Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 17/02/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 950.89 ( -1.45    -0.15% )
KL: 160,688,831   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.11 ( -0.01    -0.01% )
KL: 61,655,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.24 ( -0.15    -0.27% )
KL: 13,510,200   GT: 0 (tỷ)
VN30 897.74 ( -2.38    -0.26% )
KL: 50,970,670   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
VNG 23.50 22 20.50 21.85 2,700 21.90 1,930 21.95 3,000 22 0 22 8,370 22.05 13,200 22.10 18,800 377,510 22 22.05 21.85
PAN 41.60 38.90 36.20 39.10 1,300 39.20 1,200 39.30 1,000 39.40 0.50 39.40 2,830 39.45 2,540 39.50 1,340 111,890 39.20 39.60 38.90 10
SKG 16.25 15.20 14.15 15.05 6,900 15.10 3,770 15.15 1,130 15.20 0 15.20 7,700 15.25 4,500 15.30 3,510 73,180 15.20 15.30 15
HAX 18.40 17.20 16 16.90 12,900 17 6,050 17.05 2,810 17.05 -0.15 17.20 10,500 17.25 6,260 17.30 15,920 28,220 16.75 17.25 16.75 200
DSN 65.80 61.50 57.20 61.50 1,410 61.60 220 61.70 10 61.70 0.20 61.90 500 62 3,500 62.50 50 15,800 61.10 61.80 61.10 4,890
TCT 65 60.80 56.60 58.50 100 58.60 100 60.80 10 62 1.20 62 1,430 63 1,050 64 330 3,430 59.60 62 59.60 1,100
HOT 35.80 33.50 31.20 31.20 10 33.50 0 33.50 300

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.