Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

LỊCH SỬ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ CTI

Xem biểu đồ kỹ thuật
Ngày Tín Hiệu Mua Tín Hiệu Bán TỔNG ĐIỂM
12/04/2017 Giá vượt xuống dải Bollinger Trên = -1
CCI(7) > 100 = -1
CCI(14) > 100 = -1
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 = -1
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 = -1
MFI(7) > 80 = -1
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 = -1
RSI(7) > 70 = -1
SKD(7) > 80 = -1
SKD(14) > 80 = -1
William(7) > -20 = -1
William(14) > -20 = -1
-12
11/04/2017 Giá vượt xuống dải Bollinger Trên = -1
CCI(7) > 100 = -1
CCI(14) > 100 = -1
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 = -1
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 = -1
MFI(7) > 80 = -1
Pivot Tháng Vượt lên R1 = -1
RSI(7) > 70 = -1
SKD(7) > 80 = -1
SKD(14) > 80 = -1
William(7) > -20 = -1
William(14) > -20 = -1
-12
10/04/2017 Giá chuẩn bị vượt lên dải Bollinger Trên = -1
SKD(14) > 80 = -1
William(14) > -20 = -1
-3
07/04/2017 Giá chuẩn bị vượt lên dải Bollinger Trên = -1
SKD(14) > 80 = -1
William(14) > -20 = -1
-3
06/04/2017 Giá chuẩn bị vượt lên dải Bollinger Trên = -1
SKD(14) > 80 = -1
William(14) > -20 = -1
-3
05/04/2017 ADX(7) DI+ Hướng xuống DI- = -1
ADX(14) DI+ Hướng xuống DI- = -1
Giá chuẩn bị vượt lên dải Bollinger Trên = -1
CCI(7) Vượt xuống 100 = -2
CCI(14) Vượt xuống 100 = -2
-7
04/04/2017 Giá chuẩn bị vượt lên dải Bollinger Trên = -1
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 = -1
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 = -1
SKD(7) Vượt xuống 80 = -2
SKD(14) Vượt xuống 80 = -2
William(7) Vượt xuống -20 = -2
William(14) Vượt xuống -20 = -2
-11
03/04/2017 Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 = 1
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 = 1
Giá chuẩn bị vượt lên dải Bollinger Trên = -1
1
31/03/2017 CCI(7) Vượt lên -100 = 2
Giá vượt lên EMA(10) = 1
SKD(7) Vượt lên 20 = 2
William(7) Vượt lên -80 = 2
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 = -1
6
30/03/2017 CCI(7) < -100 = 1
SKD(7) < 20 = 1
2
29/03/2017 Giá vượt xuống EMA(10) = -1
-1
28/03/2017 Hammer Pattern (Ngày) = 1
ADX(7) DI+ Hướng xuống DI- = -1
ADX(14) DI+ Hướng xuống DI- = -1
CCI(14) Vượt xuống 100 = -2
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 = -1
-4
27/03/2017 Shooting Star Pattern (Ngày) = -1
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 = -1
RSI(7) Vượt xuống 70 = -2
SKD(7) Vượt xuống 80 = -2
SKD(14) Vượt xuống 80 = -2
William(7) Vượt xuống -20 = -2
William(14) Vượt xuống -20 = -2
-12
24/03/2017 Giá bám dải Bollinger Trên = 2
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 = 1
CCI(14) > 100 = -1
Pivot Tháng Vượt lên R2 = -1
SKD(14) > 80 = -1
William(14) > -20 = -1
-1
23/03/2017 CCI(7) Vượt xuống 100 = -2
CCI(14) > 100 = -1
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 = -1
SKD(14) > 80 = -1
William(14) > -20 = -1
-6
22/03/2017 Giá bám dải Bollinger Trên = 2
CCI(7) > 100 = -1
CCI(14) > 100 = -1
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 = -1
MFI(14) Vượt xuống 80 = -2
Pivot Tháng Vượt xuống R2 = -1
RSI(7) Vượt xuống 70 = -2
RSI(14) Vượt xuống 70 = -2
SKD(7) Vượt xuống 80 = -2
SKD(14) > 80 = -1
William(7) Vượt xuống -20 = -2
William(14) > -20 = -1
-14
21/03/2017 Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 = 1
CCI(7) > 100 = -1
CCI(14) > 100 = -1
Pivot Tháng Vượt lên R2 = -1
RSI(7) > 70 = -1
SKD(7) > 80 = -1
SKD(14) > 80 = -1
William(7) > -20 = -1
William(14) > -20 = -1
-7
20/03/2017 Morning Star Pattern (Ngày) = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 = 1
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 = 1
Pivot Tháng Vượt lên R1 = -1
PSAR chuẩn bị đảo chiều giảm = -1
1
17/03/2017 MFI(7) Vượt xuống 80 = -2
PSAR chuẩn bị đảo chiều giảm = -1
-3
16/03/2017 MFI(7) > 80 = -1
-1
15/03/2017 ADX(7) DI+ Hướng xuống DI- = -1
ADX(14) DI+ Hướng xuống DI- = -1
Giá chuẩn bị vượt lên dải Bollinger Trên = -1
CCI(14) Vượt xuống 100 = -2
MFI(7) > 80 = -1
Pivot Tháng Vượt xuống R1 = -1
-7
14/03/2017 Giá bám dải Bollinger Trên = 2
CCI(14) > 100 = -1
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 = -1
MFI(7) > 80 = -1
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 = -1
RSI(7) Vượt xuống 70 = -2
SKD(7) Vượt xuống 80 = -2
SKD(14) Vượt xuống 80 = -2
William(7) Vượt xuống -20 = -2
William(14) Vượt xuống -20 = -2
-12
13/03/2017 Giá bám dải Bollinger Trên = 2
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 = 1
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 = 1
CCI(14) > 100 = -1
Pivot Tháng Vượt lên R1 = -1
2
10/03/2017 ADX(14) DI+ Hướng xuống DI- = -1
Giá chuẩn bị vượt lên dải Bollinger Trên = -1
CCI(7) Vượt xuống 100 = -2
CCI(14) > 100 = -1
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 = -1
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 = -1
RSI(7) Vượt xuống 70 = -2
-9
09/03/2017 Giá vượt xuống dải Bollinger Trên = -1
CCI(7) > 100 = -1
CCI(14) > 100 = -1
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 = -1
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 = -1
SKD(7) Vượt xuống 80 = -2
SKD(14) Vượt xuống 80 = -2
William(7) Vượt xuống -20 = -2
William(14) Vượt xuống -20 = -2
-13Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357