Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 17/06/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 946.95 ( -6.66    -0.70% )
KL: 174,370,028   GT: 0 (tỷ)
HNX 103.50 ( 0.04    0.04% )
KL: 30,894,600   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 54.97 ( -0.07    -0.13% )
KL: 6,183,900   GT: 0 (tỷ)
VN30 852.99 ( -8.66    -1.01% )
KL: 40,074,050   GT: 0 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: CTF (22.40)    
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
HAI 2.05 1.92 1.79 1.82 48,700 1.83 115,070 1.84 500 1.85 21,750 -0.07 1.85 6,030 1.86 298,630 1.87 41,290 1,755,600 1.90 1.95 1.83
CSV 30.05 28.10 26.15 28.30 2,000 28.35 420 28.40 30 28.45 90 0.35 28.45 690 28.50 4,630 28.55 3,010 113,460 28.25 28.50 28.25 60,800 16,500
JVC 3.25 3.04 2.83 3.02 20,500 3.03 33,570 3.04 20,610 3.05 40 0.01 3.05 3,670 3.06 11,200 3.07 14,320 56,480 3.04 3.08 3.03
DHG 114 106.60 99.20 104 1,130 104.20 350 104.30 10 104.30 280 -2.30 104.60 290 105 100 105.20 1,800 17,860 106.60 108 103.80 3,420 170
VFG 42.70 39.95 37.20 39 5,000 39.50 4,000 39.95 2,010 40.30 10 0.35 40.30 1,990 40.50 560 41 70 15,460 39.95 40.30 39.95
DCL 20.10 18.80 17.50 18.30 13,540 18.35 310 18.55 140 18.65 1,010 -0.15 18.65 3,040 18.70 3,030 18.80 2,840 10,680 18.80 18.80 18.60
OPC 46 43 40 41 20 41.05 20 42 100 42.05 20 -0.95 45.85 10 45.90 290 2,590 42 45.90 42 2,560
TRA 70.60 66 61.40 65.20 900 65.30 510 65.40 100 66 0 67 510 67.20 1,200 67.30 100 1,130 65.10 66 65.10
DMC 78.10 73 67.90 70.70 1,000 72.20 1,000 72.30 830 72.30 -0.70 72.50 100 73 310 73.10 110 1,080 73 73 72.30 1,070
IMP 52.20 48.80 45.40 47.90 3,000 48 2,080 48.10 1,240 48.40 -0.40 48.40 740 48.50 810 48.70 20 460 48.30 48.50 48.10
VPS 11.15 10.45 9.72 9.72 340 9.75 30 9.75 -0.70 10.40 100 11 560 11.10 290 210 10.45 10.45 9.75
VMD 21.40 20 18.60 18.70 200 20 0 20.40 50 20.50 1,000 21 1,000

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.