Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 25/04/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 974.13 ( -2.79    -0.29% )
KL: 149,114,784   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.93 ( -0.21    -0.20% )
KL: 88,604,200   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 56.08 ( 0.02    0.04% )
KL: 19,308,700   GT: 0 (tỷ)
VN30 885.65 ( -3    -0.34% )
KL: 29,184,040   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
FPT 51.90 48.55 45.20 48.70 5,040 48.75 10,580 48.80 4,300 48.80 20,900 0.25 48.85 10 48.90 9,050 48.95 16,540 970,660 48.50 49.15 48.45
ELC 7.06 6.60 6.14 6.52 3,000 6.55 50 6.60 350 6.60 100 0 6.68 20 6.69 40 6.70 50 66,870 6.60 6.61 6.60 61,000
CMG 32.35 30.25 28.15 30.10 6,750 30.15 10,880 30.20 6,760 30.20 7,000 -0.05 30.60 920 30.70 960 30.80 1,050 63,420 30.25 30.70 30 1,240 12,000
ITD 12.40 11.60 10.80 11.70 5,000 11.80 10,040 11.90 250 11.90 0.30 11.95 5,000 12 7,000 12.20 2,300 44,530 11.60 12.20 11.60
SAM 8.01 7.49 6.97 7.45 9,300 7.46 5,240 7.47 4,800 7.47 10,660 -0.02 7.50 18,300 7.55 2,600 7.60 8,370 37,990 7.46 7.50 7.46
SGT 7.22 6.75 6.28 6.28 900 6.30 1,200 6.50 1,000 6.70 20 -0.05 6.70 2,500 6.79 10 6.80 2,000 4,520 6.78 6.78 6.70
ST8 18.70 17.50 16.30 16.50 100 17 100 17.60 200 18.50 1 18.50 1,100 18.70 3,150 1,590 17.80 18.50 17.80
SVT 7.22 6.75 6.28 6.28 10 6.70 30 -0.05 6.70 90 6.75 120 6.95 470 30 6.70 6.70 6.70

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.