THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 11 / 2008


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
FPC5001,860000
NAV11,0000000
SMC3,30019,450000
VNM2,023,7702,120,980000
DBC3,1003,100000
IMP16,550110,100000
PVF153,13026,000000
TRC586,460991,430000
GIL4,2203,960000
NSC1,30044,290000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
FPC5001,860000
NAV11,0000000
SMC3,30019,450000
VNM2,023,7702,120,980000
DBC3,1003,100000
IMP16,550110,100000
PVF153,13026,000000
TRC586,460991,430000
GIL4,2203,960000
NSC1,30044,290000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
28/11/20081,165,9303,609,56052.75132.03-79.28
27/11/20081,348,8103,239,89040.90112.60-71.70
26/11/20082,173,5701,665,480110.3553.6656.68
25/11/20082,721,8233,430,60192.78124.28-31.49
24/11/2008619,2201,552,24025.8853.22-27.34
21/11/20082,128,6304,413,370106.28174.50-68.22
20/11/20081,545,3201,506,44072.7474.39-1.65
19/11/2008668,7701,500,50024.6364.46-39.84
18/11/2008766,9502,076,40032.2184.57-52.36
17/11/2008812,6901,055,56042.1945.52-3.32
14/11/2008489,3702,034,74015.0262.72-47.70
13/11/2008972,9502,067,48056.43100.75-44.32
12/11/20081,052,2104,181,31050.83166.02-115.19
11/11/20081,348,9802,182,23060.0184.32-24.32
10/11/2008795,5901,871,46032.79111.30-78.50
07/11/20082,397,9401,036,94098.9744.2854.69
06/11/20082,933,4201,432,220138.1451.9486.20
05/11/20081,624,4302,139,33096.7488.178.57
04/11/20081,105,6202,625,07044.02108.10-64.08
03/11/20081,389,2601,929,25051.0569.46-18.40
THÁNG 11/200828,061,48345,550,0711,244.721,806.29-561.57