Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 19/04/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 966.21 ( 3.91    0.41% )
KL: 106,976,093   GT: 0 (tỷ)
HNX 105.88 ( 0.13    0.12% )
KL: 64,094,100   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 56.05 ( 0.04    0.07% )
KL: 14,741,000   GT: 0 (tỷ)
VN30 880.52 ( 3.50    0.40% )
KL: 26,150,620   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
HSG 8.23 7.70 7.17 8.21 4,210 8.22 5,330 8.23 418,800 8.23 34,890 0.53 3,757,320 7.70 8.23 7.70 139,680 160,380
HPG 33.45 31.30 29.15 31.50 301,410 31.55 249,350 31.60 14,720 31.60 115,400 0.30 31.65 12,800 31.70 18,350 31.75 16,840 1,213,930 31.35 31.70 31.35 94,600 265,930
NKG 7.19 6.72 6.25 6.77 700 6.78 600 6.79 10,000 6.80 22,060 0.08 6.80 4,680 6.84 1,400 6.91 100 451,080 6.78 6.98 6.70 5,160 155,820
TLH 5.99 5.60 5.21 5.53 6,450 5.54 5,000 5.55 550 5.85 251,140 0.25 5.85 14,020 5.87 15,000 5.90 18,520 386,100 5.60 5.85 5.53 960
POM 9.30 8.70 8.10 8.10 60 8.50 360 8.56 1,420 8.56 -0.14 8.60 45,400 8.69 10 8.70 420 13,280 8.70 8.75 8.55 7,000 2,000
HMC 19.65 18.40 17.15 17.95 2,000 18.10 1,000 18.15 60 18.55 2,000 0.15 18.55 2,610 18.60 100 18.65 1,000 2,010 18.50 18.55 18.50
SMC 16.75 15.70 14.65 15 1,020 15.05 50 15.40 50 16.25 0.55 16.20 2,830 16.25 70 16.70 1,200 20 16.25 16.25 16.25 20
DTL 43.85 41 38.15 38.20 10 41 0
VIS 27.70 25.90 24.10 24.10 20 25.90 0 25.50 100 27 490 27.70 50

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.