THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 08 / 2007


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
GIL3,26041,830000
PTC00000
VNM1,523,0001,781,180000
BMC99,87073,030000
LBM39,6106,320000
TAC559,090118,620000
GMD135,960116,190000
RAL259,540206,070000
VTB8,6405,660000
BMP137,850111,790000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
GIL3,26041,830000
PTC00000
VNM1,523,0001,781,180000
BMC99,87073,030000
LBM39,6106,320000
TAC559,090118,620000
GMD135,960116,190000
RAL259,540206,070000
VTB8,6405,660000
BMP137,850111,790000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
31/08/20071,888,3101,424,580179.80149.6730.14
30/08/2007770,980275,620102.1140.6861.42
29/08/20071,047,300666,910112.3260.0952.23
28/08/20071,464,330687,730172.3189.3882.93
27/08/20071,501,200508,060160.7864.3896.41
24/08/20071,736,8601,320,590217.23127.5689.68
23/08/20071,409,010832,880126.3260.7165.62
22/08/20071,454,960232,140135.2143.8891.33
21/08/20072,788,480576,000220.4160.04160.38
20/08/20071,410,0101,108,330172.39130.2742.12
17/08/2007571,680409,34083.8455.7228.12
16/08/2007494,500694,34078.1590.55-12.40
15/08/2007421,300166,96067.0428.1938.84
14/08/2007771,200550,330112.0575.5736.49
13/08/2007690,170560,49090.0377.7212.31
10/08/20071,432,990612,230200.6683.27117.39
09/08/20071,153,510587,190130.8065.1965.60
08/08/20071,282,680496,640185.8169.77116.04
07/08/20071,055,000476,360156.9577.0279.94
06/08/20071,048,790176,810112.2224.0388.20
03/08/20071,185,160535,210156.2250.01106.21
02/08/20071,498,070969,200178.00108.8069.19
01/08/20071,057,9201,137,410141.83135.666.17
THÁNG 08/200728,134,41015,005,3503,292.481,768.151,524.34