THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 07 / 2009


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
KMR1,2001,800000
REE1,769,5302,803,060000
TRC240,26038,890000
DQC9,32010,310000
PAC118,53014,580000
SVC261,8600000
VNM2,854,2102,282,030000
BMP345,44015,860000
HBC64,2109,720000
LAF0200000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
KMR1,2001,800000
REE1,769,5302,803,060000
TRC240,26038,890000
DQC9,32010,310000
PAC118,53014,580000
SVC261,8600000
VNM2,854,2102,282,030000
BMP345,44015,860000
HBC64,2109,720000
LAF0200000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
31/07/20093,789,0202,631,070195.63112.9882.65
30/07/20092,282,2101,459,550113.5453.3760.16
29/07/20093,809,0002,190,290190.9680.41110.55
28/07/20095,581,5302,287,010269.40106.66162.74
27/07/20095,734,1703,044,160267.03115.19151.85
24/07/20093,032,7905,453,890143.93221.34-77.41
23/07/20093,477,7802,155,779164.3293.8770.45
22/07/20094,435,060817,640191.3531.82159.53
21/07/20095,044,8702,177,720201.7274.32127.40
20/07/20093,977,5102,544,650172.38109.3263.06
17/07/20093,963,8701,012,710172.5542.49130.05
16/07/20093,097,0802,316,710137.3376.6260.70
15/07/20092,426,0901,666,170131.1271.4059.72
14/07/20092,704,3503,056,940136.29124.5711.71
13/07/20092,056,610998,360101.4252.0449.38
10/07/20093,315,7203,534,880141.95135.006.95
09/07/20092,768,6902,003,120136.6588.5748.09
08/07/20094,254,2203,177,900221.99146.9275.07
07/07/20092,973,2502,323,020127.31105.2722.03
06/07/20092,479,8503,554,770121.43121.210.22
03/07/20092,450,1401,934,890100.5583.8516.71
02/07/20095,686,3102,281,470224.84104.98119.86
01/07/200910,670,0904,979,530512.72289.47223.25
THÁNG 07/200990,010,21057,602,2294,176.402,441.661,734.74