Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 20 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2021-12-10)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 20 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 V11 2.6 0.3 13% 846,800 5,785 146.4 00001,500
2 V15 2.4 0.1 4.3% 1,296,000 23,431 55.3 0000250,700
3 PXM 2.7 0.1 3.8% 1,004,200 32,743 30.7 000068,100
4 ALV 8.1 0.4 5.2% 275,900 11,282 24.5 000063,332
5 S96 2.9 0.3 11.5% 868,500 39,888 21.8 0000687,100
6 PVA 3.1 0.2 6.9% 1,509,200 72,185 20.9 0000377,962
7 RCD 4.6 -0.6 -11.5% 168,100 8,306 20.2 000058,500
8 VMI 3.5 0.2 6.1% 1,922,800 95,422 20.2 0000294,030
9 KSK 2.9 0.3 11.5% 5,874,900 324,577 18.1 00002,201,930
10 AVF 2.3 -0.3 -11.5% 12,332,625 700,955 17.6 00001,975,390
11 NTB 2.3 -0.3 -11.5% 3,684,400 221,347 16.6 0000853,194
12 GTT 2.0 -0.3 -13% 8,496,200 519,926 16.3 00003,802,319
13 PPI 2.9 0.3 11.5% 6,809,200 427,287 15.9 00002,145,394
14 PSG 3.9 0.2 5.4% 867,400 55,299 15.7 0000139,748
15 HLA 2.3 -0.3 -11.5% 3,592,400 267,950 13.4 00001,195,200
16 PVR 3.7 0.4 12.1% 2,181,800 207,103 10.5 00001,256,760
17 L44 2.5 -0.4 -13.8% 321,100 34,020 9.4 0000232,400
18 SPP 2.3 -0.3 -11.5% 2,977,500 331,829 9.0 00001,895,500
19 SD1 3.7 -0.5 -11.9% 150,200 17,198 8.7 000088,100
20 CLG 3.2 -0.5 -13.5% 1,817,085 214,797 8.5 0000764,136
21 SGO 2.1 -0.3 -12.5% 2,265,800 271,061 8.4 00001,652,400
22 DPS 3.0 0.2 7.1% 7,364,900 904,139 8.1 00004,401,176
23 S12 3.3 0.4 13.8% 121,300 14,965 8.1 000097,000
24 SJF 11.9 -0.9 -6.7% 23,716,700 3,088,645 7.7 263,000114,40086,200109,400362,000
25 PVX 6.6 0.2 3.1% 21,208,700 2,865,087 7.4 00009,439,200
26 STL 4.0 0.5 14.3% 219,400 29,980 7.3 0000189,600
27 SDH 3.2 -0.1 -3% 137,400 20,335 6.8 0000140,200
28 ICF 3.6 0.1 2.9% 201,000 34,233 5.9 0000151,653
29 VPD 18.4 0.9 5.1% 187,400 32,465 5.8 9,50017,60028,40052,30017,200
30 BWE 45.9 0.6 1.3% 1,650,700 305,955 5.4 394,100325,200594,800151,200240,000
31 PVH 4.0 0 0% 153,400 28,605 5.4 0000237,100
32 LO5 2.8 -0.1 -3.4% 130,500 24,618 5.3 000085,660
33 ASA 9.2 -0.5 -5.2% 209,500 41,375 5.1 0000164,600
34 PIV 2.4 -0.3 -11.1% 988,900 209,041 4.7 00001,143,606
35 TV1 9.3 -0.3 -3.1% 110,100 23,766 4.6 0000103,900
36 G20 2.2 -0.2 -8.3% 719,900 158,653 4.5 0000670,463
37 PXL 15.2 -2.6 -14.6% 1,823,800 403,582 4.5 00004,285,100
38 IDI 15.1 0.7 4.9% 23,152,500 5,206,940 4.4 359,800318,800242,4005,144,7005,038,600
39 DCS 3.4 -0.1 -2.9% 4,265,400 962,943 4.4 00007,029,956
40 SJC 4.4 -0.6 -12% 117,200 26,659 4.4 0000136,100
41 HTT 3.2 0.1 3.2% 654,500 158,550 4.1 0000702,699
42 HVG 4.0 -0.6 -13% 7,091,200 1,905,605 3.7 000012,424,193
43 PC1 40.0 2.4 6.4% 5,809,000 1,620,905 3.6 1,189,500875,3001,039,9001,360,2001,940,500
44 LIC 58.3 0 0% 294,600 83,409 3.5 4,0656,1003645,6008,991
45 ATG 3.0 -0.4 -11.8% 941,781 272,910 3.5 0000738,500
46 KHL 2.1 -0.3 -12.5% 663,600 197,441 3.4 0000734,410
47 CMI 3.2 -0.5 -13.5% 265,200 79,410 3.3 0000257,400
48 AAS 26.9 -2.8 -9.4% 3,347,086 1,006,127 3.3 235,000220,700323,200635,8001,095,505
49 HSI 3.2 0 0% 100,600 30,421 3.3 0000231,414
50 VRC 21.0 -0.7 -3.2% 1,181,600 360,545 3.3 328,900171,200312,600517,600462,400
51 FDG 2.3 -0.4 -14.8% 1,233,600 379,440 3.3 00002,015,800
52 PVE 4.5 0.1 2.3% 185,900 57,301 3.2 0000216,185
53 MPT 2.7 -0.2 -6.9% 1,283,000 397,466 3.2 00001,864,343
54 ACM 3.1 -0.2 -6.1% 4,772,497 1,545,653 3.1 00004,946,696
55 HKB 2.6 0 0% 1,029,700 337,840 3.0 00001,359,400
56 CFPT2103 1.1 -0.2 -12.5% 470,200 157,715 3.0 139,10038,000140,100201,400145,800
57 TS4 4.0 -0.1 -2.4% 108,200 37,183 2.9 0000200,200
58 ATB 2.4 -0.4 -14.3% 703,276 246,087 2.9 0000911,744
59 B82 2.4 0 0% 596,281 210,624 2.8 0000490,484
60 SZC 63.2 3.5 5.9% 3,754,400 1,334,695 2.8 830,0001,237,000630,6002,180,0001,408,000
61 HNG 10.2 0.4 4% 29,791,000 10,671,310 2.8 19,465,00015,606,4006,943,0007,187,5007,792,000
62 MTA 16.4 1.6 10.8% 336,400 124,855 2.7 173,60067,30065,60082,60090,300
63 HDO 2.3 -0.2 -8% 489,100 182,293 2.7 0000483,050
64 CEN 19.8 2.5 14.4% 1,722,630 648,388 2.7 648,000278,500324,600879,447756,900
65 NT2 24.4 0.4 1.7% 2,549,500 959,680 2.7 3,329,600474,000390,200721,300415,200
66 VGC 54.4 3.5 6.9% 5,070,500 1,995,010 2.5 1,036,6001,837,6001,300,9003,553,2003,577,100
67 SDA 31.2 -3 -8.8% 644,007 254,564 2.5 6,255122,365176,866196,670573,225
68 ATA 4.8 -0.1 -2% 650,756 265,330 2.5 00001,065,000
69 NDF 2.7 -0.1 -3.6% 485,900 199,557 2.4 00001,418,190
70 FIC 27.3 3.5 14.7% 132,400 55,022 2.4 130,21526,90024,21039,80037,600
71 ELC 26.9 1.8 7% 1,156,700 483,960 2.4 155,000269,900245,900313,100339,400
72 VMC 25.7 1.8 7.5% 733,109 309,409 2.4 380,400466,000410,357472,600223,795
73 DIC 6.6 0.8 13.8% 788,500 348,270 2.3 00001,489,792
74 NHP 3.1 -0.5 -13.9% 949,400 422,211 2.2 00001,905,900
75 VC5 2.6 -0.2 -7.1% 122,400 55,086 2.2 0000202,400
76 LCS 5.0 0 0% 136,950 61,782 2.2 0000304,700
77 VCB 100.0 0.8 0.8% 1,881,200 863,275 2.2 805,400507,500820,0001,008,600795,900
78 VLF 3.4 -0.3 -8.1% 406,900 189,735 2.1 0000556,500
79 PVL 15.3 -1.7 -10% 5,940,892 2,796,891 2.1 3,171,927981,2352,610,2282,992,4261,806,178
80 CIG 14.2 0.5 3.7% 636,600 305,200 2.1 685,800563,800352,300399,700472,400
81 KPF 17.9 0.4 2.3% 394,800 191,170 2.1 176,200193,100331,400348,100206,200
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357