GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 07/09/2023


Hàng không 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
07/09/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 NAS 26.2 36.4 21.6 36.4 38.9%
10.2
1,600 0 6.9 0.2 130.5
2 VJC 96.9 101.9 96.9 99.3 2.5%
2.4
23,470,900 -9.5 28.3 -3.6 0
3 IHK 0 0 0 16 0%
16
0 0 11.9 1.7 9.3
4 MAS 30 31.9 29 30 0%
0
32,900 0 6.8 1.0 30.2
5 SAS 24.5 24.7 24 24.5 0%
0
60,100 -0.0 10.9 1.8 13.8
6 NCS 19.8 20.2 19 19.7 -0.5%
-0.1
18,100 0 5.1 1.2 16.5
7 NCT 88.9 89.8 86 88.4 -0.6%
-0.5
99,200 -0.3 20.0 8.4 10.6
8 ACV 75.8 78 74.8 74.9 -1.2%
-0.9
1,972,400 -37.8 20.7 3.6 21
9 SGN 72 72 69.8 69.9 -2.9%
-2.1
187,700 88.1 27.0 5.7 12.7
10 ARM 22.5 24.7 19.9 21.8 -3.1%
-0.7
1,300 0 11.6 1.3 17.9
11 HVN 12.9 13.5 11.7 11.9 -7.8%
-1
18,190,000 0.4 0 -3.1 0

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |