GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 30/08/2023


Hệ sinh thái DNP-Tasco 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
30/08/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 SVC 36.2 38 34 35 -3.2%
-1.2
7,300 0.1 36.1 2.9 12.7
2 NVT 8.9 9 8.4 8.4 -5.1%
-0.5
210,500 0.2 6.0 0.0 900
3 HUT 26.3 28.5 20.7 24.5 -6.8%
-1.8
136,897,800 0 11.1 0.2 190
4 DNP 23.8 23.8 21.5 22 -7.6%
-1.8
5,648,600 0 39.3 0.0 570
5 VC9 6.3 6.4 5.6 5.7 -9.5%
-0.6
535,700 0 1.0 0.8 7.3
6 JVC 4.1 4.3 3.6 3.6 -11.8%
-0.5
17,137,800 -0.2 4.1 0.3 16.5

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |