Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 30 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2021-01-22)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 30 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 FDG 1.0 0.1 11.1% 107,800 3 32,340 00000
2 EFI 1.9 0.2 11.8% 531,400 5,027 105.7 0000138,300
3 CFPT2013 8.0 0.8 10.3% 257,000 11,851 21.7 6,50024,40016,90015,40016,200
4 KKC 11.0 1 10% 197,800 9,587 20.6 77,30037,90112,30111,80010,500
5 PVX 2.6 0.3 13% 15,174,400 1,280,713 11.8 00008,182,200
6 ICF 2.2 0.1 4.8% 199,900 17,251 11.6 101,5009,01026,11090,50023,900
7 LMH 2.3 0.3 15% 934,500 93,583 10.0 000097,600
8 RIC 9.4 0.6 7% 108,400 12,860 8.4 11,8002,20067,9001,30038,100
9 DIC 1.2 0.1 9.1% 466,700 57,255 8.2 0000409,200
10 SDT 5.3 0.4 8.2% 640,400 80,934 7.9 44,30663,30092,410126,800122,800
11 KHB 1.2 0.1 9.1% 116,000 17,007 6.8 0000120,800
12 HU4 15.3 1.1 7.7% 344,100 50,893 6.8 233,600107,230459,962215,600130,100
13 SAM 13.3 0.9 6.8% 1,809,200 301,198 6.0 584,500597,200833,700847,800346,000
14 TCR 5.2 0.3 6.8% 103,500 17,514 5.9 110,10086,10049,80093,3007,100
15 ATB 2.0 0.2 11.1% 1,567,900 266,498 5.9 530,700129,900899,020434,900434,600
16 CHPG2024 9.4 -0.5 -5.3% 331,200 61,102 5.4 580,700110,10063,200106,000182,200
17 CSM 19.6 1.2 6.8% 577,400 107,597 5.4 28,60070,80098,000185,20040,700
18 ASP 7.5 0.4 5.8% 511,300 95,806 5.3 77,500123,200281,800449,900151,300
19 KHP 7.8 0.5 7% 1,241,200 268,380 4.6 505,600123,500174,900135,10078,200
20 PVG 9.6 0.6 6.7% 491,600 107,901 4.6 105,70055,400187,600184,800115,600
21 HVG 3.7 0 0% 2,259,800 510,557 4.4 00003,936,200
22 VGT 18.9 1.4 8% 4,449,500 1,013,757 4.4 1,537,1281,643,7002,269,4001,874,6412,424,000
23 HAN 17.3 2.2 14.6% 204,100 49,919 4.1 81,70089,600214,62998,60020,900
24 CVPB2010 12.6 -0.4 -3.1% 157,700 39,879 4.0 25,1002,10028,90043,10030,900
25 HHG 2.2 0.2 10% 1,129,000 289,809 3.9 325,301193,3101,382,233314,400604,519
26 DNM 41.0 -3 -6.8% 132,400 34,966 3.8 14,70022,10039,10547,40075,603
27 VHG 2.8 0.3 12% 4,347,800 1,152,934 3.8 3,253,4062,195,3002,522,8002,541,5021,295,000
28 KSQ 2.2 -0.1 -4.3% 188,800 51,025 3.7 78,50019,800154,40068,70099,300
29 TVN 13.2 0.9 7.3% 1,803,800 519,204 3.5 1,458,700631,2002,641,5002,964,800774,300
30 FLC 5.9 0.4 6.9% 57,389,700 17,154,372 3.3 22,267,30030,895,70036,892,70022,645,30024,099,200
31 YEG 41.8 0.4 1.1% 157,200 47,721 3.3 185,00066,10095,800138,300137,000
32 QTP 13.7 -0.3 -2.1% 812,700 259,502 3.1 548,100127,400386,096573,400546,400
33 DRC 26.1 1.7 7% 4,101,500 1,311,431 3.1 996,200930,0001,547,9001,566,700938,600
34 PVV 2.2 0.2 10% 1,249,600 402,021 3.1 946,300738,0002,168,825344,700452,400
35 SWC 23.0 -2.5 -9.8% 277,700 89,450 3.1 163,800227,700623,21198,001142,400
36 VGC 30.8 2 7% 863,000 283,197 3.0 727,200449,300381,000237,60067,800
37 ROS 4.3 0.3 7% 51,625,500 17,102,416 3.0 31,727,40033,285,70090,807,7002,356,00014,059,300
38 TVD 7.6 0 0% 312,900 104,669 3.0 110,860223,350115,80078,40035,000
39 VIP 11.2 0.7 6.7% 1,854,600 621,815 3.0 1,167,800453,100991,2001,519,2001,418,700
40 ITC 18.8 1.2 6.8% 133,600 44,835 3.0 43,00029,10060,30054,70045,800
41 SRC 22.5 1.5 6.9% 192,100 67,838 2.8 43,40063,30053,40036,40019,900
42 SBA 16.1 0.2 0.9% 149,300 53,569 2.8 91,80031,700118,30069,90029,200
43 CIG 3.9 0.2 6.9% 103,500 37,174 2.8 143,50041,600172,7006,80076,400
44 SGP 12.8 0.5 4.1% 573,900 207,603 2.8 525,000157,100299,900244,100332,300
45 DCL 30.2 -2.2 -6.9% 894,600 324,967 2.8 336,100391,100437,700425,000574,600
46 BMC 16.0 1 7% 526,200 198,404 2.7 231,900181,500203,600267,800238,600
47 APS 8.1 0.3 3.8% 2,643,900 999,296 2.6 1,391,0251,545,5032,325,3002,515,0002,065,600
48 BCM 56.7 3.7 7% 383,000 145,381 2.6 121,100129,000169,100129,500150,700
49 CVRE2007 1.9 -0.1 -2.6% 934,600 363,673 2.6 438,800729,1001,120,4001,146,700835,700
50 LSS 11.7 0.3 2.6% 1,519,100 594,852 2.6 952,700758,6001,429,200798,400986,700
51 TNA 15.4 0.9 6.6% 980,200 385,421 2.5 721,800250,200669,5001,042,700359,500
52 TDT 15.4 -0.6 -3.8% 1,057,500 431,332 2.5 1,320,52423,600323,500221,4001,521,000
53 PVL 2.4 0 0% 1,340,500 547,780 2.4 835,2001,008,7001,147,0001,501,800522,600
54 SD6 3.8 0.3 8.6% 641,200 262,408 2.4 259,516528,430348,150406,165256,900
55 PVT 19.6 1.1 5.9% 11,737,200 4,926,933 2.4 9,629,90010,331,3009,396,0008,978,90010,603,800
56 MIG 18.6 0 0% 1,045,700 439,205 2.4 1,806,9000000
57 KDM 3.7 -0.2 -5.1% 124,500 52,310 2.4 82,00010,90087,100130,30043,300
58 PPC 27.7 0.1 0.2% 1,030,800 435,758 2.4 1,144,800647,3001,093,200363,800384,000
59 HDG 45.5 2.3 5.3% 4,196,400 1,801,369 2.3 1,221,8001,603,6001,756,9002,561,3001,792,800
60 SMC 23.9 -1.1 -4.4% 597,000 258,447 2.3 469,300374,800558,800433,300261,000
61 HUB 27.5 0 0% 105,200 46,200 2.3 11,70013,40097,20081,60046,400
62 VRC 12.1 0.8 6.6% 1,449,900 646,561 2.2 991,200699,7001,453,8001,422,100919,900
63 PSD 19.0 -0.7 -3.6% 152,500 68,363 2.2 193,11059,300460,114184,84569,800
64 CMBB2008 9.6 -1.2 -11% 157,500 72,269 2.2 16,20044,000139,60069,50056,000
65 LCS 3.9 0.3 8.3% 171,200 79,390 2.2 72,50057,95074,640104,250123,300
66 ASM 19.2 1.2 6.7% 10,135,900 4,731,798 2.1 3,275,9005,116,2006,294,5005,418,1003,759,000
67 IDJ 18.1 -0.1 -0.5% 1,615,900 754,512 2.1 2,604,878809,8031,131,4421,821,267598,019
68 CVHM2006 2.1 -0.1 -3.3% 714,900 334,803 2.1 369,300751,2001,287,4001,255,2001,069,100
69 STK 24.7 1.4 6% 136,300 64,063 2.1 56,40083,600102,80032,80047,000
70 ART 7.7 0.7 10% 11,654,500 5,516,070 2.1 5,892,75010,799,73818,865,7114,638,3003,184,320
71 VFS 9.0 -0.7 -7.2% 104,500 49,625 2.1 11,33538,60055,700125,90088,200
72 CVRE2010 2.0 -0.1 -5.2% 409,000 195,257 2.1 294,200227,100510,900382,300191,800
73 DGC 54.7 1.7 3.2% 1,635,900 800,791 2.0 527,300580,000956,1001,671,900653,800
74 TID 30.0 0.4 1.4% 179,700 88,240 2.0 92,60049,200110,800151,812243,000
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357