THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 05 / 2007


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
DMC9,47085,440000
PGC292,390603,420000
VID5,1307,730000
IMP68,4104,930000
SSC216,5703,900000
DTT200500000
PNC700590000
VIS1,8501,200000
KDC1,272,360244,410000
STB48,29050,250000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
DMC9,47085,440000
PGC292,390603,420000
VID5,1307,730000
IMP68,4104,930000
SSC216,5703,900000
DTT200500000
PNC700590000
VIS1,8501,200000
KDC1,272,360244,410000
STB48,29050,250000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
31/05/20071,156,1201,165,780175.59180.31-4.72
30/05/2007596,120532,09099.3863.1436.24
29/05/2007792,350578,790127.0473.1153.94
28/05/20071,411,980699,890209.92117.6892.24
25/05/2007848,240952,570117.03108.108.93
24/05/20071,136,880382,870169.0563.90105.15
23/05/20072,162,150612,890280.9775.20205.77
22/05/20071,415,380555,040199.4877.23122.25
21/05/20071,195,240237,990165.1144.44120.67
18/05/20071,294,7501,000,890144.83107.4937.34
17/05/20071,352,620913,470192.4595.1397.33
16/05/20071,391,630613,980180.35113.1067.25
15/05/20072,042,010789,770277.28124.81152.47
14/05/20071,224,790427,010152.44105.3347.11
11/05/20071,369,840865,390217.84143.3374.51
10/05/20071,663,740370,240242.2633.04209.22
09/05/20072,522,100684,040376.3097.63278.67
08/05/20072,249,110610,880316.8358.15258.69
07/05/20071,657,481583,560227.5285.08142.44
04/05/20071,021,520331,720158.6043.27115.32
03/05/20071,594,720605,910233.7587.15146.59
02/05/20072,219,500947,940305.91133.85172.07
THÁNG 05/200732,318,27114,462,7104,569.952,030.482,539.46