Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 16/02/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 950.89 ( -1.45    -0.15% )
KL: 160,688,831   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.11 ( -0.01    -0.01% )
KL: 61,655,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.24 ( -0.15    -0.27% )
KL: 13,510,200   GT: 0 (tỷ)
VN30 897.74 ( -2.38    -0.26% )
KL: 50,970,670   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
HAI 1.99 1.86 1.73 1.88 11,200 1.97 1,000 1.98 96,330 1.98 443,370 0.12 1.99 166,900 2,568,610 1.90 1.98 1.76
DHG 95 88.80 82.60 92 6,000 92.10 3,000 93 1,880 93 55,170 4.20 93.10 10 93.20 10 93.30 10 446,610 88 93 88 22,210 355,590
JVC 3.42 3.20 2.98 3.16 25,200 3.17 10,200 3.18 7,520 3.18 6,400 -0.02 3.19 160 3.20 43,500 3.21 10,720 164,700 3.20 3.23 3.17 3,000
CSV 31.10 29.10 27.10 28.95 10 29 1,100 29.05 10 29.10 7,900 0 29.10 33,310 29.30 50,000 29.75 10 94,110 29.10 29.90 28.90 100 55,420
DCL 11.65 10.90 10.15 10.70 1,410 10.75 2,000 10.80 2,130 11 0.10 11 940 11.05 50 11.10 180 3,990 10.80 11 10.80
TRA 74.90 70 65.10 69 460 69.10 150 69.20 2,600 69.90 30 -0.10 69.90 20 70 10,110 70.50 20 3,330 70 70 69 1,650 1,720
VFG 40.65 38 35.35 37.05 690 37.50 5,000 38 5,000 38.50 320 0.50 38.50 80 39.40 1,500 39.50 4,330 1,320 38.50 38.50 38.50
IMP 53.20 49.80 46.35 49.70 20 49.75 70 49.80 160 49.80 10 0 49.95 40 50 920 50.50 170 670 50 50 49.80 10
VMD 20.10 18.80 17.50 17.55 20 19 0.20 19 1,610 19.20 90 400 19 19 19 390
VPS 11.85 11.10 10.35 10.35 200 10.45 900 10.50 970 10.50 10 -0.60 11.70 2,050 20 11.70 11.70 10.50
DMC 77 72 67 71 60 71.30 50 71.40 200 74.90 2.90 74.80 3,000 74.90 240 75 80 10 74.90 74.90 74.90
OPC 53.50 50 46.50 48.20 10 48.30 10 49 1,500 50 0 49.50 1,500 50 7,450 51 890

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.