Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 17/02/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 950.89 ( -1.45    -0.15% )
KL: 160,688,831   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.11 ( -0.01    -0.01% )
KL: 61,655,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.24 ( -0.15    -0.27% )
KL: 13,510,200   GT: 0 (tỷ)
VN30 897.74 ( -2.38    -0.26% )
KL: 50,970,670   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
DCM 9.80 9.16 8.52 9.07 31,100 9.08 35,790 9.09 28,090 9.09 11,720 -0.07 9.10 7,090 9.11 2,700 9.12 10,050 1,148,140 9.15 9.15 9.07 107,340 220,000
DPM 24.90 23.30 21.70 22.90 8,370 22.95 2,700 23 38,350 23 25,330 -0.30 23.10 4,640 23.15 15,960 23.20 20,570 1,027,640 23.30 23.30 22.90 685,910 640,630
TSC 1.34 1.26 1.18 1.23 9,000 1.24 27,310 1.25 7,760 1.25 15,000 -0.01 1.27 38,890 1.28 29,480 1.29 37,280 117,850 1.26 1.28 1.25
BFC 24.25 22.70 21.15 22.45 10 22.50 3,350 22.55 10 22.80 0.10 22.80 3,610 22.85 750 22.90 1,250 43,900 22.65 22.90 22.50 50
SFG 14 13.10 12.20 12.30 500 12.60 6,660 13.10 230 13.30 10 0.20 13.30 5,630 13.40 3,500 14 55,040 5,380 13.10 13.30 13.10
VAF 11.20 10.50 9.77 9.85 200 9.90 540 9.90 10 -0.60 11.20 100 60 11.20 11.20 9.90

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.