Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 16/02/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 950.89 ( -1.45    -0.15% )
KL: 160,688,831   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.11 ( -0.01    -0.01% )
KL: 61,655,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.24 ( -0.15    -0.27% )
KL: 13,510,200   GT: 0 (tỷ)
VN30 897.74 ( -2.38    -0.26% )
KL: 50,970,670   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
PVD 18 16.85 15.70 16.95 21,000 17 134,510 17.05 18,980 17.05 97,190 0.20 17.10 47,700 17.15 59,950 17.20 65,190 3,361,310 16.90 17.30 16.80 1,523,150
PLX 60.60 56.70 52.80 56.50 45,730 56.60 35,120 56.70 29,140 56.70 49,710 0 56.80 500 56.90 550 57 4,130 1,351,010 56.70 57.60 56.50 35,580 26,190
GAS 98.90 92.50 86.10 93.40 4,000 93.50 6,410 93.60 2,620 94 60,160 1.50 94 32,270 94.10 6,260 94.20 8,260 916,910 92.80 94.30 92.50 57,380 45,520
PVT 18.80 17.60 16.40 17.50 600 17.55 40 17.60 13,070 17.60 40,000 0 17.65 15,200 17.70 11,160 17.75 7,180 497,510 17.50 17.65 17.30 141,530 90,660
PXS 4.41 4.13 3.85 4.11 3,000 4.14 10 4.15 370 4.19 100 0.06 4.19 9,980 4.20 16,500 4.21 5,300 112,060 4.10 4.20 4.10 23,400
PET 9.20 8.60 8 8.54 330 8.55 1,450 8.60 130 8.62 5,000 0.02 8.62 1,020 8.63 2,440 8.64 14,000 104,080 8.64 8.68 8.55 10,000 40,000
ASP 6.85 6.41 5.97 6.52 6,000 6.53 3,000 6.54 30 6.70 700 0.29 6.70 1,990 6.73 1,100 6.77 70 20,600 6.41 6.70 6.41
PXT 1.60 1.50 1.40 1.45 1,000 1.46 1,000 1.49 510 1.49 -0.01 1.50 100 1.53 610 1.59 550 7,680 1.49 1.49 1.49
PXI 2.55 2.39 2.23 2.23 1,790 2.24 840 2.25 600 2.40 10 0.01 2.40 90 2.41 300 2.42 10 5,120 2.35 2.40 2.23
PTL 2.69 2.52 2.35 2.35 3,600 2.36 1,000 2.37 240 2.67 310 0.15 2.67 490 2.68 1,090 2.69 1,540 310 2.67 2.67 2.67

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.