Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 19/04/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 966.21 ( 3.91    0.41% )
KL: 106,976,093   GT: 0 (tỷ)
HNX 105.88 ( 0.13    0.12% )
KL: 64,094,100   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 56.05 ( 0.04    0.07% )
KL: 14,741,000   GT: 0 (tỷ)
VN30 880.52 ( 3.50    0.40% )
KL: 26,150,620   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
VHG 1.82 1.71 1.60 1.80 48,290 1.81 500 1.82 2,969,660 1.82 4,000 0.11 1,537,010 1.82 1.82 1.82 50,000
HNG 16.35 15.30 14.25 15.15 79,000 15.20 19,350 15.25 50,010 15.30 41,000 0 15.30 66,210 15.40 30,140 15.45 10,000 220,510 15.30 15.30 15.20 30
DRC 21.80 20.40 19 20.45 3,050 20.50 3,170 20.55 6,200 20.70 2,320 0.30 20.70 6,050 20.75 5,940 20.80 9,740 153,740 20.40 20.80 20.40 30,000
PHR 53.50 50 46.50 49.75 6,070 49.80 12,520 49.85 10 50 7,060 0 50 16,620 50.10 18,410 50.20 5,490 113,590 50 50.50 49.70 9,000
CSM 16.05 15 13.95 14.70 7,090 14.75 30 14.80 5,360 14.85 2,480 -0.15 14.85 2,200 14.90 1,320 14.95 16,890 111,300 15.05 15.30 14.80
DPR 40.55 37.90 35.25 37.25 2,000 37.30 1,540 37.40 1,000 37.70 60 -0.20 37.60 390 37.70 20 37.75 1,280 28,100 37.90 37.90 37.30
SRC 21.50 20.10 18.70 20.30 30 21.20 4,200 21.30 1,750 21.30 7,490 1.20 21.45 5,000 21.50 720 15,370 20.80 21.30 19.90
TRC 27.30 25.55 23.80 24.65 2,000 24.70 2,000 24.80 2,590 25.35 1,290 -0.20 25.35 30 25.40 3,130 25.55 3,480 8,770 25.55 25.55 24.80
HRC 41.70 39 36.30 38.50 2,000 39 0 39 20 39.75 20 41 200 2,000 39 39 39
BRC 12 11.25 10.50 10.60 200 10.70 350 11.25 0 11.20 1,000 11.25 1,280 11.30 900 160 11 11.25 11
TNC 14.55 13.60 12.65 13.60 7,190 13.60 10 0 14 1,170 14.50 11,980 10 13.60 13.60 13.60

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.