% 9,988,390 3,690,244 2.7 8,288,1203,208,6202,724,6803,066,9003,056,310
58 VCG 25.4 -0.2 -0.8% 247,500 92,080 2.7 168,30049,900107,90028,900220,500
59 KHP 7.6 -0.6 -7% 108,700 40,470 2.7 22,5105,3408,09045,06038,200
60 ART 2.0 -0.2 -9.1% 3,042,555 1,135,882 2.7 3,461,7001,128,500674,9001,903,200564,300
61 CHPG2010 1.1 0 0% 457,390 172,663 2.6 242,20065,510261,250190,99076,480
62 TRC 29.2 -1.1 -3.6% 221,030 83,520 2.6 26,710126,4705,68010,50010,790
63 VIC 85.0 -3 -3.4% 825,080 311,890 2.6 674,430181,680202,110220,660222,400
64 VGC 18.7 -0.6 -3.4% 1,210,280 457,653 2.6 1,148,350383,110282,680516,770494,460
65 HAH 10.0 -0.7 -6.9% 290,770 110,430 2.6 155,780202,870340,480131,25026,330
66 MSN 49.5 -2.5 -4.8% 2,819,250 1,073,264 2.6 2,045,780762,030833,7601,670,960944,440
67 NDN 16.7 -1.3 -7.2% 771,210 294,823 2.6 756,500162,000194,000331,400296,100
68 HVH 7.7 -0.6 -6.9% 219,600 84,986 2.6 196,00078,93066,05029,14063,110
69 TDH 7.8 -0.6 -6.9% 1,415,210 549,586 2.6 881,040794,480535,680286,900328,100
70 CSV 19.8 -1.3 -6.2% 349,840 136,347 2.6 264,600166,550119,14045,21084,400
71 DPM 13.3 -0.9 -6.7% 5,665,380 2,222,000 2.5 4,038,3601,318,4003,907,1502,366,6401,512,120
72 DCM 7.8 -0.6 -6.9% 3,733,280 1,467,892 2.5 2,870,260562,5201,148,2601,385,8101,723,170
73 HAP 2.9 -0.1 -1.7% 106,680 42,156 2.5 38,24075,13039,42031,08024,240
74 PVC 4.8 -0.5 -9.4% 244,800 97,480 2.5 154,60087,60094,600157,70086,100
75 ANV 14.9 -1.1 -6.9% 362,280 144,879 2.5 302,080132,850160,88098,130220,010
76 SKG 7.9 -0.6 -7% 498,130 199,392 2.5 684,96082,31095,90099,390236,650
77 L14 51.5 -5.7 -10% 101,055 40,480 2.5 67,60038,50073,00054,80024,700
78 LTG 16.5 -2.3 -12.2% 339,200 136,310 2.5 198,50061,200145,40083,300142,900
79 REE 31.7 -0.8 -2.5% 1,109,220 448,494 2.5 770,310494,640132,320106,380341,680
80 PVT 8.9 -0.7 -7% 2,573,800 1,044,439 2.5 2,381,060754,320701,5601,071,250703,320
81 TIG 5.8 -0.6 -9.4% 1,959,000 802,330 2.4 2,730,300647,600473,600514,300499,400
82 C32 21.1 -1.5 -6.8% 300,330 123,219 2.4 126,610209,55095,23054,930247,330
83 VPI 41.3 -0.4 -1% 1,090,540 450,946 2.4 459,480586,000367,360411,860537,800
84 PNJ 52.1 -3.9 -7% 970,710 402,395 2.4 921,350327,350456,500212,580353,660
85 VNM 103.4 -7.7 -6.9% 2,553,780 1,061,056 2.4 2,313,270766,5001,051,3201,618,780474,700
86 CVHM2003 1.2 0 0% 517,040 215,380 2.4 480,030142,310189,950318,890170,350
87 NKG 6.1 -0.4 -6.9% 2,048,490 856,345 2.4 2,646,840587,850365,490862,8701,068,300
88 MBS 8.4 -0.9 -9.7% 158,100 66,130 2.4 214,10046,80044,8002,60088,000
89 PLC 13.7 -0.9 -6.2% 456,400 191,960 2.4 287,600123,400170,80087,700203,200
90 GVR 10.2 -0.8 -6.8% 2,885,330 1,213,844 2.4 2,730,3701,064,300730,770755,8301,427,490
91 GAS 64.0 -4.3 -6.3% 1,319,680 555,267 2.4 1,173,440629,750343,540264,440492,500
92 PDR 23.9 0 0% 1,391,000 587,156 2.4 1,049,940397,560435,460396,930603,890
93 TNT 1.4 -0.1 -6.7% 122,340 51,651 2.4 102,77067,23029,72017,97044,530
94 VCI 20.0 -1.5 -7% 1,595,680 679,699 2.3 1,533,360672,430604,490481,600599,990
95 DRC 15.0 -1.1 -6.8% 1,015,450 435,906 2.3 752,170520,100317,950383,060174,330
96 SHB 10.2 -1.1 -9.7% 5,268,300 2,263,330 2.3 3,025,0002,362,7002,031,6002,286,0002,218,600
97 DS3 3.0 -0.3 -9.1% 163,100 70,180 2.3 93,80028,6009,20056,70021,900
98 VPH 3.9 -0.3 -6.4% 107,140 46,198 2.3 131,800100,22016,47011,43015,740
99 FLC 2.7 -0.2 -6.8% 15,603,430 6,751,993 2.3 12,080,6208,287,9307,302,3004,428,2709,513,080
100 FTM 1.2 -0.1 -6.7% 435,670 189,552 2.3 381,050211,180230,35077,740235,250
101 PWA 7.1 -0.9 -11.2% 130,000 56,732 2.3 150,80043,40030,20034,50039,000
102 HHS 3.7 -0.3 -6.8% 4,440,860 1,945,560 2.3 4,326,5402,030,2301,958,5602,377,9302,974,570
103 TNG 10.4 -1.1 -9.6% 1,393,900 615,730 2.3 1,275,300588,800392,200403,000635,800
104 POW 8.8 -0.5 -5.5% 6,562,990 2,902,893 2.3 8,622,3902,756,0702,040,3902,969,6902,396,230
105 ACB 21.8 -1.4 -6% 6,240,477 2,763,127 2.3 5,529,7001,954,7001,724,9002,192,9002,620,900
106 CTP 2.1 -0.2 -8.7% 210,200 93,350 2.3 97,900214,500167,00084,20029,100
107 BMI 20.0 -1 -4.8% 262,960 116,802 2.3 267,39091,68085,84093,090129,980
108 TDG 1.6 -0.1 -6.5% 475,600 215,291 2.2 310,700352,580171,110137,050156,950
109 HID 2.2 -0.1 -5.3% 488,770 223,234 2.2 540,650220,140285,890153,74098,020
110 D2D 52.5 -3.9 -6.9% 436,710 200,765 2.2 292,42097,110245,610166,510289,450
111 VIB 17.7 -1.7 -8.8% 3,376,900 1,557,590 2.2 3,266,5001,272,0001,765,8001,560,2001,785,100
112 CVNM2003 1.4 -0.7 -32.2% 338,020 156,109 2.2 459,71095,22098,700122,79021,100
113 CPNJ2002 1.1 0 0% 111,780 51,740 2.2 66,87018,91090,39033,90060,480
114 SHS 9.4 -1 -9.6% 5,515,000 2,553,620 2.2 6,144,9001,857,2002,040,5002,311,4003,083,700
115 IDI 3.4 -0.2 -6.8% 1,309,430 607,994 2.2 1,231,380744,150623,580518,290548,980
116 VOS 1.3 -0.1 -6.4% 420,860 197,348 2.1 255,800184,04056,790305,940284,120
117 HDC 14.7 -0.9 -6.1% 1,591,960 750,910 2.1 1,724,450557,430546,920675,280907,430
118 VRC 5.1 -0.4 -6.9% 252,150 119,239 2.1 304,830197,930101,36075,880115,210
119 OIL 6.8 -0.6 -8.1% 800,000 385,210 2.1 1,594,900156,800208,400269,700392,400
120 HDB 23.5 -1.8 -6.9% 1,665,640 805,516 2.1 1,302,970567,900681,160658,420735,140
121 VPB 19.8 -1.5 -6.8% 6,466,340 3,140,537 2.1 6,808,3102,381,7702,218,2601,824,0202,940,660
122 KMR 2.1 -0.1 -4.2% 127,830 62,333 2.1 86,31080,760113,35029,97043,230
123 FPT 43.7 -2.2 -4.8% 3,274,350 1,599,917 2.0 3,170,540918,630817,890940,2302,049,680
124 PVD 9.0 -0.7 -6.9% 5,769,240 2,827,589 2.0 6,046,1302,425,0002,185,4001,941,4002,583,900
125 VLC 21.6 -3.8 -15% 226,000 110,970 2.0 153,20048,100115,10075,600154,700
126 BVH 40.5 -3 -7% 1,074,090 529,073 2.0 822,340394,690641,900529,300499,110
127 HUT 1.9 -0.2 -9.5% 6,520,206 3,255,460 2.0 8,016,5004,728,3002,058,0002,934,7005,499,600
128 MST 2.4 -0.2 -7.7% 1,015,900 507,910 2.0 1,811,700572,100328,200631,400174,600
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357