THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 06 / 2008


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
BMP55,68071,360000
HMC60016,190000
PRUBF1259,240187,730000
TPC1,0000000
DXV42,5400000
MCV26,56021,090000
SMC39,36016,740000
VPL124,33081,990000
CII83,84026,300000
HRC183,560384,070000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
BMP55,68071,360000
HMC60016,190000
PRUBF1259,240187,730000
TPC1,0000000
DXV42,5400000
MCV26,56021,090000
SMC39,36016,740000
VPL124,33081,990000
CII83,84026,300000
HRC183,560384,070000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
30/06/20081,038,7901,172,50047.5131.6115.90
27/06/20081,079,6301,538,78650.0045.504.50
26/06/20083,397,4201,889,470157.2153.58103.63
25/06/2008962,450346,95039.9917.4822.51
24/06/20081,025,480343,22044.1313.4230.70
23/06/2008809,690710,01031.1522.998.16
20/06/20084,227,650747,730147.7734.20113.56
19/06/20082,899,790515,040111.1121.8489.28
18/06/20086,503,280754,790253.7027.64226.05
17/06/20081,253,2801,593,67056.2949.526.78
16/06/20081,808,0602,234,85081.3094.32-13.02
13/06/20083,280,4202,231,940118.2796.8321.44
12/06/20081,724,5601,112,70071.2540.8730.39
11/06/20081,676,8101,742,67066.3371.01-4.68
10/06/2008248,67055,8107.781.286.49
09/06/2008361,00085,55014.713.7610.95
06/06/2008666,390180,40024.067.5516.51
05/06/2008530,380320,76021.0818.122.96
04/06/2008694,040273,17029.0315.6613.38
03/06/2008407,135198,68511.657.214.44
02/06/2008263,63098,4709.123.615.51
THÁNG 06/200834,858,55518,147,1711,393.45678.01715.44