Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 20 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2021-01-22)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 20 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 EFI 1.9 0.2 11.8% 531,400 7,350 72.3 0000138,300
2 CFPT2013 8.0 0.8 10.3% 257,000 9,624 26.7 6,50024,40016,90015,40016,200
3 KKC 11.0 1 10% 197,800 11,230 17.6 77,30037,90112,30111,80010,500
4 LMH 2.3 0.3 15% 934,500 75,135 12.4 000097,600
5 PVX 2.6 0.3 13% 15,174,400 1,381,925 11.0 00008,182,200
6 SDT 5.3 0.4 8.2% 640,400 70,590 9.1 44,30663,30092,410126,800122,800
7 ICF 2.2 0.1 4.8% 199,900 23,481 8.5 101,5009,01026,11090,50023,900
8 KHP 7.8 0.5 7% 1,241,200 152,519 8.1 505,600123,500174,900135,10078,200
9 DIC 1.2 0.1 9.1% 466,700 62,365 7.5 0000409,200
10 RIC 9.4 0.6 7% 108,400 15,703 6.9 11,8002,20067,9001,30038,100
11 CSM 19.6 1.2 6.8% 577,400 112,968 5.1 28,60070,80098,000185,20040,700
12 CVPB2010 12.6 -0.4 -3.1% 157,700 31,085 5.1 25,1002,10028,90043,10030,900
13 HU4 15.3 1.1 7.7% 344,100 74,520 4.6 233,600107,230459,962215,600130,100
14 KHB 1.2 0.1 9.1% 116,000 25,510 4.5 0000120,800
15 ASP 7.5 0.4 5.8% 511,300 112,865 4.5 77,500123,200281,800449,900151,300
16 SAM 13.3 0.9 6.8% 1,809,200 420,317 4.3 584,500597,200833,700847,800346,000
17 HVG 3.7 0 0% 2,259,800 549,410 4.1 00003,936,200
18 CHPG2024 9.4 -0.5 -5.3% 331,200 81,126 4.1 580,700110,10063,200106,000182,200
19 ATB 2.0 0.2 11.1% 1,567,900 384,056 4.1 530,700129,900899,020434,900434,600
20 TVD 7.6 0 0% 312,900 77,242 4.1 110,860223,350115,80078,40035,000
21 TCR 5.2 0.3 6.8% 103,500 25,917 4.0 110,10086,10049,80093,3007,100
22 HAN 17.3 2.2 14.6% 204,100 53,173 3.8 81,70089,600214,62998,60020,900
23 VGT 18.9 1.4 8% 4,449,500 1,232,898 3.6 1,537,1281,643,7002,269,4001,874,6412,424,000
24 DRC 26.1 1.7 7% 4,101,500 1,212,362 3.4 996,200930,0001,547,9001,566,700938,600
25 PVG 9.6 0.6 6.7% 491,600 146,060 3.4 105,70055,400187,600184,800115,600
26 DNM 41.0 -3 -6.8% 132,400 40,902 3.2 14,70022,10039,10547,40075,603
27 VGC 30.8 2 7% 863,000 270,767 3.2 727,200449,300381,000237,60067,800
28 HHG 2.2 0.2 10% 1,129,000 368,826 3.1 325,301193,3101,382,233314,400604,519
29 KSQ 2.2 -0.1 -4.3% 188,800 64,183 2.9 78,50019,800154,40068,70099,300
30 SRC 22.5 1.5 6.9% 192,100 65,592 2.9 43,40063,30053,40036,40019,900
31 FLC 5.9 0.4 6.9% 57,389,700 19,905,977 2.9 22,267,30030,895,70036,892,70022,645,30024,099,200
32 YEG 41.8 0.4 1.1% 157,200 54,909 2.9 185,00066,10095,800138,300137,000
33 VHG 2.8 0.3 12% 4,347,800 1,527,915 2.8 3,253,4062,195,3002,522,8002,541,5021,295,000
34 VIP 11.2 0.7 6.7% 1,854,600 659,297 2.8 1,167,800453,100991,2001,519,2001,418,700
35 TVN 13.2 0.9 7.3% 1,803,800 652,530 2.8 1,458,700631,2002,641,5002,964,800774,300
36 SBA 16.1 0.2 0.9% 149,300 54,560 2.7 91,80031,700118,30069,90029,200
37 BMC 16.0 1 7% 526,200 196,016 2.7 231,900181,500203,600267,800238,600
38 STK 24.7 1.4 6% 136,300 51,308 2.7 56,40083,600102,80032,80047,000
39 MIG 18.6 0 0% 1,045,700 398,728 2.6 1,806,9000000
40 SWC 23.0 -2.5 -9.8% 277,700 107,166 2.6 163,800227,700623,21198,001142,400
41 BCM 56.7 3.7 7% 383,000 154,749 2.5 121,100129,000169,100129,500150,700
42 DCL 30.2 -2.2 -6.9% 894,600 372,738 2.4 336,100391,100437,700425,000574,600
43 ROS 4.3 0.3 7% 51,625,500 21,560,492 2.4 31,727,40033,285,70090,807,7002,356,00014,059,300
44 CMBB2008 9.6 -1.2 -11% 157,500 66,140 2.4 16,20044,000139,60069,50056,000
45 QTP 13.7 -0.3 -2.1% 812,700 342,861 2.4 548,100127,400386,096573,400546,400
46 HDG 45.5 2.3 5.3% 4,196,400 1,785,642 2.4 1,221,8001,603,6001,756,9002,561,3001,792,800
47 SMC 23.9 -1.1 -4.4% 597,000 257,413 2.3 469,300374,800558,800433,300261,000
48 PVV 2.2 0.2 10% 1,249,600 548,946 2.3 946,300738,0002,168,825344,700452,400
49 SGP 12.8 0.5 4.1% 573,900 254,280 2.3 525,000157,100299,900244,100332,300
50 TNA 15.4 0.9 6.6% 980,200 439,155 2.2 721,800250,200669,5001,042,700359,500
51 PPC 27.7 0.1 0.2% 1,030,800 465,118 2.2 1,144,800647,3001,093,200363,800384,000
52 LSS 11.7 0.3 2.6% 1,519,100 689,202 2.2 952,700758,6001,429,200798,400986,700
53 NHA 22.4 0 0% 194,200 90,388 2.1 378,9000000
54 ASM 19.2 1.2 6.7% 10,135,900 4,729,157 2.1 3,275,9005,116,2006,294,5005,418,1003,759,000
55 APS 8.1 0.3 3.8% 2,643,900 1,237,432 2.1 1,391,0251,545,5032,325,3002,515,0002,065,600
56 SD6 3.8 0.3 8.6% 641,200 306,698 2.1 259,516528,430348,150406,165256,900
57 ITC 18.8 1.2 6.8% 133,600 64,467 2.1 43,00029,10060,30054,70045,800
58 PVT 19.6 1.1 5.9% 11,737,200 5,665,366 2.1 9,629,90010,331,3009,396,0008,978,90010,603,800
59 CFPT2011 4.0 0.1 3.1% 910,800 441,315 2.1 303,000200,300228,600409,500155,400
60 PVL 2.4 0 0% 1,340,500 663,289 2.0 835,2001,008,7001,147,0001,501,800522,600
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357