Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 16/06/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 953.61 ( 3.53    0.37% )
KL: 155,879,414   GT: 0 (tỷ)
HNX 103.46 ( -0.04    -0.04% )
KL: 47,865,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.04 ( 0.07    0.13% )
KL: 10,998,000   GT: 0 (tỷ)
VN30 861.65 ( 1.97    0.23% )
KL: 34,401,390   GT: 0 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: CTF (20.90)    
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
VNG 22.25 20.80 19.35 20.80 5,690 20.85 1,260 20.90 810 20.95 2,560 0.15 20.95 690 21 10,250 21.05 4,200 249,320 20.80 20.95 20.80
SKG 15.30 14.30 13.30 14.25 670 14.30 18,900 14.35 1,350 14.40 770 0.10 14.40 4,320 14.45 4,740 14.50 18,020 110,150 14.45 14.50 14.35 3,770
HAX 14.65 13.70 12.75 13.75 1,000 13.80 5,520 13.85 1,520 13.90 1,030 0.20 13.90 970 13.95 3,200 14 4,950 38,520 13.70 14 13.65
PAN 31.50 29.45 27.40 29.40 1,000 29.45 410 29.50 1,550 29.45 1,450 0 29.70 850 29.80 390 29.90 470 13,940 29.80 29.80 29.05 3,750
DSN 62.90 58.80 54.70 57.10 40 57.70 870 57.80 20 58.70 60 -0.10 58.70 10 58.80 1,490 58.90 1,030 5,360 58.80 58.80 57.70 340 4,650
TCT 55.70 52.10 48.50 52.50 500 52.90 630 53 50 53.20 1.10 55.50 200 55.70 2,000 110 52.10 53.20 52.10 10
HOT 34.85 32.60 30.35 30.35 10 30.50 90 32.60 0 32.60 90 10 32.60 32.60 32.60

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.