Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 25/04/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 974.13 ( -2.79    -0.29% )
KL: 149,114,784   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.93 ( -0.21    -0.20% )
KL: 88,604,200   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 56.08 ( 0.02    0.04% )
KL: 19,308,700   GT: 0 (tỷ)
VN30 885.65 ( -3    -0.34% )
KL: 29,184,040   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
AAA 19.35 18.10 16.85 17.75 101,490 17.80 166,330 17.85 34,140 17.90 57,920 -0.20 17.90 36,380 17.95 41,220 18 89,870 2,117,760 18.05 18.15 17.85 6,830 26,800
DAG 7.38 6.90 6.42 6.86 310 6.89 20 6.90 1,000 6.94 6,600 0.04 6.94 1,750 6.95 3,400 6.96 550 112,670 6.90 6.95 6.85 14,810
HII 15.40 14.40 13.40 14.20 10,490 14.25 6,800 14.30 1,200 14.35 2,420 -0.05 14.35 4,080 14.40 11,990 14.45 4,600 110,620 14.40 14.45 14.30
BMP 50.20 47 43.75 46.50 870 46.55 1,140 46.60 50 46.60 1,300 -0.40 46.80 5,000 46.85 1,110 46.90 2,760 70,400 47 47 46.60
VPK 3.52 3.29 3.06 3.06 1,130 3.29 10 0 3.29 180 3.35 2,060 3.40 5,000 970 3.29 3.29 3.29
MCP 26.20 24.50 22.80 23.10 20 24 10 24.60 20 25 20 0.50 25 2,990 40 26 26 25
RDP 9.95 9.30 8.65 8.65 50 9.10 500 9.90 0.60 9.90 160 9.95 560 10 9.90 9.90 9.90
DTT 12.80 12 11.20 11.20 10 11.25 20 12 0 12.40 10 12.50 10 12.80 10
SVI 55.60 52 48.40 52 0 50 300 52 3,910
TPC 11.95 11.20 10.45 11.20 0 11.70 50 11.75 40 11.85 100

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.