Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 18/09/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM CHỨNG QUYỀN                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 995.15 ( -1.59    -0.16% )
KL: 191,036,390   GT: 4,624.93 (tỷ)
HNX 102.29 ( 0.06    0.06% )
KL: 25,408,239   GT: 321.10 (tỷ)
UPCOM 56.41 ( 0    0% )
KL: 25,498,673   GT: 488.18 (tỷ)
VN30 913.48 ( 1.10    0.12% )
KL: 96,813,606   GT: 3,240.05 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: MBB (21.60)    SHP (21.90)    
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
TCM 23.50 22 20.50 21.45 2,300 21.50 78,790 21.55 22,820 21.60 75,430 -0.40 21.60 16,790 21.70 10 21.80 5,000 731,240 22.25 22.25 21.60 500
TTF 3.10 2.90 2.70 2.86 25,520 2.87 43,520 2.88 26,350 2.88 49,810 -0.02 2.90 14,460 2.91 28,500 2.92 33,080 541,810 2.90 2.92 2.87
PAC 29.95 28 26.05 27.70 2,000 27.75 2,000 27.90 10,850 28 6,650 0 28 5,730 28.40 600 28.50 10 136,590 28 28.40 27.90 520,000 614,290
SHI 10.15 9.49 8.83 9.10 1,000 9.11 890 9.20 1,020 9.20 1,110 -0.29 9.40 9,000 9.43 500 9.44 1,780 131,560 9.49 9.49 9.10
DHC 35.70 33.40 31.10 34 8,500 34.10 4,120 34.20 3,210 34.20 3,550 0.80 34.40 1,040 34.50 3,310 34.80 3,350 97,480 33.70 34.20 33.30 38,050
SAM 8.56 8 7.44 7.80 2,320 7.85 3,200 7.90 2,200 7.92 6,030 -0.08 7.92 4,210 7.93 6,000 7.98 600 88,450 7.75 7.98 7.75
HAP 3.65 3.42 3.19 3.19 3,000 3.20 5,510 3.21 200 3.21 67,210 -0.21 3.38 5,430 3.39 10,390 3.40 10,000 80,000 3.40 3.40 3.21
DQC 19.35 18.10 16.85 17.85 1,150 17.90 7,930 17.95 50 17.95 1,290 -0.15 18.10 3,000 18.15 6,280 18.20 3,700 42,280 18 18.10 17.90
GMC 28.40 26.55 24.70 25.50 4,810 25.55 300 25.60 300 26.10 1,020 -0.45 26.10 3,720 26.20 30 26.45 410 25,880 26.55 27 25.70
EVE 12.50 11.70 10.90 11.70 1,000 11.75 6,000 11.85 30 11.95 590 0.25 11.95 3,530 12 15,510 12.20 5,000 21,920 11.90 11.95 11.85 3,200
KMR 2.72 2.55 2.38 2.51 2,890 2.52 200 2.53 1,000 2.57 8,000 0.02 2.57 6,010 2.58 1,400 2.59 1,850 15,100 2.55 2.57 2.50
SAV 8.99 8.41 7.83 8.11 300 8.50 4,000 8.53 3,000 8.99 160 0.58 8.98 610 8.99 1,600 11,710 8.96 8.99 8.96 11,020
TLG 60.80 56.90 53 55.50 400 56 100 56.30 60 56.50 1,580 -0.40 56.50 700 56.60 430 56.80 520 5,490 56.90 56.90 55.30
GTA 13.50 12.65 11.80 12.20 240 12.25 100 12.30 40 12.30 150 -0.35 12.65 50 12.70 10 12.80 100 3,300 12.05 12.65 12.05 3,150
RAL 82.10 76.80 71.50 77 1,610 77.10 410 77.30 210 79 10 2.20 78.70 100 78.90 1,140 79 5,400 2,900 77 79.90 77
LIX 44.10 41.25 38.40 40.40 2,000 40.50 670 40.80 190 41.30 60 0.05 41.30 640 41.50 8,090 41.60 100 2,600 41.25 41.30 40.80 60
VID 5.10 4.77 4.44 4.51 500 4.60 1,030 4.65 30 4.70 -0.07 4.70 150 4.98 60 4.99 40 1,070 4.63 4.70 4.60 170
GDT 38.40 35.90 33.40 35.55 50 35.60 690 35.70 70 35.90 0 35.90 70 36 240 36.20 100 460 36.30 36.30 35.90 10
VTB 15.80 14.80 13.80 14.10 50 14.15 100 14.20 30 14.20 310 -0.60 14.40 80 14.50 10 14.55 10 380 14.90 14.90 14.20 10
NSC 90.90 85 79.10 79.50 350 79.70 200 79.80 190 79.80 130 -5.20 84.80 4,210 85 500 86.20 400 340 84 84.80 79.80 130
TVT 23.50 22 20.50 21.45 1,000 21.50 40 21.60 180 21.90 -0.10 21.90 2,400 21.95 2,500 22 2,200 110 21.95 21.95 21.90
SSC 83.90 78.50 73.10 73.10 20 78.50 0 78.50 250 78.60 6,650 79 90
TIX 32.90 30.75 28.60 28.60 20 30.75 0 32.90 20

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.