THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 05 / 2007


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
IMP68,4104,930000
SSC216,5703,900000
DTT200500000
PNC700590000
VIS1,8501,200000
ABT142,9602,110000
KDC1,272,360244,410000
STB48,29050,250000
FPC226,870147,700000
PRUBF100000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
IMP68,4104,930000
SSC216,5703,900000
DTT200500000
PNC700590000
VIS1,8501,200000
ABT142,9602,110000
KDC1,272,360244,410000
STB48,29050,250000
FPC226,870147,700000
PRUBF100000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
31/05/20071,156,1201,165,780175.59180.31-4.72
30/05/2007596,120532,09099.3863.1436.24
29/05/2007792,350578,790127.0473.1153.94
28/05/20071,411,980699,890209.92117.6892.24
25/05/2007848,240952,570117.03108.108.93
24/05/20071,136,880382,870169.0563.90105.15
23/05/20072,162,150612,890280.9775.20205.77
22/05/20071,415,380555,040199.4877.23122.25
21/05/20071,195,240237,990165.1144.44120.67
18/05/20071,294,7501,000,890144.83107.4937.34
17/05/20071,352,620913,470192.4595.1397.33
16/05/20071,391,630613,980180.35113.1067.25
15/05/20072,042,010789,770277.28124.81152.47
14/05/20071,224,790427,010152.44105.3347.11
11/05/20071,369,840865,390217.84143.3374.51
10/05/20071,663,740370,240242.2633.04209.22
09/05/20072,522,100684,040376.3097.63278.67
08/05/20072,249,110610,880316.8358.15258.69
07/05/20071,657,481583,560227.5285.08142.44
04/05/20071,021,520331,720158.6043.27115.32
03/05/20071,594,720605,910233.7587.15146.59
02/05/20072,219,500947,940305.91133.85172.07
THÁNG 05/200732,318,27114,462,7104,569.952,030.482,539.46