Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 17/02/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 950.89 ( -1.45    -0.15% )
KL: 160,688,831   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.11 ( -0.01    -0.01% )
KL: 61,655,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.24 ( -0.15    -0.27% )
KL: 13,510,200   GT: 0 (tỷ)
VN30 897.74 ( -2.38    -0.26% )
KL: 50,970,670   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
HPG 33.15 31 28.85 31.45 6,660 31.50 53,910 31.55 91,800 31.60 539,650 0.60 31.60 75,620 31.65 2,000 31.70 10,410 9,326,200 31 32.50 30.80 5,811,630 2,443,460
HSG 8.13 7.60 7.07 7.63 24,190 7.64 3,800 7.70 10,000 7.72 190,660 0.12 7.72 1,060 7.73 15,510 7.74 540 4,845,370 7.48 7.85 7.42 20,810 6,500
NKG 8.05 7.53 7.01 7.52 10,000 7.53 7,400 7.55 9,520 7.62 40,770 0.09 7.62 27,210 7.63 13,060 7.64 14,010 1,079,820 7.43 7.69 7.40 2,100
TLH 5.42 5.07 4.72 4.95 3,230 4.96 2,450 4.97 10 4.95 3,420 -0.12 5 10,000 5.03 5,500 5.04 1,000 185,340 5 5.05 4.91
HMC 19.15 17.90 16.65 18 5,500 18.10 1,000 18.20 1,130 18.30 530 0.40 18.30 5,600 18.35 600 18.40 12,000 52,020 17.90 18.30 17.70
SMC 16.90 15.80 14.70 14.75 6,100 15 3,980 15.50 10 15.70 -0.10 15.70 10,040 15.80 70 15.90 3,850 19,560 15.50 15.70 15
POM 9.08 8.49 7.90 8 520 8.10 8,440 8.15 1,980 8.20 1,000 -0.29 8.34 50 8.35 270 8.39 50 12,160 8.20 8.45 8.15
VIS 26.75 25 23.25 23.25 110 24 76,400 24.10 2,480 24 -1 25 74,430 26 40 26.75 750 5,650 25 25 24 1,600
DTL 39.55 37 34.45 37 2,000 37.20 1,130 37.20 0.20 37.90 1,200 38 890 38.50 1,000 1,100 37.50 37.50 37.20

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.