GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 30/08/2023


Hệ sinh thái Louis 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
30/08/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 LDP 13.6 16 12.8 12.8 -5.9%
-0.8
2,612,300 0 8.4 -3.7 0
2 VKC 1.1 1.1 1 1 -9.1%
-0.1
1,730,800 -0.0 0 -12.7 0
3 APG 10.4 12.2 9.4 9.4 -9.7%
-1
58,360,400 -2.2 11.3 -0.7 0
4 SMT 7.2 7.5 6.4 6.4 -11.1%
-0.8
73,800 0 13.1 0.5 15.7
5 BII 1 1 1 0.9 -20%
-0.2
3,613,700 0 9 -1.0 0
6 TGG 3.4 3.5 2.4 2.4 -30.3%
-1.0
1,873,600 0 10.6 -1.8 0
7 AGM 9.6 9.6 6.3 6.3 -34.6%
-3.3
8,048,200 0 17.4 -10.1 0

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |