THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 12 / 2007


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
FPT1,242,870638,450000
PGC19,3604,790000
TNC200118,610000
CDC7,4000000
ITA293,490233,290000
SJD18,5806,250000
VTO57,74095,930000
GMC470690000
PNC35,1806,190000
TRC106,890122,700000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
FPT1,242,870638,450000
PGC19,3604,790000
TNC200118,610000
CDC7,4000000
ITA293,490233,290000
SJD18,5806,250000
VTO57,74095,930000
GMC470690000
PNC35,1806,190000
TRC106,890122,700000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
28/12/2007862,760716,52091.4690.960.49
27/12/2007765,720338,88098.4042.5555.85
26/12/2007811,730195,32090.0125.4264.59
25/12/20071,519,000906,910124.4277.0947.33
24/12/2007883,000555,46094.2055.5738.63
21/12/2007886,070620,650121.2861.8959.39
20/12/2007922,780327,490114.7634.6580.11
19/12/20071,057,600887,090114.50103.2711.22
18/12/20071,896,150535,990186.8263.75123.07
17/12/20071,110,290529,040134.4266.8567.57
14/12/2007292,680749,82029.3185.37-56.06
13/12/20071,125,760367,910125.9736.0089.97
12/12/2007753,700434,02072.4443.0429.39
11/12/2007891,600234,59098.5527.2671.29
10/12/2007680,140549,74090.2348.9841.25
07/12/2007712,350658,01078.4159.5218.88
06/12/20071,320,430500,810158.3146.59111.73
05/12/20071,553,900595,710201.3170.94130.37
04/12/20071,444,420572,310162.9269.4493.48
03/12/2007957,510444,880107.5854.9152.67
THÁNG 12/200720,447,59010,721,1502,295.281,164.071,131.21