GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 05/09/2023


MIDDLE CAPITAL 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
05/09/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 PVT 23.8 28.4 23.6 29 19.2%
4.6
108,208,500 -146.9 25.7 3.0 8
2 VOS 12.2 13.9 12.2 13.7 8.6%
1.1
56,922,600 5.6 11.4 1.7 7
3 PVS 36.5 39.5 35.6 38.5 5.8%
2.1
146,188,000 0 27.5 1.5 24.4
4 GMD 63.6 66.3 60.1 67 4.3%
2.7
35,529,900 -30.8 32.7 7.6 8.5
5 HSG 20.0 23.2 19 20.0 0.3%
0.1
299,145,600 -82.0 17.3 -2.2 0
6 AGR 17.4 20.3 16.2 17.4 0%
0
51,016,000 2.7 11.3 0.7 24
7 ITA 6.0 6.3 5.5 6.0 0%
0
99,973,700 4.4 10.8 -0.3 0
8 MPC 19.3 20.1 19 19.4 0%
0
9,234,600 3.7 28.4 3.4 5.7
9 REE 63.8 65.5 61.8 64.1 -0.9%
-0.6
14,674,000 20.4 57.9 7.6 8.4
10 VSH 45.8 45.8 42.5 43.5 -4.9%
-2.3
996,100 2.5 22.1 5.9 7.6
11 PVI 49.5 51.8 46.7 46.5 -5.5%
-2.7
1,649,100 0 35.8 4.3 12.1
12 PPC 14.8 15 13.8 13.9 -5.7%
-0.9
3,089,300 0.5 17.2 1.4 10.8
13 PGD 41.1 42.3 37.6 38.4 -6.6%
-2.7
195,000 2.3 19.0 4.8 8.9
14 PHR 51.1 53.2 46.7 47.4 -7.2%
-3.7
10,173,200 16.9 25.9 6.6 7.8
15 LSS 13.4 14.0 11.7 12.4 -8.6%
-1.2
25,076,400 -2.1 22.0 0.3 48.9
16 BVS 28.5 30.7 24.8 26.2 -8.8%
-2.5
10,306,600 0 30.7 1.7 17.2
17 HCM 33.5 35.9 29.7 30.7 -8.8%
-3.0
157,004,300 -174.1 17.4 1.3 27.2
18 OCH 8.2 8.2 7.3 7.4 -9.8%
-0.8
1,352,800 0 6.7 0.7 11.4
19 SHB 12.7 12.8 10.8 11.1 -12.3%
-1.6
443,910,700 -196.5 14.9 2.6 4.8
20 DIG 29.0 29.5 23.9 25 -13.3%
-3.9
412,889,200 -51.3 12.9 0.2 196.3
21 QCG 13.4 15.2 11 11.4 -13.5%
-1.8
33,313,300 -0.3 15.7 -0.1 0
22 HQC 4.4 4.6 3.7 3.9 -13.5%
-0.6
138,752,400 1.2 9.2 0.0 152.3
23 ITC 12.5 13.0 10.6 10.7 -14%
-1.8
11,713,700 -0.2 23.6 0.8 15.7
24 SCR 8.8 9.1 7.4 7.4 -15.5%
-1.4
86,916,600 0.4 12.8 -0.2 0
25 CII 22.9 24 18.6 19.6 -15.7%
-3.6
224,447,500 -22.1 28.5 0.3 72.8
26 PVX 3.1 3.1 2.5 2.5 -19.4%
-0.6
13,000,700 -0.0 2.0 0.1 25.8

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |