THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 04 / 2007


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
FPC15,1006,500000
PRUBF100000
VSH936,270395,350000
BBC132,23010,720000
LAF20,0901,970000
TAC91,840500000
GIL12,47020,980000
PVD933,48089,900000
BMC62,830100000
LGC00000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
FPC15,1006,500000
PRUBF100000
VSH936,270395,350000
BBC132,23010,720000
LAF20,0901,970000
TAC91,840500000
GIL12,47020,980000
PVD933,48089,900000
BMC62,830100000
LGC00000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
25/04/20072,751,8802,517,990423.35415.168.18
24/04/2007641,4301,512,35080.11138.53-58.43
23/04/2007690,350657,05077.75104.64-26.90
20/04/2007754,530964,70081.77204.39-122.62
19/04/20071,592,850500,880185.6268.71116.91
18/04/2007492,350355,00062.0163.15-1.14
17/04/20071,192,120522,620150.0964.0086.09
16/04/20071,848,350302,350291.5452.18239.36
13/04/20071,430,170237,690209.2675.98133.28
12/04/2007684,61043,840101.549.3992.16
11/04/2007361,76098,30066.3014.0652.24
10/04/2007655,61088,730107.4821.4586.04
09/04/2007423,570101,80062.589.9052.68
06/04/20071,169,710531,140176.01106.7369.29
05/04/20071,302,110181,810188.4112.60175.82
04/04/2007801,000156,200107.8321.0986.74
03/04/2007965,460159,070132.2318.65113.59
02/04/20072,346,7601,026,420271.6092.79178.81
THÁNG 04/200720,104,6209,957,9402,775.501,493.421,282.08