Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 23/10/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM CHỨNG QUYỀN                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 986.81 ( -0.38    -0.04% )
KL: 60,953,747   GT: 1,096.23 (tỷ)
HNX 104.36 ( -0.13    -0.12% )
KL: 6,266,018   GT: 68.25 (tỷ)
UPCOM 56.59 ( -0.19    -0.34% )
KL: 3,276,838   GT: 51.60 (tỷ)
VN30 917.09 ( 0.28    0.03% )
KL: 21,886,610   GT: 644.15 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: FLC (4.60)    
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
TDM 28.85 27 25.15 26.30 3,500 26.40 3,000 26.50 1,160 26.80 70 -0.20 26.80 2,490 27 15,300 27.10 6,200 15,020 26.10 27 26.10
BWE 27.35 25.60 23.85 25.50 5,080 25.60 5,370 25.65 950 25.70 50 0.10 25.70 2,090 25.95 1,220 26 9,680 3,460 26.10 26.10 25.65 2,000 90

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.