THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 12 / 2007


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
CLC00000
KHP22,51015,570000
SMC11,85038,210000
ANV19,39020,000000
GTA18,1700000
PPC2,284,5601,023,050000
TS47302,150000
DHA11,760190,130000
LBM2,0007,300000
SSI1,345,530703,140000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
CLC00000
KHP22,51015,570000
SMC11,85038,210000
ANV19,39020,000000
GTA18,1700000
PPC2,284,5601,023,050000
TS47302,150000
DHA11,760190,130000
LBM2,0007,300000
SSI1,345,530703,140000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
28/12/2007862,760716,52091.4690.960.49
27/12/2007765,720338,88098.4042.5555.85
26/12/2007811,730195,32090.0125.4264.59
25/12/20071,519,000906,910124.4277.0947.33
24/12/2007883,000555,46094.2055.5738.63
21/12/2007886,070620,650121.2861.8959.39
20/12/2007922,780327,490114.7634.6580.11
19/12/20071,057,600887,090114.50103.2711.22
18/12/20071,896,150535,990186.8263.75123.07
17/12/20071,110,290529,040134.4266.8567.57
14/12/2007292,680749,82029.3185.37-56.06
13/12/20071,125,760367,910125.9736.0089.97
12/12/2007753,700434,02072.4443.0429.39
11/12/2007891,600234,59098.5527.2671.29
10/12/2007680,140549,74090.2348.9841.25
07/12/2007712,350658,01078.4159.5218.88
06/12/20071,320,430500,810158.3146.59111.73
05/12/20071,553,900595,710201.3170.94130.37
04/12/20071,444,420572,310162.9269.4493.48
03/12/2007957,510444,880107.5854.9152.67
THÁNG 12/200720,447,59010,721,1502,295.281,164.071,131.21