Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

THỐNG KÊ SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ

KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ TĂNG

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 MPT 34,451 5 3 0.2 248,900 2.8 0.2 123,300 2.6 0.2 109,210 2.4 0.2 62,600 2.2 0 13,200
2 ACB 3,362,863 4 34.4 0.6 7,293,427 33.8 0.3 3,473,652 33.5 0 2,798,730 33.5 0.3 2,411,600 33.2 -0.5 1,908,269
3 TPB 331,028 4 26.3 0 458,990 26.3 0.1 451,650 26.2 0.1 403,380 26.1 0 341,310 26.1 -0.1 296,810
4 HVN 447,577 4 39.4 1.1 1,726,588 38.8 0.7 757,306 38 0.6 411,982 38 0.4 366,664 37.5 -0.3 220,310
5 TVN 5,910 3 9.7 0.4 33,900 9.5 0.3 26,500 9.2 0.2 5,500 9 -0.2 1,200 9.2 0.2 100
6 QNS 133,940 3 39.5 1 512,319 38.5 0 364,711 38.4 0 164,110 38.4 -0.1 90,808 38.5 0 138,109
7 SWC 20,822 3 13 0.5 42,500 12.6 0.2 4,119 12.4 0 200 12.4 0 0 12.4 -0.1 3,000
8 DS3 376,168 3 4.3 0 465,300 4.3 0.1 378,500 4.2 0 358,280 4.2 0.1 306,500 4.1 -0.2 428,000
9 HDB 1,477,526 3 38.9 0 1,531,720 38.9 0.4 1,453,330 38.5 0.3 1,400,510 38.3 -0.2 1,235,490 38.4 -0.2 1,118,330
10 GVR 56,366 3 8 0.1 68,300 7.9 0 45,200 7.9 0 19,300 7.9 0 0 7.9 0 163,700
11 SDA 7,480 3 3 0.1 35,400 2.9 0.1 2,600 2.8 0 1,800 2.8 0 0 2.8 0 3,100
12 VEA 384,066 3 33.5 2.5 2,509,960 31.1 1.6 1,265,400 29.9 0.9 574,270 29.2 0.2 220,600 29 -0.6 224,740


KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ GIẢM

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 NSH 185,368 4 6 -0.6 146,400 6.6 -0.7 111,900 7.3 -0.8 45,115 8.1 -0.9 30,450 9 -0.9 8,100
2 CII 395,809 3 25.5 -0.2 911,560 25.7 -0.1 334,460 25.8 0 315,260 25.8 0 230,550 25.8 -0.2 251,320
3 TVS 14,135 3 13.5 0 100,100 13.5 -0.2 1,780 13.7 0 1,520 13.7 0 0 13.7 -0.3 3,000


KHỐI LƯỢNG TĂNG LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 TPB 331,028 6 26.3 0 458,990 26.3 0.1 451,650 26.2 0.1 403,380 26.1 0 341,310 26.1 -0.1 296,810
2 MPT 34,451 5 3 0.2 248,900 2.8 0.2 123,300 2.6 0.2 109,210 2.4 0.2 62,600 2.2 0 13,200
3 AMD 1,010,542 5 3.7 -0.1 5,762,080 3.8 0.0 4,027,510 3.8 0 1,498,100 3.8 0 585,420 3.8 -0.0 421,280
4 SVC 20,902 5 41.8 -0.3 66,860 42 2 46,640 40 0 46,280 40 -3 40,690 43 -1.0 3,010
5 NSH 185,368 4 6 -0.6 146,400 6.6 -0.7 111,900 7.3 -0.8 45,115 8.1 -0.9 30,450 9 -0.9 8,100
6 CTG 4,674,385 4 28.1 0.7 11,683,350 27.5 0.7 5,641,050 26.8 -0.1 5,157,360 26.9 0.3 3,675,180 26.6 -0.4 2,912,850
7 HDB 1,477,526 4 38.9 0 1,531,720 38.9 0.4 1,453,330 38.5 0.3 1,400,510 38.3 -0.2 1,235,490 38.4 -0.2 1,118,330
8 HVN 447,577 4 39.4 1.1 1,726,588 38.8 0.7 757,306 38 0.6 411,982 38 0.4 366,664 37.5 -0.3 220,310
9 ACB 3,362,863 4 34.4 0.6 7,293,427 33.8 0.3 3,473,652 33.5 0 2,798,730 33.5 0.3 2,411,600 33.2 -0.5 1,908,269
10 SMC 23,732 4 18 0.7 436,310 17.3 -0.1 53,110 17.4 -0.1 48,380 17.5 0 20,760 17.5 -0.1 6,060
11 TVN 5,910 4 9.7 0.4 33,900 9.5 0.3 26,500 9.2 0.2 5,500 9 -0.2 1,200 9.2 0.2 100
12 QNS 133,940 3 39.5 1 512,319 38.5 0 364,711 38.4 0 164,110 38.4 -0.1 90,808 38.5 0 138,109
13 KDM 26,400 3 3.4 0.1 41,400 3.3 0 35,800 3.3 -0.1 23,300 3.4 0 10,000 3.4 0 47,800
14 DS3 376,168 3 4.3 0 465,300 4.3 0.1 378,500 4.2 0 358,280 4.2 0.1 306,500 4.1 -0.2 428,000
15 FUESSV50 53,176 3 13.5 -0.1 42,300 13.6 0.1 37,510 13.5 0.1 30,120 13.4 0.1 20,010 13.3 -0.1 40,010
16 GVR 56,366 3 8 0.1 68,300 7.9 0 45,200 7.9 0 19,300 7.9 0 0 7.9 0 163,700
17 VHM 560,000 3 101.5 -3.5 8,102,520 105 0.4 336,900 104.6 0 258,160 104.6 -0.9 207,550 105.5 0 1,287,240
18 CII 395,809 3 25.5 -0.2 911,560 25.7 -0.1 334,460 25.8 0 315,260 25.8 0 230,550 25.8 -0.2 251,320
19 BFC 35,950 3 26.9 -0.5 65,780 27.3 0.4 46,000 26.9 -0.6 30,670 27.5 -0.2 23,030 27.7 0.9 58,520
20 SJD 31,608 3 25.8 -0.2 26,930 25.9 0 26,460 25.9 0.1 24,590 25.9 0 13,630 25.9 -0.1 57,540
21 SDA 7,480 3 3 0.1 35,400 2.9 0.1 2,600 2.8 0 1,800 2.8 0 0 2.8 0 3,100
22 SDD 140,624 3 3.5 -0.2 718,457 3.7 0.3 218,975 3.4 0.3 84,926 3.1 0.2 73,521 2.9 0.2 240,997
23 NBB 5,763 3 19.7 0.3 12,500 19.4 -0.2 3,010 19.6 0.1 1,500 19.5 0 0 19.5 0.1 1,260
24 MSN 394,591 3 91 -1.5 3,712,030 92.5 1.3 637,980 91.2 1.1 447,450 90.1 -1.5 280,760 91.6 0 490,340
25 NET 9,185 3 26 0.6 16,200 25.4 -0.1 5,810 25.5 0 5,400 25.5 -0.6 1,700 26.1 0.7 23,086
26 BIC 9,133 3 27.0 0.5 15,980 26.5 0.4 15,930 26.1 -0.8 12,790 26.9 0.2 4,500 26.8 0 11,320
27 LAS 26,714 3 11.4 0.1 52,920 11.3 -0.1 36,200 11.4 0 21,700 11.4 0 3,300 11.4 0 43,883
28 SHA 14,309 3 6.6 -0.1 8,250 6.7 0.0 4,440 6.6 -0.1 3,500 6.7 0.2 10 6.5 0 1,500
29 SWC 20,822 3 13 0.5 42,500 12.6 0.2 4,119 12.4 0 200 12.4 0 0 12.4 -0.1 3,000
30 TVS 14,135 3 13.5 0 100,100 13.5 -0.2 1,780 13.7 0 1,520 13.7 0 0 13.7 -0.3 3,000
31 VEA 384,066 3 33.5 2.5 2,509,960 31.1 1.6 1,265,400 29.9 0.9 574,270 29.2 0.2 220,600 29 -0.6 224,740


GIÁ GIẢM LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 NSH 185,368 5 6 -0.6 146,400 6.6 -0.7 111,900 7.3 -0.8 45,115 8.1 -0.9 30,450 9 -0.9 8,100
2 KSH 1,146,169 4 1.9 -0.1 1,721,600 2.1 -0.1 640,680 2.1 -0.1 1,902,340 2.2 -0.1 1,931,630 2.3 0.2 693,150
3 LCG 110,487 4 9.3 -0.0 109,160 9.3 -0.1 141,200 9.4 -0.1 38,150 9.5 -0.1 362,750 9.5 0.4 305,570
4 HTT 523,352 4 2.5 -0.1 1,013,290 2.5 -0.0 521,650 2.6 -0.1 392,440 2.6 -0.1 514,580 2.7 0.2 295,330
5 SRA 51,636 3 35.9 -3.9 109,624 39.8 -4.4 24,040 44.2 -4.9 79,916 49.1 1.4 47,608 47.7 4.3 69,461
6 HSL 117,173 3 16.5 -0.3 87,430 16.8 -0.1 70,960 16.9 0.5 209,370 20.5 0 64,020 20.5 -0.1 77,130
7 NVL 325,218 3 60 -4.5 5,031,320 64.5 -1.5 248,400 66 -1.3 154,640 67.3 0.1 308,790 67.2 -0.6 409,970
8 SAB 20,453 3 219 -0.9 30,810 219.9 -0.1 9,720 220 -3 19,770 223 0.9 24,680 222.1 -0.7 5,410
9 ITQ 358,227 3 3.6 -0.1 117,621 3.7 -0.1 77,600 3.8 -0.1 85,030 3.9 0.1 250,210 3.8 0.1 139,555
10 L14 66,547 3 46.5 -0.2 92,920 46.7 -1.6 94,961 48.3 -1.9 50,370 50.2 1.2 64,970 49 2.7 54,920
11 CMG 44,699 3 23 -0.3 25,090 23.3 -0.3 44,640 23.6 -0.8 32,380 24.4 0.1 46,420 24.3 -1.1 84,900
12 HAD 94,461 3 35.3 -1.1 9,890 36.4 -9.1 48,720 37.5 -0.4 102,630 37.8 0 79,750 37.8 -0.4 90,500
13 DCL 55,530 3 13.4 -0.1 77,190 13.5 -0.2 42,660 13.6 -0.1 101,380 13.7 0.1 65,930 13.6 -0.4 16,400
14 SRB 176,681 3 2.3 -0.3 40,800 2.6 -0.4 76,400 3.2 0 100,000 3.5 0.3 62,145 3.5 0 144,500
15 EVS 21,790 3 11.5 -1.9 56,100 13.4 -0.3 15,000 13.5 -0.9 20,700 14.6 0.8 30,000 14.4 1.5 13,000Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357