Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 16/06/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 953.61 ( 3.53    0.37% )
KL: 155,879,414   GT: 0 (tỷ)
HNX 103.46 ( -0.04    -0.04% )
KL: 47,865,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.04 ( 0.07    0.13% )
KL: 10,998,000   GT: 0 (tỷ)
VN30 861.65 ( 1.97    0.23% )
KL: 34,401,390   GT: 0 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: CTF (20.90)    
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
AMD 2.02 1.89 1.76 1.88 20,200 1.89 29,210 1.90 67,240 1.90 58,650 0.01 1.91 4,000 1.92 38,900 1.93 28,700 4,658,440 2.02 2.02 1.89 15,000 1,500
KSB 23.60 22.10 20.60 21.60 8,640 21.65 4,470 21.70 100 21.90 60,330 -0.20 21.90 10,560 21.95 580 22 6,560 221,410 22.20 22.20 21.65 25,400
BMC 18.15 17 15.85 16.25 1,900 16.30 5,550 16.35 180 16.35 9,320 -0.65 16.90 6,970 16.95 2,160 17 7,370 38,030 17.40 17.40 16.35 6,930 3,740
FCM 7.34 6.86 6.38 6.65 11,770 6.66 6,530 6.67 980 6.85 -0.01 6.80 2,000 6.85 480 6.86 3,450 3,920 7.17 7.17 6.65
LBM 31 29 27 27 10 27.70 500 28 1,300 28.50 -0.50 28.50 990 29 3,850 29.20 100 1,010 28 28.50 28 10
DHM 5.17 4.84 4.51 4.51 600 4.52 550 4.54 500 4.83 800 -0.01 4.79 450 4.83 700 4.84 5,000 810 4.83 4.83 4.83
KSH 0.78 0.78 0.78
LCM 0.67 0.67 0.67

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.