Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 17/06/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 946.95 ( -6.66    -0.70% )
KL: 174,370,028   GT: 0 (tỷ)
HNX 103.50 ( 0.04    0.04% )
KL: 30,894,600   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 54.97 ( -0.07    -0.13% )
KL: 6,183,900   GT: 0 (tỷ)
VN30 852.99 ( -8.66    -1.01% )
KL: 40,074,050   GT: 0 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: CTF (22.40)    
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
FPT 47.50 44.40 41.30 43.95 9,030 44 49,290 44.05 17,040 44.05 29,010 -0.35 44.10 10 44.15 10 44.20 3,290 1,013,550 44.10 44.50 43.90 349,460 353,460
ELC 7.50 7.01 6.52 7.10 10,200 7.11 10 7.20 10 7.25 100 0.24 7.25 5,340 7.29 2,010 7.30 15,180 109,140 7.10 7.25 6.86 7,000
SAM 8.45 7.90 7.35 7.75 10 7.80 60 7.85 980 7.85 16,300 -0.05 7.89 15,100 7.90 12,870 7.92 14,600 86,640 7.90 7.95 7.85 600
CMG 39.45 36.90 34.35 36.50 280 36.55 480 36.60 16,050 36.85 2,250 -0.05 36.85 2,840 36.95 3,200 37 12,150 64,350 36.90 37.05 36.50 7,160 20
ITD 11.90 11.15 10.40 10.50 1,020 11 1,500 11.10 1,200 11.15 0 11.15 80 11.20 1,500 11.40 15,000 16,590 11.40 11.40 11.15 8,500
SGT 7.78 7.28 6.78 6.90 1,650 7 12,200 7.01 800 7.63 1,650 0.35 7.63 30 7.65 1,000 7.68 2,000 2,680 7.75 7.75 7
ST8 19.15 17.90 16.65 16.90 400 17 500 17.05 10 18.90 1 18.95 3,200 19 2,420 19.15 1,760 2,320 18 19.15 18
SVT 7.16 6.70 6.24 6.70 0 6.69 60 6.70 440 7 30 10 6.70 6.70 6.70

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.