Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 16/02/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 950.89 ( -1.45    -0.15% )
KL: 160,688,831   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.11 ( -0.01    -0.01% )
KL: 61,655,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.24 ( -0.15    -0.27% )
KL: 13,510,200   GT: 0 (tỷ)
VN30 897.74 ( -2.38    -0.26% )
KL: 50,970,670   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
AAA 16.55 15.50 14.45 15.30 66,490 15.35 17,540 15.40 740 15.45 65,630 -0.05 15.45 14,760 15.50 63,760 15.55 63,490 1,474,250 15.40 15.55 15.35 29,620
HII 15.15 14.20 13.25 13.90 4,750 13.95 5,990 14 7,680 14.15 1,000 -0.05 14.15 2,500 14.20 40,910 14.25 2,610 173,180 14.20 14.20 14 250
DAG 7.87 7.36 6.85 7.29 1,600 7.30 1,820 7.32 1,900 7.40 10,700 0.04 7.40 8,290 7.45 6,000 7.46 1,000 137,810 7.36 7.40 7.20
BMP 53.90 50.40 46.90 50.40 10,450 50.50 5,560 50.60 6,050 50.60 4,340 0.20 50.90 900 51 30 51.10 4,600 126,920 50.40 51.80 50 191,970 175,600
VPK 2.94 2.75 2.56 2.56 2,020 2.57 10 2.94 1,690 2.94 0.19 1,220 2.89 2.94 2.89
MCP 26.75 25 23.25 23.25 10 24.50 3,000 26 1 26 200 26.70 80 26.75 4,050 800 26 26 26
RDP 11.30 10.60 9.86 9.86 1,050 9.87 1,000 9.90 50 10.60 0 10.60 10 10.80 50 10.95 1,000 20 10.60 10.60 10.60
TPC 13.05 12.20 11.35 11.70 -0.50 12.15 10 12.20 840 12.30 10 10 11.70 11.70 11.70
DTT 12.65 11.85 11.05 11.85 0 11.90 140 11.95 50 12 100
SVI 53.30 49.90 46.45 46.45 10 46.50 610 49.90 0 49.50 130 49.90 300 50 13,450

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.