Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 17/02/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 950.89 ( -1.45    -0.15% )
KL: 160,688,831   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.11 ( -0.01    -0.01% )
KL: 61,655,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.24 ( -0.15    -0.27% )
KL: 13,510,200   GT: 0 (tỷ)
VN30 897.74 ( -2.38    -0.26% )
KL: 50,970,670   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
HNG 16.55 15.50 14.45 15.50 120 15.55 5,000 15.65 10,100 15.70 0.20 15.70 80,670 15.75 6,400 15.80 15,420 5,954,840 15.50 15.70 15 40,650
PHR 40.20 37.60 35 37.95 7,200 38 5,000 38.10 16,120 38.20 0.60 38.20 16,460 38.30 23,110 38.35 10,280 412,380 37.40 38.35 37.30 64,140
DRC 23.20 21.70 20.20 21.50 33,920 21.55 22,170 21.60 3,740 21.60 -0.10 21.70 5,000 21.80 210 22 360 407,290 22 22.20 21.55 51,150 300,060
DPR 40.40 37.80 35.20 37.50 5,710 37.55 3,800 37.60 2,990 38 0.20 38 7,200 38.15 110 38.20 2,000 92,350 37.60 38 37.40
CSM 15.85 14.85 13.85 14.80 1,000 14.85 3,000 14.90 1,000 14.90 0.05 15 28,870 15.10 12,600 15.15 500 84,390 14.85 15.55 14.85
SRC 18.55 17.35 16.15 17.05 100 17.10 1,000 17.15 2,370 17.95 0.60 17.80 1,500 17.90 10 17.95 1,030 35,680 16.65 18 16.50
TRC 24.25 22.70 21.15 22.60 160 22.70 540 22.75 180 22.95 0.25 22.95 1,790 23 1,500 23.10 1,620 21,620 22.70 22.95 22.60 4,100 400
BRC 10.10 9.44 8.78 8.80 2,000 9 1,000 9.44 0
HRC 35.75 33.45 31.15 31.15 40 33.45 0 33.45 190 35.75 200
TNC 12.80 12 11.20 11.50 2,000 11.60 470 12 50 12 0 12.70 20 12.80 100
VHG 0.47 0.47 0.47

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.