Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 16/02/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 950.89 ( -1.45    -0.15% )
KL: 160,688,831   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.11 ( -0.01    -0.01% )
KL: 61,655,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.24 ( -0.15    -0.27% )
KL: 13,510,200   GT: 0 (tỷ)
VN30 897.74 ( -2.38    -0.26% )
KL: 50,970,670   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
IDI 9.80 9.16 8.52 9.13 190 9.14 180 9.15 25,790 9.15 112,510 -0.01 9.20 6,670 9.27 950 9.28 5,000 1,537,200 9.16 9.38 9.06 9,000 11,360
FTM 15.90 14.90 13.90 14.45 670 14.50 4,080 14.55 480 14.90 16,900 0 14.90 18,250 14.95 7,610 15 9,470 1,110,370 14.90 14.90 14.50
HHS 4.29 4.01 3.73 3.98 13,200 3.99 41,500 4 64,210 4.01 9,620 0 4.01 39,270 4.02 26,060 4.03 49,000 742,670 4.01 4.04 3.99
FIT 2.93 2.74 2.55 2.70 1,610 2.71 10 2.74 100 2.75 6,420 0.01 2.75 16,530 2.76 13,100 2.77 23,640 280,940 2.76 2.77 2.68 10,000
SJF 4.46 4.17 3.88 4.22 4,030 4.23 23,460 4.24 6,800 4.27 13,010 0.10 4.27 360 4.28 37,100 4.29 800 228,260 4.15 4.40 4.15
SAM 7.86 7.35 6.84 7.35 33,500 7.36 12,100 7.38 9,590 7.38 5,010 0.03 7.47 6,100 7.48 660 7.49 3,760 154,170 7.31 7.49 7.30 10
KSH 1.33 1.25 1.17 1.17 40,070 1.18 53,650 1.19 1,900 1.20 600 -0.05 1.20 9,100 1.21 5,600 1.22 11,430 87,460 1.25 1.25 1.18
CCL 3.50 3.28 3.06 3.25 44,610 3.27 1,000 3.28 100 3.29 810 0.01 3.29 290 3.30 44,870 3.31 20,390 77,410 3.30 3.30 3.25
LGL 8.45 7.90 7.35 7.81 30 7.88 10 7.89 10 7.90 500 0 7.90 11,820 7.94 1,190 7.95 980 22,780 7.98 7.99 7.80
DVP 43.10 40.30 37.50 39.90 300 39.95 610 40 10 40.40 10 0.10 40.30 10 40.40 90 40.45 10 1,730 40.85 40.85 39.95 560 460
CLG 2.78 2.60 2.42 2.42 10,080 2.43 2,790 2.45 30,540 2.62 0.02 2.62 530 2.63 1,000 2.77 260 240 2.62 2.62 2.62
TCD 15.40 14.40 13.40 13.40 310 14.80 200 14.90 0.50 14.85 640 14.90 6,500 15 2,000 30 14.90 14.90 14.90
FDC 16.40 15.35 14.30 14.30 200 15.35 0 15.30 190 15.35 2,500 15.50 5,100

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.