THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 03 / 2008


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
ANV870,260324,350000
HAS85,4205,960000
PJT2,040610000
TDH638,040139,650000
DPR490,55016,100000
LGC2,800250000
SFI23,59042,890000
VIS6,2004,660000
BBC17,870480,950000
HBC136,410320,680000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
ANV870,260324,350000
HAS85,4205,960000
PJT2,040610000
TDH638,040139,650000
DPR490,55016,100000
LGC2,800250000
SFI23,59042,890000
VIS6,2004,660000
BBC17,870480,950000
HBC136,410320,680000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
31/03/2008395,930941,57025.7468.87-43.12
28/03/2008405,970887,47028.8275.57-46.75
27/03/2008795,1602,064,03052.31132.09-79.77
26/03/20082,959,2441,464,580152.4087.3965.01
25/03/20081,812,090441,300105.3634.2771.09
24/03/20081,486,260719,78086.6354.8631.77
21/03/2008777,050201,24046.9117.7829.13
20/03/2008899,360371,27067.3826.1541.23
19/03/20081,329,880610,07082.7642.9039.86
18/03/20081,932,350162,050126.9810.30116.68
17/03/20081,009,560327,31068.1522.9745.18
14/03/20081,331,0101,307,206105.5190.3815.13
13/03/20081,279,300446,760105.8736.5169.35
12/03/20081,128,050787,02088.6158.3530.26
11/03/20081,702,050463,150132.3634.7697.59
10/03/20085,135,7001,343,650352.43104.73247.70
07/03/2008745,5802,746,57046.60156.35-109.75
06/03/2008736,8901,152,49057.0168.38-11.37
05/03/20082,360,050759,010164.0350.64113.39
04/03/20081,740,280282,090126.7016.43110.26
03/03/20081,624,110238,640120.199.21110.98
THÁNG 03/200831,585,87417,717,2562,142.751,198.90943.86