THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 08 / 2007


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
DHA139,90035,000000
NKD496,250178,030000
TNA3,9602,500000
HBC419,08017,640000
SFC4,2406,030000
DIC5,0601,400000
PAC155,8902,500000
TRI6,8006,610000
HRC360,700244,070000
SJD306,9803,800000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
DHA139,90035,000000
NKD496,250178,030000
TNA3,9602,500000
HBC419,08017,640000
SFC4,2406,030000
DIC5,0601,400000
PAC155,8902,500000
TRI6,8006,610000
HRC360,700244,070000
SJD306,9803,800000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
31/08/20071,888,3101,424,580179.80149.6730.14
30/08/2007770,980275,620102.1140.6861.42
29/08/20071,047,300666,910112.3260.0952.23
28/08/20071,464,330687,730172.3189.3882.93
27/08/20071,501,200508,060160.7864.3896.41
24/08/20071,736,8601,320,590217.23127.5689.68
23/08/20071,409,010832,880126.3260.7165.62
22/08/20071,454,960232,140135.2143.8891.33
21/08/20072,788,480576,000220.4160.04160.38
20/08/20071,410,0101,108,330172.39130.2742.12
17/08/2007571,680409,34083.8455.7228.12
16/08/2007494,500694,34078.1590.55-12.40
15/08/2007421,300166,96067.0428.1938.84
14/08/2007771,200550,330112.0575.5736.49
13/08/2007690,170560,49090.0377.7212.31
10/08/20071,432,990612,230200.6683.27117.39
09/08/20071,153,510587,190130.8065.1965.60
08/08/20071,282,680496,640185.8169.77116.04
07/08/20071,055,000476,360156.9577.0279.94
06/08/20071,048,790176,810112.2224.0388.20
03/08/20071,185,160535,210156.2250.01106.21
02/08/20071,498,070969,200178.00108.8069.19
01/08/20071,057,9201,137,410141.83135.666.17
THÁNG 08/200728,134,41015,005,3503,292.481,768.151,524.34