GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 30/08/2023


Khai khoáng 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
30/08/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 PVS 34.9 39.5 34.9 38.6 10.6%
3.7
158,172,700 0 27.5 1.5 24.4
2 HGM 45.1 49.5 45.1 49.5 9.8%
4.4
3,400 0 14.7 3.9 11.5
3 MDG 13.5 14.4 13.5 14.2 5.6%
0.8
4,600 0.0 16.2 1.8 8.2
4 PVB 20 23.2 20 20.7 3.5%
0.7
9,114,900 0 16.7 -1.0 0
5 PVD 25.1 27.2 24 25.8 2.8%
0.7
98,938,200 101.8 25.7 0.4 59.2
6 SPI 3.6 4.4 3.3 3.7 2.8%
0.1
3,528,200 0 9.7 -0.5 0
7 BMC 14.8 16.3 14.8 15 1.7%
0.3
1,662,500 0.2 17.2 1.5 10.3
8 PVC 17.5 20 16.5 17.6 0.6%
0.1
39,191,500 0 16.4 0.4 50.8
9 ACM 0 0 0 0.7 0%
0.7
0 0 6.9 -0.2 0
10 HMR 7.6 7.9 7.5 7.6 0%
0
308,100 0 12.9 0.9 8.5
11 HPM 12.5 12.5 12.5 12.5 0%
0
300 0 11.8 5.6 2.2
12 MIM 0 0 0 4.2 0%
4.2
0 0 3.9 -4.7 0
13 TDN 10.2 10.6 9.8 10.1 -1.0%
-0.1
998,700 0 11.8 2.3 4.6
14 HLC 11.7 11.9 11.3 11.5 -1.7%
-0.2
127,000 0 16.4 2.6 4.5
15 MDC 11.3 11.5 11 11.1 -1.8%
-0.2
314,800 0 14.7 5.9 1.9
16 MVB 19.4 19.9 18.9 19 -2.1%
-0.4
43,800 0 18.7 2.5 7.6
17 DHA 49.4 59.7 48.1 48.6 -2.2%
-1.1
2,410,400 -6.2 27.9 5.5 10.1
18 TMB 38.4 41.4 37.5 37.5 -2.3%
-0.9
181,900 0 37.7 18.4 2.1
19 TVD 14.2 14.9 13.6 13.8 -2.8%
-0.4
3,025,400 0 14 4.9 3
20 LCM 3.2 3.5 3.1 3.1 -3.1%
-0.1
5,049,800 0.2 4.9 -0.1 0
21 THT 13.3 14 12.6 12.8 -3.8%
-0.5
1,000,800 0 15.3 3.9 3.6
22 NNC 18.5 19.5 17.6 17.8 -3.8%
-0.7
418,700 0.7 16.1 2.1 9
23 DHM 8.2 8.3 7.8 8.1 -4.5%
-0.4
2,498,500 0 11.1 -0.0 0
24 C32 18.7 18.9 17.1 17.4 -7.2%
-1.4
2,056,400 0.1 38.2 1.0 19.6
25 KSB 29.7 34.0 26.8 27.5 -7.6%
-2.3
56,766,000 1.4 26.0 1.5 21.3
26 BKC 7.9 8.4 6.7 7.2 -8.9%
-0.7
24,500 0 15.5 0.3 30.4
27 TC6 8.4 8.6 7.2 7.4 -11.9%
-1
2,739,400 0 10.3 0 0
28 TNT 6.1 6.7 5.0 5.3 -12.2%
-0.7
15,521,700 -0.1 11.1 -0.2 0
29 AMC 20 22 17.1 17.4 -13%
-2.6
85,500 0 16.8 1.8 10.1
30 KSQ 2.5 2.6 2.1 2.1 -16%
-0.4
2,627,200 0 8.7 -0.1 0

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |