THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 06 / 2008


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
PNC13,5601,280000
TMS340260000
BHS13,35021,350000
HAX6,6804,020000
LSS51,240110000
SGT578,890160,970000
VNE84,19073,370000
DQC620,96012,610000
HDC75,4001,870000
PPC2,492,3602,176,560000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
PNC13,5601,280000
TMS340260000
BHS13,35021,350000
HAX6,6804,020000
LSS51,240110000
SGT578,890160,970000
VNE84,19073,370000
DQC620,96012,610000
HDC75,4001,870000
PPC2,492,3602,176,560000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
30/06/20081,038,7901,172,50047.5131.6115.90
27/06/20081,079,6301,538,78650.0045.504.50
26/06/20083,397,4201,889,470157.2153.58103.63
25/06/2008962,450346,95039.9917.4822.51
24/06/20081,025,480343,22044.1313.4230.70
23/06/2008809,690710,01031.1522.998.16
20/06/20084,227,650747,730147.7734.20113.56
19/06/20082,899,790515,040111.1121.8489.28
18/06/20086,503,280754,790253.7027.64226.05
17/06/20081,253,2801,593,67056.2949.526.78
16/06/20081,808,0602,234,85081.3094.32-13.02
13/06/20083,280,4202,231,940118.2796.8321.44
12/06/20081,724,5601,112,70071.2540.8730.39
11/06/20081,676,8101,742,67066.3371.01-4.68
10/06/2008248,67055,8107.781.286.49
09/06/2008361,00085,55014.713.7610.95
06/06/2008666,390180,40024.067.5516.51
05/06/2008530,380320,76021.0818.122.96
04/06/2008694,040273,17029.0315.6613.38
03/06/2008407,135198,68511.657.214.44
02/06/2008263,63098,4709.123.615.51
THÁNG 06/200834,858,55518,147,1711,393.45678.01715.44