GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 05/09/2023


Công nghệ và thông tin 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
05/09/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 BST 14 19.3 14 19.3 37.9%
5.3
22,100 0 13.2 2.1 6.8
2 QST 12.7 18.3 12.7 16.7 31.5%
4
19,100 0 13.3 3.0 4.6
3 EBS 11 15.2 11 13.7 24.6%
2.7
6,600 0 14.2 1.4 8.1
4 VIE 6 8.3 5.3 6.9 15%
0.9
16,400 0 22.1 0.0 150
5 DAD 20.4 22.8 20.2 22.4 9.8%
2
7,700 0 19.1 2.4 9.3
6 TPH 10.7 11.7 10.7 11.7 9.4%
1
100 0 12.2 0.8 14.1
7 STC 19 22 17.8 19.9 4.7%
0.9
7,800 0 23.1 2.8 7.1
8 LBE 15.6 16.1 14.3 16.1 3.2%
0.5
12,500 0 20.6 1.7 8.6
9 EID 20.8 21.1 20.5 20.9 0.5%
0.1
113,700 0 26.0 5.0 4.2
10 BED 34.9 34.9 34.9 34.9 0%
0
0 0 12.4 2.0 17.1
11 ECI 25.1 25.1 25.1 25.1 0%
0
0 0 21.1 -0.4 0
12 HEV 30 30 30 30 0%
0
0 0 14.4 -0.1 0
13 SED 19 19.5 18.7 19 0%
0
35,000 0 28.4 4.2 4.6
14 ITD 10.8 11.4 10.7 10.8 -0.5%
-0.1
1,408,500 0.0 19.4 0.1 113.5
15 SGD 19.4 21.4 17.9 19.2 -1.0%
-0.2
9,300 0 14.8 -0.0 0
16 DAE 15.2 15.5 14.2 15 -1.3%
-0.2
4,200 0 25.7 4.1 3.7
17 ICT 13.1 13.1 12.8 12.9 -1.5%
-0.2
336,500 -0.0 19.6 0.2 58.6
18 SMN 13.7 13.7 13 13.2 -3.7%
-0.5
15,600 0 17.0 2.4 5.7
19 PIA 25.8 31.4 24.8 24.8 -3.9%
-1
2,600 0 15.1 3.4 7.6
20 FPT 96.8 99 92.8 92.8 -4.1%
-4
54,966,700 9.4 26.1 5.3 18.7
21 CMG 50.8 50.8 47.8 47.8 -5.9%
-3
2,361,600 16.4 21.0 2.1 24.3
22 GLT 26.1 26.2 21 24.5 -6.1%
-1.6
143,200 0 16.3 6.5 4
23 CTR 83.4 84.4 74.5 77.9 -6.6%
-5.5
11,153,100 10.7 14.6 4.2 19.3
24 ELC 24.9 25.2 22.3 23.3 -6.6%
-1.7
5,894,300 -7.8 15.6 0.4 69.4
25 KST 13.8 14.3 12.7 12.7 -8.0%
-1.1
13,500 0 11.5 1.6 8.3
26 ONE 6 6 5.4 5.5 -8.3%
-0.5
105,300 0 12.6 0.8 7.2
27 DST 5.3 5.3 4.3 4.8 -11.3%
-0.6
4,684,200 0 11.8 -0.0 0
28 VTC 11.3 11.3 9.9 9.9 -12.4%
-1.4
50,700 0 14.9 -2.0 0
29 ADC 19.6 19.6 17.1 17.1 -12.8%
-2.5
3,500 0 17.3 3.9 5
30 BDB 12.8 12.8 10.6 10.6 -17.2%
-2.2
200 0 11.8 1.0 12.7

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |