Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 17/06/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 946.95 ( -6.66    -0.70% )
KL: 174,370,028   GT: 0 (tỷ)
HNX 103.50 ( 0.04    0.04% )
KL: 30,894,600   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 54.97 ( -0.07    -0.13% )
KL: 6,183,900   GT: 0 (tỷ)
VN30 852.99 ( -8.66    -1.01% )
KL: 40,074,050   GT: 0 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: CTF (22.40)    
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
AAA 19.35 18.10 16.85 17.95 129,720 18 84,370 18.05 76,180 18.05 80,460 -0.05 18.10 19,300 18.15 106,180 18.20 163,630 1,755,540 18.10 18.25 18 76,000 6,000
DAG 6.96 6.51 6.06 6.35 1,200 6.36 3,500 6.38 1,500 6.51 15,350 0 6.51 3,440 6.52 3,000 6.53 2,500 195,360 6.51 6.52 6.40
HII 13.85 12.95 12.05 12.70 2,000 12.75 3,800 12.80 2,950 12.90 20 -0.05 12.90 2,420 12.95 3,680 13 6,570 100,160 12.95 13.05 12.80 500
BMP 46.65 43.60 40.55 43.55 3,140 43.60 10,300 43.65 510 43.70 860 0.10 43.70 440 43.75 450 43.80 7,040 89,380 43.90 44 43.55 1,500
TPC 12.90 12.10 11.30 12.50 0.40 12.45 1,000 12.50 57,080 12.90 800 8,310 12.10 12.50 12.10
SVI 53.50 50 46.50 46.70 100 46.75 20 50 0 50.50 3,000 51 130 52.20 50 7,000 50 50 50 5,000
MCP 22.75 21.30 19.85 19.85 20 20.65 40 -0.65 20.30 100 20.35 250 20.40 1,990 2,060 20.95 20.95 19.90 2,000
RDP 9.84 9.20 8.56 8.56 520 8.58 50 8.61 20 9.50 0.30 9.40 100 9.50 3,380 9.55 650 2,010 9.20 9.60 9.20
VPK 3.70 3.46 3.22 3.22 5,000 3.30 2,830 3.50 0.04 3.49 50 3.50 5,160 3.52 100 1,510 3.50 3.50 3.50 110
DTT 13.90 13 12.10 12.10 10 12.50 -0.50 12.80 10 13.90 10 10 12.50 12.50 12.50

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.