Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 25/04/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 974.13 ( -2.79    -0.29% )
KL: 149,114,784   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.93 ( -0.21    -0.20% )
KL: 88,604,200   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 56.08 ( 0.02    0.04% )
KL: 19,308,700   GT: 0 (tỷ)
VN30 885.65 ( -3    -0.34% )
KL: 29,184,040   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
HAI 1.81 1.70 1.59 1.67 107,600 1.68 98,900 1.69 88,740 1.69 25,870 -0.01 1.70 34,230 1.71 11,070 1.72 57,390 278,060 1.70 1.72 1.68
JVC 3.34 3.13 2.92 3.10 7,100 3.12 10,100 3.13 340 3.16 28,200 0.03 3.16 1,960 3.17 28,670 3.18 12,800 173,790 3.17 3.17 3.10
DHG 120.50 112.70 104.90 112.80 2,010 112.90 20 113 7,750 113 1,560 0.30 113.10 40 114 130 114.50 2,820 55,380 112 114.50 110.50 2,160 45,060
CSV 32.10 30 27.90 29.15 40 29.30 3,250 29.35 100 29.40 3,190 -0.60 29.40 2,960 29.60 1,900 29.70 100 25,330 30 30 29.30
TRA 71.70 67.10 62.50 66.80 620 67 2,310 67.10 800 67.20 2,080 0.10 67.20 70 67.30 80 67.50 5,020 21,800 67.30 68 67 15,350 19,530
DCL 21.20 19.85 18.50 19 10,070 19.10 10,160 19.20 10,200 19.80 4,550 -0.05 19.80 3,290 19.85 2,520 19.90 2,100 20,650 19.90 19.90 19.10 2,000
IMP 55.50 51.90 48.30 50.80 1,500 51 180 51.10 1,320 51.90 7,000 0 51.90 7,450 52 3,760 52.10 200 12,350 51.90 51.90 51 11,510 6,240
VFG 40.65 38 35.35 35.40 1,000 37.50 1,000 37.60 380 38 0 38 1,700 38.90 920 39 900 4,140 38 38 38
VMD 21.15 19.80 18.45 18.50 30,000 18.70 20,000 18.90 9,000 18.90 -0.90 19.90 10 20 10 21 10 1,000 19 19 18.90 1,000
DMC 76.70 71.70 66.70 69.70 1,000 69.80 1,240 69.90 20 71.70 0 71.50 300 71.60 200 71.70 1,350 730 71.60 71.70 71.60
OPC 52 48.60 45.20 48 1,000 48.20 40 48.60 140 48.60 0 49.40 20 49.50 100 50 5,170 230 50 50 48.60
VPS 12.80 12 11.20 12 0 12 1,190

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.