GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 05/09/2023


SX Thiết bị, máy móc 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
05/09/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 NHH 15.0 16.7 14.3 16.7 11.4%
1.7
5,419,100 0.1 18.1 1.6 9.7
2 CTB 19.6 21.5 17.8 21.3 8.7%
1.7
3,100 0 19.7 3.5 5.6
3 CJC 25.8 25.8 25.8 25.8 0%
0
0 0 10.8 0.4 64.5
4 DZM 0 0 0 2.9 0%
2.9
0 0 4.9 -1.7 0
5 MCG 0 0 0 3.2 0%
3.2
0 0 5.0 -1.9 0
6 QHD 35.6 35.6 35.6 35.6 0%
0
0 0 20.5 4.0 8.9
7 THI 0 0 0 23.7 0%
23.7
0 0 27.2 0.7 32.5
8 SHE 11 11 10.4 10.9 -0.9%
-0.1
101,200 0 12.9 2.0 5.6
9 CTT 19.5 19.5 18.2 18.6 -4.6%
-0.9
13,700 0 13.0 2.4 8.3
10 NAG 11.7 12 10.3 10.7 -8.6%
-1
3,765,700 0 12.8 0.7 17.2

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |