Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 17/06/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 946.95 ( -6.66    -0.70% )
KL: 174,370,028   GT: 0 (tỷ)
HNX 103.50 ( 0.04    0.04% )
KL: 30,894,600   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 54.97 ( -0.07    -0.13% )
KL: 6,183,900   GT: 0 (tỷ)
VN30 852.99 ( -8.66    -1.01% )
KL: 40,074,050   GT: 0 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: CTF (22.40)    
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
CCL 5.10 4.77 4.44 4.97 2,700 4.98 2,860 4.99 10 5 146,970 0.23 5 39,300 5.04 10,000 5.05 10,410 925,740 5.07 5.10 4.93 1,000 2,000
SJF 3.15 2.95 2.75 3.08 7,320 3.10 25,140 3.11 1,000 3.13 17,560 0.18 3.13 700 3.14 8,000 3.15 360,750 862,460 2.95 3.15 2.95
FTM 25.60 23.95 22.30 23.75 5,900 23.80 3,800 23.85 840 23.95 0 23.90 2,500 23.95 6,830 24 1,120 698,860 23.95 24 23.75
FIT 3.50 3.28 3.06 3.33 3,000 3.34 4,000 3.35 160 3.35 8,000 0.07 3.38 5,000 3.39 2,610 3.40 27,000 561,730 3.30 3.47 3.25
LGL 11.10 10.40 9.68 10.25 200 10.30 300 10.40 1,480 10.50 50,030 0.10 10.50 1,490 10.60 72,650 10.65 23,300 386,220 10.50 10.75 10.50
IDI 7.92 7.41 6.90 7.30 19,310 7.31 1,000 7.32 4,060 7.33 11,020 -0.08 7.33 10,280 7.34 2,490 7.35 2,000 356,180 7.38 7.45 7.30 3,800 160
HHS 3.88 3.63 3.38 3.57 1,350 3.58 13,970 3.59 11,540 3.60 42,030 -0.03 3.60 22,870 3.62 15,380 3.63 6,010 336,170 3.66 3.66 3.58
SAM 8.45 7.90 7.35 7.75 10 7.80 60 7.85 980 7.85 16,300 -0.05 7.89 15,100 7.90 12,870 7.92 14,600 86,640 7.90 7.95 7.85 600
FDC 15.75 14.75 13.75 14.10 1,000 14.20 3,000 14.25 1,270 14.25 150 -0.50 14.60 330 14.65 570 14.70 1,000 5,550 14.25 14.65 14.25
CLG 2.28 2.14 2 2.02 60 2.03 10 2.10 20 2.15 10 0.01 2.15 20,740 2.16 3,000 2.17 400 4,080 2.14 2.15 2.12 3,160
TCD 15.90 14.90 13.90 13.90 10 14.05 10 14.90 1,800 0 14.90 1,180 15 480 15.10 180 2,670 15.10 15.10 14
DVP 42.35 39.60 36.85 38.50 340 38.60 200 39 570 39.40 20 -0.20 39.40 470 39.50 4,400 39.55 3,190 1,340 39.60 39.60 39 250
KSH 0.83 0.83 0.83

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.