THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 03 / 2008


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
BHS14,310136,310000
HDC216,11018,440000
PPC2,147,7001,796,870000
TNC13,500400000
DTT800200000
MCP10,4105,700000
SJS569,480371,670000
VPL3,5001,000000
BMI225,00021,600000
HPG1,030,730418,090000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
BHS14,310136,310000
HDC216,11018,440000
PPC2,147,7001,796,870000
TNC13,500400000
DTT800200000
MCP10,4105,700000
SJS569,480371,670000
VPL3,5001,000000
BMI225,00021,600000
HPG1,030,730418,090000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
31/03/2008395,930941,57025.7468.87-43.12
28/03/2008405,970887,47028.8275.57-46.75
27/03/2008795,1602,064,03052.31132.09-79.77
26/03/20082,959,2441,464,580152.4087.3965.01
25/03/20081,812,090441,300105.3634.2771.09
24/03/20081,486,260719,78086.6354.8631.77
21/03/2008777,050201,24046.9117.7829.13
20/03/2008899,360371,27067.3826.1541.23
19/03/20081,329,880610,07082.7642.9039.86
18/03/20081,932,350162,050126.9810.30116.68
17/03/20081,009,560327,31068.1522.9745.18
14/03/20081,331,0101,307,206105.5190.3815.13
13/03/20081,279,300446,760105.8736.5169.35
12/03/20081,128,050787,02088.6158.3530.26
11/03/20081,702,050463,150132.3634.7697.59
10/03/20085,135,7001,343,650352.43104.73247.70
07/03/2008745,5802,746,57046.60156.35-109.75
06/03/2008736,8901,152,49057.0168.38-11.37
05/03/20082,360,050759,010164.0350.64113.39
04/03/20081,740,280282,090126.7016.43110.26
03/03/20081,624,110238,640120.199.21110.98
THÁNG 03/200831,585,87417,717,2562,142.751,198.90943.86