Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 16/06/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 953.61 ( 3.53    0.37% )
KL: 155,879,414   GT: 0 (tỷ)
HNX 103.46 ( -0.04    -0.04% )
KL: 47,865,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.04 ( 0.07    0.13% )
KL: 10,998,000   GT: 0 (tỷ)
VN30 861.65 ( 1.97    0.23% )
KL: 34,401,390   GT: 0 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: CTF (20.90)    
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
PHR 61.50 57.50 53.50 55.80 10 55.90 10 56 17,080 56 92,560 -1.50 56.30 8,080 56.40 10 56.50 10 396,540 57.80 57.80 56 3,370
DPR 48.15 45 41.85 43.60 10,990 43.70 4,800 43.80 10,140 43.80 9,330 -1.20 44 930 44.30 250 44.40 1,000 158,570 45 45.50 43.80 23,710
DRC 20.55 19.25 17.95 19 87,430 19.05 29,000 19.10 10,220 19.25 10 0 19.25 7,400 19.30 2,980 19.35 5,450 152,230 19.25 19.40 19.10
HNG 16.35 15.30 14.25 15.05 17,150 15.10 27,490 15.15 16,430 15.30 10,000 0 15.20 3,860 15.25 32,500 15.30 48,060 128,510 15.20 15.30 15.10
SRC 27.80 26 24.20 25.05 5,000 25.10 5,170 25.20 10 25.20 16,450 -0.80 25.70 2,330 25.80 800 25.85 200 120,730 26.30 26.30 25
CSM 16.35 15.30 14.25 15 2,300 15.05 12,000 15.10 630 15.10 25,000 -0.20 15.20 13,000 15.30 5,890 15.35 8,490 79,590 15.35 15.35 15.10
TRC 30.60 28.60 26.60 28 400 28.10 6,760 28.60 50 28.60 3,100 0 28.90 5,400 29 2,500 29.40 5,000 47,140 28.60 28.80 27.70 4,100
BRC 9.63 9 8.37 8.40 1,000 8.50 7,000 9 910 9 0 100 9 9 9 90
HRC 40.55 37.90 35.25 35.25 10 35.45 120 36.50 80 36.50 50 -1.40 40.50 130 50 36.50 36.50 36.50
TNC 15.50 14.50 13.50 13.50 9,800 14.50 0 14.50 40 14.80 2,070 15 1,680

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.