Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 19/04/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 966.21 ( 3.91    0.41% )
KL: 106,976,093   GT: 0 (tỷ)
HNX 105.88 ( 0.13    0.12% )
KL: 64,094,100   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 56.05 ( 0.04    0.07% )
KL: 14,741,000   GT: 0 (tỷ)
VN30 880.52 ( 3.50    0.40% )
KL: 26,150,620   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
SKG 15.15 14.20 13.25 13.70 11,200 13.75 11,750 13.80 30,110 13.80 2,200 -0.40 13.90 8,070 14 35,050 14.10 1,100 314,910 14 14.20 13.75
VNG 23.25 21.75 20.25 21.70 4,000 21.75 2,880 21.80 1,550 21.85 100 0.10 21.85 10,980 21.90 2,780 21.95 7,970 295,780 21.75 21.95 21.75
HAX 16.55 17 14.45 15.55 500 15.60 2,710 15.65 60 15.70 1,790 -1.30 15.70 1,090 15.75 8,580 15.80 8,210 58,210 15.70 15.80 15.60 3,050
PAN 38.50 36 33.50 36.15 100 36.20 100 36.30 20 36.35 4,000 0.35 36.35 70 36.40 610 36.45 1,090 32,170 36.55 36.75 36 7,200
DSN 62.80 58.70 54.60 58.40 820 58.50 290 58.60 220 58.90 0.20 58.80 150 58.90 380 59 1,270 3,790 58.50 59 58.40 3,000
TCT 67.40 63 58.60 58.80 10 58.90 100 59 120 61 -2 61 3,210 61.20 1,640 62.80 1,000 2,250 59.20 61 58.90 1,700
HOT 34.80 32.55 30.30 30.30 10 32.55 0 34.80 10

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.