Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 20 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2021-08-04)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 20 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 PTV 5.0 0 0% 200,600 145 1,383.4 200090000
2 STG 21.6 1.4 6.9% 397,000 23,070 17.2 133,40079,80021,60018,900300
3 VLG 6.3 0.8 14.5% 113,500 6,785 16.7 58,8007,0002,6001,7001,400
4 VNL 21.0 -0.2 -1.2% 220,900 17,705 12.5 130,800190,6005,6001,900100
5 PV2 2.9 -0.1 -3.3% 1,306,700 106,760 12.2 69,40016,60029,20037,80016,600
6 PTL 10.1 0.7 7% 665,700 82,215 8.1 350,000246,500106,800199,100208,800
7 IPA 44.0 0.4 0.9% 107,800 15,330 7.0 44,90075,20025,5003,9002,600
8 CHPG2105 11.2 0.2 1.7% 755,500 135,605 5.6 377,700196,800171,500154,10097,500
9 TCO 20.8 0.4 2% 2,347,600 445,470 5.3 2,317,200214,500346,700351,900330,600
10 TVB 16.1 1.4 9.5% 2,644,000 510,058 5.2 726,300904,400363,800441,000382,600
11 NDN 20.2 0.8 4.1% 3,485,000 725,847 4.8 615,900773,9001,069,000972,700628,900
12 WSS 8.1 0.7 9.5% 460,900 104,810 4.4 106,90066,700169,20057,60081,200
13 FMC 38.8 1.8 4.9% 1,348,800 310,505 4.3 397,300354,300455,400325,800338,700
14 CVHM2104 1.2 0 -2.5% 1,105,000 260,855 4.2 602,900628,600299,900243,700327,200
15 TIG 14.5 1.3 9.8% 2,378,900 598,914 4.0 1,079,7001,316,900750,800456,400173,055
16 DIG 27.2 1.4 5.2% 19,655,200 5,205,920 3.8 7,361,0005,303,9008,428,6005,504,4007,046,200
17 IDJ 15.3 0.6 4.1% 1,665,500 444,112 3.8 455,9001,221,000631,3001,119,300388,196
18 TCD 15.5 0.6 4.4% 318,900 92,450 3.4 202,200444,80094,90018,90057,100
19 BNA 55.6 1.2 2.2% 575,200 166,900 3.4 168,400153,100139,900199,900104,600
20 VNP 15.2 0.6 4.1% 421,300 122,920 3.4 132,600497,700154,40066,80098,300
21 DCL 43.1 2.8 6.9% 1,109,500 326,470 3.4 40,60062,50080,700141,300112,100
22 TMS 53.3 -3.7 -6.5% 233,700 72,195 3.2 172,400180,800167,00028,70049,800
23 DST 3.9 0.2 5.4% 1,863,000 580,620 3.2 509,300437,900330,700565,900390,900
24 BMS 12.3 0.7 6% 187,900 61,874 3.0 61,30042,60062,70022,10059,100
25 CRC 9.8 0.5 5.7% 554,300 182,625 3.0 442,80086,000132,600239,100152,800
26 BTP 16.0 0.1 0.6% 120,500 41,140 2.9 5008,2002,6005,70074,900
27 CSTB2103 6.0 0.2 4.3% 911,300 312,890 2.9 441,300470,500531,500194,600323,100
28 BKG 10.8 0.7 6.9% 568,200 197,480 2.9 130,700136,60097,60082,400388,200
29 KHB 2.2 0.2 10% 1,027,900 359,395 2.9 197,60098,400103,600117,200354,600
30 TVC 13.7 0.7 5.4% 2,589,200 918,319 2.8 1,267,8003,142,1001,871,900905,400970,000
31 TSC 11.6 0.8 6.9% 5,211,000 1,894,000 2.8 3,133,9006,873,3001,315,300657,6001,027,400
32 VHG 2.4 0.2 9.1% 3,630,000 1,331,990 2.7 629,8001,390,300893,100613,100612,100
33 L14 77.6 3.9 5.3% 137,100 52,671 2.6 86,90034,20054,80048,40017,523
34 VNA 27.9 3.6 14.8% 338,500 131,645 2.6 489,500546,900185,400154,80035,000
35 BCG 14.1 0.3 2.5% 3,609,600 1,424,715 2.5 4,568,2004,481,8001,236,4001,329,500706,100
36 KDM 7.0 0.6 9.4% 122,100 48,457 2.5 78,90035,50026,60020,50060,100
37 HSV 17.3 0.1 0.6% 105,400 41,910 2.5 101,100104,20047,30054,10059,300
38 LCG 12.6 0.2 2% 4,284,800 1,726,900 2.5 1,576,1001,773,2003,501,5001,114,8001,408,800
39 PLC 30.5 -0.3 -1% 1,076,400 443,333 2.4 2,306,900787,6001,699,700364,900535,324
40 VIG 4.1 0.3 7.9% 1,488,700 615,715 2.4 498,400435,300385,600438,800118,200
41 CKDH2102 6.8 -0.3 -3.7% 292,500 123,075 2.4 98,80090,300246,40045,30048,800
42 CTCB2104 5.8 -0.4 -6% 135,500 57,090 2.4 50,50037,30026,50022,30018,000
43 ANV 27.9 1.1 4.3% 1,264,400 535,250 2.4 476,900469,700499,200381,600302,200
44 MST 15.4 0.3 2% 1,653,400 701,684 2.4 660,200579,500699,2001,214,100518,500
45 VCI 53.4 1.9 3.7% 8,764,000 3,720,300 2.4 7,266,2005,223,1005,362,3003,394,9001,751,200
46 TCW 31.3 0.3 1% 101,100 42,923 2.4 84,80064,000103,30010,50046,000
47 BFC 31.3 0.4 1.5% 492,700 209,760 2.3 524,300951,900367,500169,100196,900
48 C69 10.3 0.7 7.3% 105,300 45,676 2.3 25,10016,70070,20040,10028,000
49 PHP 24.5 -0.6 -2.4% 336,000 147,257 2.3 503,400392,400302,000147,20080,764
50 SBS 13.3 0.9 7.3% 6,245,700 2,785,240 2.2 4,400,3002,526,0004,833,6002,287,5921,507,500
51 CVIC2101 1.7 0 1.8% 116,400 52,050 2.2 209,50034,30077,20019,70070,300
52 CCL 12.4 0.2 2.1% 740,700 332,300 2.2 371,400322,300280,200225,300429,900
53 CVIC2103 1.4 0 2.9% 231,000 106,515 2.2 324,300166,700107,20058,10039,800
54 CSC 77.0 6 8.5% 208,000 96,159 2.2 68,900101,30091,100129,500139,671
55 DAH 10.7 0.7 7% 1,269,700 593,305 2.1 1,899,400286,100194,5001,288,700853,700
56 DXP 16.4 0.1 0.6% 376,400 178,171 2.1 683,300275,900220,100155,20061,600
57 KSH 2.3 0.2 9.5% 2,413,700 1,143,415 2.1 855,600954,700935,300470,0001,044,300
58 DTD 33.6 0.6 1.8% 271,400 128,942 2.1 581,100188,000124,100131,100119,042
59 CMG 44.1 -0.6 -1.5% 234,400 113,320 2.1 180,400293,300353,500113,300201,800
60 CSTB2104 8.6 0.3 3.6% 119,800 58,405 2.1 25,20059,00070,20016,50023,600
61 NKG 36.2 1.6 4.6% 10,982,800 5,377,580 2.0 7,509,5006,551,4006,692,6007,744,4003,836,300
62 PXS 5.7 0.1 1.4% 239,900 117,550 2.0 78,300165,80059,50062,90068,000
63 TLG 37.5 -0.3 -0.9% 125,000 61,270 2.0 97,300126,400108,80040,00074,600
64 PFL 2.9 0.2 7.4% 169,300 83,344 2.0 32,70034,00051,0005,2726,200
65 CTCB2103 8.0 0 0.4% 756,000 372,620 2.0 632,800296,500483,200195,900242,700
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357