THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 07 / 2009


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
DMC1,700243,490000
KBC2,365,3003,941,600000
PVF3,285,550702,060000
TNC5000000
BHS1,01069,440000
HAP14,21010,770000
NSC125,150400000
SSI1,586,2601,223,860000
VIP388,29040,780000
DPR200,05045,840000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
DMC1,700243,490000
KBC2,365,3003,941,600000
PVF3,285,550702,060000
TNC5000000
BHS1,01069,440000
HAP14,21010,770000
NSC125,150400000
SSI1,586,2601,223,860000
VIP388,29040,780000
DPR200,05045,840000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
31/07/20093,789,0202,631,070195.63112.9882.65
30/07/20092,282,2101,459,550113.5453.3760.16
29/07/20093,809,0002,190,290190.9680.41110.55
28/07/20095,581,5302,287,010269.40106.66162.74
27/07/20095,734,1703,044,160267.03115.19151.85
24/07/20093,032,7905,453,890143.93221.34-77.41
23/07/20093,477,7802,155,779164.3293.8770.45
22/07/20094,435,060817,640191.3531.82159.53
21/07/20095,044,8702,177,720201.7274.32127.40
20/07/20093,977,5102,544,650172.38109.3263.06
17/07/20093,963,8701,012,710172.5542.49130.05
16/07/20093,097,0802,316,710137.3376.6260.70
15/07/20092,426,0901,666,170131.1271.4059.72
14/07/20092,704,3503,056,940136.29124.5711.71
13/07/20092,056,610998,360101.4252.0449.38
10/07/20093,315,7203,534,880141.95135.006.95
09/07/20092,768,6902,003,120136.6588.5748.09
08/07/20094,254,2203,177,900221.99146.9275.07
07/07/20092,973,2502,323,020127.31105.2722.03
06/07/20092,479,8503,554,770121.43121.210.22
03/07/20092,450,1401,934,890100.5583.8516.71
02/07/20095,686,3102,281,470224.84104.98119.86
01/07/200910,670,0904,979,530512.72289.47223.25
THÁNG 07/200990,010,21057,602,2294,176.402,441.661,734.74