GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 05/09/2023


Chứng khoán 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
05/09/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 FTS 38.4 45.8 37.4 42.7 13.3%
5.1
46,054,300 169.8 17.5 1.3 32.1
2 BSI 36.4 45 36.3 39.7 9.1%
3.3
37,812,500 186.8 24.3 2.1 18.2
3 MBS 20.4 24.5 19.7 22 7.8%
1.6
95,284,000 0 11.8 1.6 13.2
4 AGR 17.4 20.3 16.2 17.8 2.3%
0.4
52,645,000 3.3 11.3 0.7 24
5 PSI 9.4 12.2 9.2 9.6 2.1%
0.2
11,837,000 0 11.3 0.6 17.1
6 CTS 28.8 32.8 27.0 28.3 0.5%
0.2
39,534,800 6.2 13.0 0.7 46.2
7 ART 0 0 0 1.3 0%
1.3
0 0 11.9 0.4 3.7
8 VIG 8.6 10.8 8.3 8.6 0%
0
28,210,700 0 9.5 0.6 15.5
9 SSI 33.4 36.5 30.4 32.1 -3.8%
-1.3
615,204,300 -155.4 15.4 1 34
10 ORS 19.4 21.3 18.0 18.4 -4.9%
-1.0
87,989,200 8.3 12.1 0.8 24
11 SHS 18.4 20.5 16.1 17.4 -5.4%
-1
475,288,400 0 11.7 -0.2 0
12 TVS 24.5 27.6 23 23 -6.1%
-1.5
4,133,600 3.7 17.2 0.8 33.5
13 APG 10.2 12.2 9.4 9.5 -6.8%
-0.7
56,436,700 -0.8 11.3 -0.7 0
14 BVS 28.5 30.7 24.8 26.5 -7.0%
-2
10,657,400 0 30.7 1.7 17.2
15 HCM 33.5 35.9 29.7 31.1 -7.2%
-2.4
160,583,600 -172.1 17.4 1.3 27.2
16 EVS 11 12.3 9.6 9.8 -8.2%
-0.9
11,259,500 0 18.3 0.2 66.5
17 VCI 46.5 50.5 40.8 41.8 -10.1%
-4.7
115,025,200 -377.8 16.9 0.8 60.9
18 VND 23.5 25.3 20.7 21.1 -10.2%
-2.4
585,852,800 -117.8 12.0 0.5 49
19 VDS 17.8 19.1 15.3 15.8 -11.3%
-2
23,435,600 0.3 10.2 -0.7 0
20 WSS 8 9.4 6.9 6.9 -13.8%
-1.1
3,208,700 0 10.5 -0.5 0
21 HBS 10.5 11.4 8.5 8.9 -15.2%
-1.6
4,152,600 0 12.3 -0.1 0
22 TVB 6.3 6.4 5.2 5.3 -16.1%
-1.0
8,670,100 -0.7 8.4 -0.1 0
23 VIX 19.7 20.6 15.7 16 -18.6%
-3.7
744,959,000 91.9 14.5 1.0 20.9
24 IVS 13.5 14 10.2 10.5 -22.2%
-3
6,135,200 0 10.6 0.3 51.1
25 APS 9.5 9.8 6.9 7 -26.3%
-2.5
41,784,400 0 11.9 -5.6 0

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |