THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 11 / 2008


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
DHG539,500339,610000
KHP22,3009,990000
RIC8,5000000
TTF5,200143,060000
ASP015,770000
HAI1003,200000
PAN91,70086,600000
SZL121,1001,250000
VTB0810000
DMC265,20058,030000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
DHG539,500339,610000
KHP22,3009,990000
RIC8,5000000
TTF5,200143,060000
ASP015,770000
HAI1003,200000
PAN91,70086,600000
SZL121,1001,250000
VTB0810000
DMC265,20058,030000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
28/11/20081,165,9303,609,56052.75132.03-79.28
27/11/20081,348,8103,239,89040.90112.60-71.70
26/11/20082,173,5701,665,480110.3553.6656.68
25/11/20082,721,8233,430,60192.78124.28-31.49
24/11/2008619,2201,552,24025.8853.22-27.34
21/11/20082,128,6304,413,370106.28174.50-68.22
20/11/20081,545,3201,506,44072.7474.39-1.65
19/11/2008668,7701,500,50024.6364.46-39.84
18/11/2008766,9502,076,40032.2184.57-52.36
17/11/2008812,6901,055,56042.1945.52-3.32
14/11/2008489,3702,034,74015.0262.72-47.70
13/11/2008972,9502,067,48056.43100.75-44.32
12/11/20081,052,2104,181,31050.83166.02-115.19
11/11/20081,348,9802,182,23060.0184.32-24.32
10/11/2008795,5901,871,46032.79111.30-78.50
07/11/20082,397,9401,036,94098.9744.2854.69
06/11/20082,933,4201,432,220138.1451.9486.20
05/11/20081,624,4302,139,33096.7488.178.57
04/11/20081,105,6202,625,07044.02108.10-64.08
03/11/20081,389,2601,929,25051.0569.46-18.40
THÁNG 11/200828,061,48345,550,0711,244.721,806.29-561.57