GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 05/09/2023


Sản phẩm cao su 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
05/09/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 SRC 17.8 20 17.2 20 12.5%
2.2
110,800 0.2 15.1 0.2 103.3
2 DRC 23.2 23.7 22.6 22.9 -1.3%
-0.3
8,926,500 4.4 14.7 2.0 11.7
3 CSM 13.1 13.2 12.4 12.7 -3.0%
-0.4
455,800 0.5 12.4 0.7 19.5
4 BRC 11.9 12.1 11.5 11.5 -3.8%
-0.5
29,600 0.2 16.0 1.5 8

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |