Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 16/06/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 953.61 ( 3.53    0.37% )
KL: 155,879,414   GT: 0 (tỷ)
HNX 103.46 ( -0.04    -0.04% )
KL: 47,865,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.04 ( 0.07    0.13% )
KL: 10,998,000   GT: 0 (tỷ)
VN30 861.65 ( 1.97    0.23% )
KL: 34,401,390   GT: 0 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: CTF (20.90)    
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
HPG 24.60 23 21.40 22.85 124,770 22.90 191,440 22.95 239,260 22.95 95,840 -0.05 23 145,410 23.05 209,340 23.10 124,720 2,068,100 23 23.05 22.95 1,193,820 1,770,990
HSG 8.31 7.77 7.23 7.77 103,580 7.78 68,360 7.79 50,000 7.82 293,760 0.05 7.82 4,250 7.83 7,000 7.84 4,800 947,380 7.75 7.82 7.75 55,900 3,630
NKG 6.61 6.18 5.75 6.12 500 6.13 500 6.14 9,860 6.14 12,000 -0.04 6.19 1,010 6.20 4,340 6.21 3,260 78,880 6.21 6.21 6.14
HMC 15.60 14.60 13.60 14.45 50 14.50 3,840 14.60 6,830 14.60 500 0 14.70 120 14.80 30 14.85 880 63,950 14.85 14.85 14.60
TLH 5.38 5.03 4.68 4.98 23,020 4.99 8,600 5 14,770 5.03 10 0 5.03 4,930 5.04 3,210 5.05 25,100 50,870 5.04 5.04 5
POM 7.32 6.85 6.38 6.38 520 6.40 1,090 6.75 -0.10 6.80 500 6.84 350 6.85 2,490 100 6.75 6.75 6.75
DTL 31 29 27 27 20 -2 29 480 30 250 30.80 20 40 29.90 31 27
SMC 16.90 15.80 14.70 14.70 500 15 10 15.10 50 15.80 0 15.65 200 15.70 900 15.80 3,930
VIS 26.95 25.20 23.45 23.45 100 25.20 0 25 1,630 25.20 398,880 25.90 2,000

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.