GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 30/08/2023


Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
30/08/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 SDC 6.8 8 6.8 8 17.7%
1.2
1,000 0 20.0 0.8 9.2
2 TV4 12.8 14.4 12.8 13.7 7.0%
0.9
370,300 0 13.6 1.8 7.2
3 VNC 46.5 49.5 45 49.5 6.5%
3
14,900 0 27.3 3.4 13.6
4 INC 17.5 17.5 17.5 17.5 0%
0
600 0 14.7 1.3 13.2
5 TV2 40.1 42.7 36.8 37.8 -5.7%
-2.3
8,226,400 -2.9 19.3 1 41.5
6 KPF 7.3 7.3 5.6 6.5 -10.6%
-0.8
25,614,200 0.3 13.3 0.8 9
7 VCM 18 18 15.6 15.6 -13.3%
-2.4
2,600 0 22.3 0.0 600
8 TV3 13.6 13.6 11.5 11.7 -14.0%
-1.9
74,100 0 14.3 1.0 13.7
9 VLA 24.6 27.9 19 20.2 -17.9%
-4.4
13,500 0 11.9 1.0 27.4
10 SDA 8.3 8.7 6.5 6.8 -18.1%
-1.5
3,495,900 0 8.2 0.1 174
11 PPE 13.1 13.1 10.4 10.4 -20.6%
-2.7
31,200 0 5.5 1.3 9.7
12 IBC 2.3 2.6 1.8 1.8 -23.0%
-0.5
14,796,200 0.3 18.3 -1.1 0

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |