Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 16/02/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 950.89 ( -1.45    -0.15% )
KL: 160,688,831   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.11 ( -0.01    -0.01% )
KL: 61,655,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.24 ( -0.15    -0.27% )
KL: 13,510,200   GT: 0 (tỷ)
VN30 897.74 ( -2.38    -0.26% )
KL: 50,970,670   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
TCM 31.10 29.10 27.10 28.25 19,470 28.30 28,020 28.35 13,350 28.35 77,470 -0.75 28.50 2,050 28.55 230 28.60 8,110 967,170 28.80 29.10 28.20
TTF 3.13 2.93 2.73 2.89 18,250 2.90 69,940 2.91 13,550 2.91 13,100 -0.02 2.92 20,000 2.93 14,410 2.94 38,200 432,050 2.93 2.93 2.90
SHI 9.40 8.79 8.18 8.30 10 8.32 4,500 8.60 910 8.78 62,020 -0.01 8.75 29,750 8.78 21,000 8.79 10,730 397,620 8.86 8.87 8.60 5,000 250
SAM 7.86 7.35 6.84 7.35 33,500 7.36 12,100 7.38 9,590 7.38 5,010 0.03 7.47 6,100 7.48 660 7.49 3,760 154,170 7.31 7.49 7.30 10
HAP 3.65 3.42 3.19 3.40 1,500 3.43 2,410 3.44 10,000 3.45 0.03 3.45 5,000 3.46 6,380 3.47 8,250 73,680 3.42 3.46 3.42 100
EVE 17.10 16 14.90 15.50 10,650 15.55 5,100 15.60 8,330 15.80 1,950 -0.20 15.80 5,550 15.90 2,000 16 1,520 69,670 16 16 15.60 230 10,050
DHC 32.60 30.50 28.40 30.40 1,460 30.50 5,370 30.60 8,270 30.60 1,930 0.10 30.65 7,840 30.80 6,820 30.90 2,700 48,540 30.90 30.90 30.40 3,880
LIX 48.15 45 41.85 44.70 1,550 44.80 5,000 44.90 1,000 45 12,000 0 45 380 46 1,190 48 5,900 34,620 45 45 45 2,000 34,620
KMR 3.18 2.98 2.78 2.92 1,210 2.93 3,480 2.94 630 2.98 15,000 0 2.98 1,130 2.99 6,800 3 13,330 21,120 2.98 2.98 2.96
DQC 29.20 27.30 25.40 26.60 4,040 26.65 5,670 26.70 720 27.50 3,000 0.20 27.45 3,370 27.50 4,840 27.80 530 20,770 27.20 27.50 26.60 10 375,630
PAC 39.35 36.80 34.25 36.60 3,300 36.70 4,020 36.75 3,140 36.75 800 -0.05 37.30 500 37.40 920 37.50 5,930 16,860 37.50 37.50 36.75 1,000 8,400
RAL 87.80 82.10 76.40 83.30 200 83.60 2,000 84 750 86 600 3.90 86 60 86.40 150 86.50 90 15,720 82.40 86.90 82.40 500 1,430
GMC 46.40 43.40 40.40 41.45 510 41.50 220 41.95 70 41.95 910 -1.45 42.75 450 42.80 280 42.90 190 14,500 42 42.80 41.50 280
TVT 27.25 25.50 23.75 25.55 810 25.60 1,300 25.70 90 25.70 500 0.20 25.80 4,200 25.90 1,000 25.95 700 8,820 25.50 25.95 25.50 100 2,300
NSC 100 93.50 87 87.60 10 87.90 1,000 88 110 91 350 -2.50 91 390 91.90 100 92 3,160 2,820 89.10 91.90 88 830
GDT 42.80 40 37.20 39.85 10 39.95 1,040 40 30 40.50 10 0.50 40.50 2,570 40.60 500 40.70 1,120 2,600 40.10 40.70 39.95 2,010
SAV 9.30 8.70 8.10 8.24 100 8.30 5,000 8.50 70 8.70 20 0 8.70 980 8.74 9,860 8.75 5,080 760 8.74 8.74 8.50
GTA 14.75 13.80 12.85 13.05 320 13.30 100 13.35 100 14.40 220 0.60 14.40 20 14.45 5,040 14.50 50 520 13.80 14.65 13.80 510
VID 5.57 5.21 4.85 5 3,300 5.10 150 5.21 50 5.38 0.17 5.36 420 5.37 60 5.38 2,860 440 5.25 5.38 5.25
TLG 66.30 62 57.70 61.10 140 61.30 20 62 10 62.30 60 0.30 62.50 3,640 63 100 63.40 10 90 63.40 63.40 60.60 70
VTB 17.30 16.20 15.10 15.15 20 15.20 40 15.25 40 16.45 50 0.25 16.45 470 16.50 500 16.70 10,000 80 17 17 15.25 70
SSC 71.10 66.50 61.90 61.90 20 66.50 10 0 66.50 10 66.60 20 66.70 10 30 62 66.50 62
TIX 33.15 31 28.85 31 0 32.60 10 32.65 10 32.70 10

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.