Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu - BLW


BLW (UPCOM):   18.10   0  (0%)
Reference Price 18.10
Open 0
Lowest/Highest 0 / 0
Volume 0
Vol avg 13 weeks 31
Vol avg 10 days 110
Highest 52 weeks 18.1
Lowest 52 weeks 11.8
EPS 0.3 thousand
PE 54.2 times
Capital market 202 Billion
Total Shares Outstanding 11.17 million
Book value 10.3 thousand
ROE 5%
Beta 0
EPS 4 quarter before 0
MUA BÁN
Save alert for stocks BLW:      
Business Plan
Planning / Year Revenue Planning Total Revenue Ratio Income Planning Total Income Ratio
2018 51.20 53.60 105% 5.30 6.10 115%


Dividends - Calendar Events

2019
0.38% (38 đồng tiền mặt)18/10/2019
1.29% (129 đồng tiền mặt)19/06/2019

 
Statistical Signal Chart
Buy Signal Scores BackTest
Total Sroce   


Signal Sell Scores BackTest
Total Sroce   


Use STATISTICS CHART signal system to generate Buy / Sell Your Own.
Power Basic Indexes
Indexes Power AVG (AVG: 41.6%)
EPS:
 
47.1%
PE:
 
42.8%
ROA:
 
62.9%
ROE:
 
38.0%
P/B:
 
37.5%
Stock At Bottom:
 
23.7%
Debt Ratio:
 
87.4%
BETA:
 
18.5%
On Balance Volume Ratio:
 
16.6%

Investment EFFICIENCY: TOP Effective Investment
VALUE investment: TOP Value Investment
Surf Investment: TOP Surf Investment

So sánh

BLWPSISPHVAF
Giá Thị Trường 18.10
0   0%
2.30
-0.10   -4.2%
6.60
0   0%
8.97
0   0%
EPS/PE 0.33k / 54.20.11k / 20.70k / 0.00.32k / 27.9
Giá Sổ Sách 10.28
ngàn
10.35
ngàn
0
ngàn
11.71
ngàn
KLGD Trung bình 13 tuần 3191701,361
Khối lượng đang lưu hành 11,168,80059,841,30010,000,00037,665,348
Tổng Vốn Thị Trường 202
tỷ VND
138
tỷ VND
66
tỷ VND
338
tỷ VND
Nước ngoài đang sở hữu 0
(0%)
8,958,540
(14.97%)
0
(0%)
6,650
(0.02%)
Tổng Doanh Thu 4 qúy gần nhất 54
tỷ VND
1,268
tỷ VND
0
tỷ VND
4,889
tỷ VND
Lợi nhuận sau thuế 4 qúy gần nhất 6
tỷ VND
15
tỷ VND
0
tỷ VND
291
tỷ VND
Vốn chủ sở hữu 115
tỷ VND
619
tỷ VND
113
tỷ VND
441
tỷ VND
Tổng Nợ 10
tỷ VND
239
tỷ VND
69
tỷ VND
124
tỷ VND
TỔNG TÀI SẢN 124
tỷ VND
858
tỷ VND
182
tỷ VND
565
tỷ VND
Tiền mặt 17
tỷ VND
24
tỷ VND
1
tỷ VND
15
tỷ VND
ROA / ROE 5% / 51% / 16% / 102% / 3
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 8%28%38%22%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 11%1%0%6%
Tỉ lệ tăng trưởng Doanh thu trung bình 5 năm 12.20%-6.20%-13%-0.20%
Tỉ lệ tăng trưởng Lợi nhuận trung bình 5 năm 40.50%344.20%110.10%-8.40%
Tỉ lệ tăng Giá Giao dịch cổ phiếu trung bình 5 năm 0%-5.40%6.90%2.30%
Đầu tư HIỆU QUẢ
Đầu tư GIÁ TRỊ
Đầu tư LƯỚT SÓNG
Biểu đồ 1 month1 month1 month1 month
Related News:


Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357